یکی از مهمترین ادله اثبات دعوا بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی ، ارجاع پرونده به کارشناس می باشد . کارشناسی پرونده های حقوقی نقش مهمی در تعیین واقعیت و کم و کیف آن خواهد داشت . به همین دلیل ، در بحث های متعددی می توان ارجاع پرونده به کارشناس را مورد بررسی قرار داد . از جمله اینکه کارشناسی پرونده چیست ، هزینه کارشناسی پرونده با کیست ، مهلت اظهارنظر کارشناس چقدر است و اعتراض به نظر کارشناس چگونه است . به همین مناسبت ، قصد داریم در این مقاله به بررسی موضوعات مذکور بپردازیم .

در صورتی که قاضی نتواند در مورد برخی از جنبه های فنی موضوع پرونده اظهارنظر نماید ، بایستی با صدور قرار کارشناسی ، انجام آن امور را از کارشناس رسمی دادگستری مطالبه نماید . بر اساس ماده 261 قانون آیین دادرسی مدنی ، کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به او ارجاع شده است می باشد ؛ مگر اینکه عذر موجهی داشته باشد . البته طرفین دعوا نیز می توانند شخصی را به عنوان کارشناس در آن موضوع مشخص کنند .

بر اساس ماده 264 قانون آیین دادرسی مدنی ، " دادگاه حق الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین می کند . هرگاه بعد از اظهارنظر کارشناس معلوم گردد که حق الزحمه تعیین شده متناسب نبوده است ، مقدار آن را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می دهد " . بعلاوه اینکه بر اساس ماده 259 از این قانون ، " پرداخت دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است "

در قرار کارشناسی معمولا مهلت اظهارنظر کارشناس درج می شود . این مدت باید به گونه ای باشد که هم کارشناس فرصت کافی برای اظهارنظر داشته باشد و هم پرونده برای مدت طولانی بلا تکلیف نماند . به همین دلیل ، در ماده 262 قانون آیین دادرسی مدنی چنین مقرر شده است : " کارشناس باید در مدت مقرر نظر خود را اعلام نماید ، مگر اینکه موضوع از اموری باشد که اظهارنظر در آن مدت میسر نباشد . در این صورت ، به تقاضای کارشناس ، دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و به کارشناس و طرفین اعلام می کند . در هر حال ، اظهارنظر کارشناس باید صریح و موجه باشد " .

بر اساس قانون ، در صورتی که طرفین دعوا مطالب کارشناس را صحیح ندانند این حق را دارند که به نظر کارشناس اعتراض نمایند . بعلاوه اینکه در صورتی که خود دادگاه تشخیص دهد که مطالب وی صحیح نیست ، می تواند بدون اعتنا به نظر وی رأی صادر نماید . بر اساس ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی ، " پس از رسیدن نظریه کارشناس به دفتر دادگاه ، باید مراتب به طرفین دعوا ابلاغ شود . در این صورت ، طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس ، چنانچه مطلبی دارند ، نفیا یا اثباتا به طور کتبی اظهار کنند " .

تصویر
به کمک نیاز دارید؟

مشاوره حقوقی

جهت درخواست مشاوره حقوقی با ما در ارتباط باشید .

در سریعترین زمان ممکن با یک وکیل پایه یک مشورت کنید

info@asrevekalat.ir و 09123545102