خلاصه موضوع : قانونگذار محترم برای حمایت از شخصیت معنوی افراد در جامعه و جلوگیری از ریخته شدن آبروی آنان اقدام به جرم انگاری توهین و تهدید کرده است. طبق مواد ۶۰۸ و ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی، توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود. در خصوص جرم دوم نیز باید گفت تهدید کردن یکی از جرائمی است که به دلیل ماهیت آن و جلوگیری از به فعل درآمدن گفته های فرد تهدید کننده، قانونگذار برای آن مجازات در نظر گرفته است. با توجه داشت که تهدید در معنای لغوی به معنای ترساندن و هشدار و به لحاظ حقوقی به معنای وادار نمودن فردی به ارتکاب عملی یا اخذ مال و یا ترساندن شخص از آسیب جانی، مالی، حیثیتی و یا... می باشد. مطابق مواد ۶۶۸ و ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی، مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و حبس از ۲ ماه تا ۲ سال برای آن در نظر گرفته شده است.

شاکی : آقای سامان .......

متشکی عنهم : آقایان رضا ...... ، علی ........ ، مهدی ..... و خانم پروانه ..........

وکیل : آقای مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری

دلایل و مستندات: شهادت شهود، لیست تماس ها، پیامک ها و استعلام از شرکت ایرانسل

شاکی در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۲۰ با مراجعه به وکیل، تقاضای اعطای وکالت به ایشان و طرح شکایت می نماید. وکیل به وکالت از شاکی با توجه به دلایل و مستندات طرح شکایت میکند.موضوع در دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه۶ طرح و بررسی می شود. دادسرا طی نامه ای رسمی به کلانتری .... تهران خواستار تحقیق در خصوص موضوع شکایت و دلایل استنادی شاکی، تحقیق محلی و معاینه محل وقوع جرم و یا امکان سازش می شود. تحقیقات توسط ضابط قضایی انجام شده و با توجه به استعلام از شرکت ایرانسل، شهادت شهود و تحقیق محلی وقوع جرم توسط متشکی عنهم محرز می گردد. دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۶ تهران پس از بررسی و دریافت صورتجلسه کلانتری ۱۲۵ ...... کیفرخواست خود را در خصوص احراز انتساب بزه تهدید و توهین به متهمین صادر نمود. شاکی نسبت به دو نفر از متشکی عنهم آقایان رضا و علی اعلام رضایت نمود و تقاضا نمود رسیدگی در خصوص آقای مهدی و خانم پروانه همچنان جریان داشته باشد. 

ابلاغیه حضور برای تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ به سامانه ابلاغ ارسال گردید. جلسه دادرسی در تاریخ مقرر برگزار گردید؛ وکیل شاکی علاوه بر شهادت شهود که در پرونده مضبوط بود به پیامک های ارسالی توسط آقای مهدی و خانم پروانه، استعلام صورت گرفته از شرکت ایرانسل، صورتجلسه کلانتری از صدای ضبط شده متهمین و کیفرخواست صادره از دادسرا مبنی بر احراز انتساب بزه تهدید و توهین متهمین اشاره داشت. در این جلسه آقای مهدی (متهم ردیف اول) حضور نداشت.

دادگاه به استناد ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی و تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب سال ۱۳۷۵ و به استناد بند ج ماده ی ۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری متهم آقای مهدی را به پرداخت هفتاد میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید و در اتهام تهدیدمتهم آقای مهدی و در اتهام توهین و تهدید خانم پروانه نظر به اینکه ادله قانونی و یا جهت شرعی کافی اقامه نشده است و صرف شکایت و ادعا از موجبات توجه اتهام و انتساب آن نمی باشد و محتویات پرونده هم مثبت اتهام نیست، لذا دلیل و مستند کافی بر توجه اتهام به نامبردگان نمی باشد و دادگاه به استناد ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ و اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم برائت نامبردگان را صادر و اعلام می نماید.

رای صادره در محکومیت متهم غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده حکم و در برائت صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

در خصوص اتهام تهدید توسط آقای مهدی که قاضی محترم با این استدلال که ادله قانونی یا جهت شرعی کافی ارائه نشده است باید گفت که با توجه به شهادت چهار شاهد در مرحله تعقیب در دادسرا و دو شاهد دیگر در دادگاه بدوی، همچنین متن پیامک های ارسالی متهم و همچنین استعلام صورت گرفته از شرکت ایرانسل، تحقق جرم تهدید توسط متهم واضح و مبرهن است که قاضی محترم باید به آن توجه می‌داشت و وکیل شاکی نیز در لایحه تجدیدنظر تقدیمی به آن اشاره داشته است. 

در خصوص اتهام تهدید و توهین خانم پروانه نیز که قاضی محترم به استناد اینکه ادله قانونی یا جهت شرعی کافی اقامه نشده است و حکم به برائت متهم صادر نموده است باید گفت که طبق ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی، شهادت به عنوان یکی از ادله شرعی و قانونی اثبات جرم تعیین شده است و با توجه به اینکه در این پرونده ۶ شاهد وجود داشته است و همچنین با توجه به استعلام از شرکت ایرانسل و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ۶ و با توجه به بندهای ب و پ ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری محکومیت خانم پروانه در خصوص توهین و تهدید نسبت به شاکی، محرز و مسلم است.

image
مشاوره حقوقی با وکیل آنلاین

مشاوره حقوقی

جهت درخواست مشاوره حقوقی با ما در ارتباط باشید .

در سریعترین زمان ممکن با یک وکیل پایه یک مشورت کنید

info@asrevekalat.ir & 09101003514

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.