مجازات جاسوسی رایانه ای در قانون جرایم رایانه ای در مواد 3تا 5 مشخص شده است که در ادامه به شرح آنها خواهیم پرداخت.

امروزه با ورود رایانه ها به سیستم کاری و استفاده از آن به عنوان یکی از اصلی ترین ابزارهای کار ، امکان نفوذ به اطلاعات تا حد زیادی گسترش یافته است و افراد با انگیزه های متفاوت می توانند به اطلاعات مختلفی دست پیدا کنند .

یکی از انواع جرائمی که می تواند توسط رایانه ها رخ بدهد ، جاسوسی رایانه ای است که قانون گذار در قانون جرائم رایانه ای صراحتا آن را جرم دانسته است . از این رو در این مقاله به بررسی جرم جاسوسی رایانه ای و مجازات جاسوسی رایانه ای می پردازیم . 

اصولا جرم جاسوسی رایانه ای توسط دولت ها علیه یکدیگر رخ می دهد، و هدف آن ها کسب اطلاعات ارزش مند در راستای بهره بری از آن اطلاعات می باشد. هنگامی که فردی به طور غیر مجاز (غیر قانونی) نسبت به اطلاعات مخفی دسترسی پیدا می کند، مرتکب جرم جاسوسی رایانه ای شده است، لذا فرقی ندارد، که فرد اطلاعات را بوسیله ی هک کردن به دست آورده باشد، یا از طریق وارد شدن به آن محل، لذا اگر بخواهیم تعریف این جرم را از منظر حقوقی بیان کنیم، عبارت است از، دسترسی غیر مجاز هر شخص نسبت به داده های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی.

نکته: منظور از داده های سری، داده هایی هستند، که افشای آن ها باعث لطمه زدن به امنیت کشور یا منافع ملی می گردد.

مجازات جاسوسی رایانه ای چیست، این جرم زمانی محقق می گردد، که یک فرد بواسطه ی سیستم های رایانه ای اقدام به جاسوسی و کسب اطلاعات از رایانه فرد دیگر می نماید، و این اقدام از جانب او به گونه ای است، که خود فرد (هدف) از این امر اطلاعی ندارد، که رایانه او در حال انتقال داده ها یا اطلاعات او به شخص دیگر می باشد، لذا در این مقاله به نحوه تحقق جرم جاسوسی رایانه ای و ضمانت اجرا این جرم می پردازیم.

رایانه ها می توانند علاوه بر اینکه ابزاری برای جرائمی مثل جعل رایانه ای یا کلاهبرداری رایانه ای و سرقت رایانه ای باشند می توانند ابزاری برای ارتکاب جرائم مهمتری مثل جاسوسی رایانه ای شوند . قانون گذار در ماده 3 ، 4 و 5 قانون جرائم رایانه ای ، مجازات جرم جاسوسی رایانه ای را مشخص کرده است و مقرر داشته که  :

ماده 3 : 

هرکس به طور غیرمجاز نسبت به داده‌های سری در حال انتقال یا ذخیره‌شده در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده مرتکب اعمال زیر شود ، به مجازات‌های مقرر محکوم خواهد شد : 
الف ) دسترسی به داده‌های مذکور یا تحصیل آن‌ها یا شنود محتوای سری در حال انتقال به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا شصت میلیون ریال یا هر دو مجازات ؛
ب )  در دسترس قرار دادن داده‌های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت به حبس از دو تا ۱۰ سال
ج ) افشا یا در دسترس قرار دادن داده‌های مذکور برای دولت ، سازمان ، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال .

ماده 4 : 

هرکس به قصد دسترسی به داده‌های سری موضوع ماده ۳ این قانون ، تدابیر امنیتی سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی را نقض کند به حبس از ۶ ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ۱۰ میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد .

ماده 5: 

چنانچه مأموران دولتی که مسئول حفظ داده‌های سری مقرر در ماده ۳ این قانون یا سامانه‌های مربوط هستند و به آن‌ها آموزش لازم داده شده است یا داده‌ها یا سامانه‌های مذکور در اختیار آن‌ها قرار گرفته است بر اثر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی افراد فاقد صلاحیت به داده‌ها ، حامل‌های داده یا سامانه‌های مذکور شوند به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا ۴۰ ریال ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از ۶ ماه تا دو سال محکوم خواهند شد .

با توجه به آنکه دسترسی، تحصیل و شنود محتوای سری در حال انتقال بدون کسب مجوز از مرجع ذی صلاح جرم می باشد، لذا اگر فردی مرتکب این جرایم گردد، به موجب بند الف ماده ۳ قانون جرایم رایانه ای، به حبس از یک سال تا سه سال، یا جزای نقدی از ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون ریال تا ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون ریال یا به هر دو مجازات مذکور محکوم می شود.

هنگامی که قانونگذار برای شنود داده ها یا دسترسی غیر مجاز آن ضمانت اجرا تعیین کرده است، لذا به موجب قانون اگر شخصی داده های سری (مخفی) یا در حال انتقال در سامانه های مخابراتی یا رایانه ای را در دسترس افراد فاقد صلاحیت قرار دهد، عمل وی جرم بوده، و به حبس از دو ماه تا دو سال محکوم می شود.

اگر شخصی داده هایی که موجب برهم زدن امنیت ملی یا لطمه زدن به منافع ملی کشور می گردد، برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه های بیگانه یا عاملان آن ها افشاء یا در دسترس آن ها قرار دهد، به مجازات حبس از پنج تا پانزده سال محکوم می گردد.

به موجب ماده ۴ قانون جرائم رایانه ای، هر کس به قصد دسترسی به داده های سری موضوعات مجازات های قبلی، تدابیر امنیتی سامانه های رایانه ای یا مخابراتی را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال یا به هر دو مجازات محکوم می شود.

چنانچه مأموران دولتی که مسئول حفظ داده ‎های سری مقرر در ماده (۳) این قانون (جرایم رایانه ای) یا سامانه‎ های مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده ها یا سامانه های مذکور در اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر بی‎ احتیاطی، بی‎ مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده ‎ها، حاملهای داده یا سامانه ‎های مذکور شوند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پانزده میلیون (۱۵/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا صد میلیون (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.

تصویر
مشاوره حقوقی با وکیل آنلاین

مشاوره حقوقی

جهت درخواست مشاوره حقوقی با ما در ارتباط باشید .

در سریعترین زمان ممکن با یک وکیل پایه یک مشورت کنید

info@asrevekalat.ir و 09101003514

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.