داستان طلاق توافقی با آنچه در مورد دعاوی خانوادگی و دعواهای ادامه دار زن و شوهر بر سر حقوق ناشی از زوجیت شنیده اید، جدا است.در طلاق توافقی هر نوع توافق مشروع که غیر قانونی نباشد صحیح است.طرفین در این نوع طلاق نه تنها می توانند بر سر اصل مهریه توافق نمایند می توانند نحوه پرداخت آن را هم مشخص کنند؛ یعنی با هم قرار بگذارند و توافق نمایند که مهریه کلاً یکجا پرداخت شود یا قسمتی از آن بخشیده شود و یا تمام یا قسمتی از مهریه به صورت قسطی به زن پرداخت شود و البته در فرض اخیر درست این است که برای عدم پرداخت اقساط ضمانت اجرا هم در نظر گرفته شود.صدور و مبادله قبض اقساطی همزمان با طلاق در دفترخانه طلاق یک راه حل خوب است برای حفظ فشار بر روی مرد جهت پرداخت اقساط در ادامه مطلب یک نمونه پرونده طلاق توافقی با توافق بر سر تقسیط و قسطی کردن مهریه که توسط وکلای دفتر وکالت دادگران حامی انجام شده است به اطلاع و استحضار مخاطبان گرامی می رسد.

خواهان :

1-  راضیه ....... نام پدر : محسن    شغل : رادیولوژیست   محل اقامت : تهران.خیابان تهرانپارس ........ .

2- مصطفی ...... نام پدر : محمود  شغل : نظامی    محل اقامت : تهران.اتوبان بابایی ........ .

وکیل :  مسعود محمدی  به نشانی : میدان فاطمی.میدان گلها ....... .

تعیین خواسته و بهای آن :  طلاق توافقی

دلایل و منضمات دادخواست :  

1- سند نکاحیه تنظیم در دفتر رسمی اردواج شماره ... تهران

2- شناسنامه به شماره .... صادره از تهران

3- شناسنامه به شماره ...... صادره از ملایر

4- وکالت نامه به شماره .... مورخ 1396/09/07 میزان تمبر مالیاتی به مبلغ 15000 ریال باطل شد.

شرح دادخواست طلاق توافقی

ریاست محترم دادگاه خانواده تهران

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند زوجین به موجب سند ازدواج تقدیمی با مهریه ای معلوم به عقد نکاح دائم یکدیگر درآمده اند و نیز فاقد فرزند مشترک می باشند لیکن به سبب اختلافات بوجود آمده هیچگونه توافقی برای ادامه زندگی مشترک نداشته و از دادگاه محترم درخواست رسیدگی و صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای طلاق مورد استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام

پرونده کلاسه  : ..........

مرجع رسیدگی  : شعبه ۲۵۹ دادگاه خانواده مجتمع فضایی شهید باهنر تهران

تصمیم نهایی شماره : ........

خواهان : خانم راضیه ...... فرزند محسن با وکالت آقای مسعود محمدی به نشانی : تهران.میدان فاطمی.میدان گلها ........ .

خوانده : آقای مصطفی ...... فرزند محمود به نشانی استان تهران. اتوبان شهید بابائی ............ .

خواسته : طلاق توافقی

گردشکار-خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر/ فوق العاده دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است وبا توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور قرار می نماید.

 در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان راضیه ..... فرزند محسن به طرفیت خوانده مصطفی ...... فرزند محمود با وکالت مسعود محمدی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) جهت اجرای صیفه طلاق و ثبت آن ، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه سند نکاحیه به شماره ترتیب ....... مورخ ۸۶/۱۰/۱۵ دفتر اسناد رسمی ازدواج شماره .... حوزه ثبت تهران که رونوشت مصدق آن ضم پرونده گردیده و با احراز علقه زوجیت دائم فیمایین و نظر به اصرار زوجین بر طلاق و از آنجا که حسب نظر کارشناس واحد مشاوره خانواده مستقر در مجتمع قضائی مثبوت به شماره تفریق و جدایی زوجین با ذکر دلایل علل عدم تفاهم به مصلحت آنان اعلام شده و این دادگاه نیز نظر مزبور را مطابق ظواهر و احوال زوجین میداند لذا تقاضای آنان را وارد و موجه تشخیص و مستنداً به مواد ۲۵ ،۲۶ و ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی گواهی عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجین و به شرح توافقات ذیل صادر می شود :

مهریه زوجه عبارتست از سیصد و سیزده سکه تمام بهار آزادی و هزینه یک سفر حج تمتع که زوجه ۲۰۳عدد سکه تمام بهار آزادی و هزینه حج تمتع را در ازای طلاق خلع بذل نمود و زوج قبول بذل نمود زوجه حق رجوع به ما بذل را از خود سلب و ساقط نمود.ما بقی مهریه را زوج همزمان با اجرای صینه طلاق ۵۵عدد سکه تمام معادل ۷۵میلیون تومان به زوجه پرداخت و۵۵ عدد سکه تمام را به صورت اقساط هر ماه ششصد هزار تومان و افزایش سالانه صد هزار تومان تا مستهلک شدن این مبلغ پرداخت می نماید ودر خصوص نفقه و جهیزیه و هدایای زوجین ادعایی ندارند و زوجین فاقد فرزند مشترک می باشند .زوجه طبی گواهی آزمایشگاه باردار نمی باشد زوجین نسبت به سایر حقوق مالی ادعایی ندارند زوجه حسب اقرار خود و تائید زوج و نیز گواهی صادره از آزمایشگاه ... مثبوت به شماره ... در دفتر ثبت لوایح باردار نمی باشد .

طلاق واقع شده مستنداً به ماده ۶ قانون مدنی و کراهت زوجه از تداوم زندگی و بخشش حقوق مالی از نوع بائن می باشد.رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران است گواهی صادره در اجرای ماده ۳۴ همان قانون طی سه ماه از تاریخ رای قطی دارای اعتبار بوده و در صورتیکه گواهی صادره ظرف مهلت مزبور به دفتررسمی طلاق جهت اجرای صیغه طلاق و ثبت آن تسلیم نگردد و يا تسلیم کننده گواهی به دفترخانه، ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه ای برای وی و حاضر نگردد و يا مدارک لازم را به دفترخانه ارائه ننماید گواهی صادر شده از درجه اعتبار ساقط بوده و کلیه توافقات مندرج در این گواهی نیز ملغی خواهد بود.اجرای صیغه طلاق حسب ماده ۳۷ قانون مذکور با رعایت جهات شرعی در قبال طلاق خلع به زوج بذل دفترخانه طلاق و با حضور سردفتر انجام خواهد گرفت.

image
مشاوره حقوقی با وکیل آنلاین

مشاوره حقوقی

جهت درخواست مشاوره حقوقی با ما در ارتباط باشید .

در سریعترین زمان ممکن با یک وکیل پایه یک مشورت کنید

info@asrevekalat.ir & 09101003514

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.