وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امر یا اموری نایب خود قرار می دهد. وکالت به وکالت قضایی و وکالت غیرقضایی تقسیم می گردد.

هرگاه شخصی در جهت امور دادگاهی خود شخص دیگری را به عنوان نماینده خود در دادگاه معرفی نماید، وکالت قضایی نامیده می شود.وکالت دادن به وکلای دادگستری شامل این نوع وکالت است.

وکالت غیرقضایی وکالتی است که شخص برای انجام امور کاری یا اداری خود به طور رسمی یا عادی شخص وکیل را نایب خود قرار می دهد. مطابق ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است مگر مواردی  را که خود موکل استثنا کرده باشد یا از اموری باشد که وکالت دادن در آن خلاف شرع است و قابل وکالت دادن نیست یعنی سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ایلاء. در ادامه ی همین ماده، برخی اختیارات وکیل باید در وکالتنامه تصریح گردد تا وکیل اختیار و مسئولیت انجام آن ها را داشته باشد. این امور شامل موارد زیر می باشد:
۱ - وکالت راجع به اعتراض به رای، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی.

۲ - وکالت در مصالحه و سازش.

۳ - وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند.

۴ - وکالت در تعیین جاعل.

۵ - وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور.

۶ - وکالت در توکیل.

۷ - وکالت در تعیین مصدق و کارشناس.

۸ - وکالت در دعوای خسارت.

۹ - وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا.

۱۰ - وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث.

۱۱ - وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث.

۱۲ - وکالت در دعوای متقابل و دفاع درقبال آن.

۱۳ - وکالت در ادعای اعسار.

۱۴ - وکالت در قبول یا رد سوگند

مطابق ماده 667 قانون مدنی وکیل می باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موكل را مراعات نموده و از اختيارات داده شده تجاوز نكند. به عبارت دیگر  با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسئولیت های متقابلی می شوند. از جمله این تعهدات رعایت مصلحت موکل است. وکیل امین موکل محسوب شده و هرگاه از اختیارات خود تجاوز نماید و در نتیجه سبب ورود خسارت به موکل گردد، عمل او تعدی محسوب شده و موجب ضمان است.
در رابطه با پیدا کردن وکیل خوب از طریق اینترنت باید گفت اقامه دعوي حقوقي و يا كيفري نسبت به هر موضوعي معمولاً يكبار قابليت طرح را دارد (مگر موضوعات و يا مواردی كه از اين قاعده مستثني هستند). بنابراین پیدا کردن وکیل مجرب و سپردن پرونده به او دارای حساسیتی است که نیازمند صرف وقت و انرژی می باشد.

با این وجود مدنظر قرار دادن مواردی می تواند بسیار کمک کننده باشد. برای نمونه برای انتخاب وکیل خوب حتما باید از پایه او اطلاع داشته باشید تا مطمئن شوید محدوده اختیارات او در دعوای شما وجود دارد. غیر از پایه ی وکیل، بسیار مهم است که در هنگام انتخاب وکیل در خصوص حیطه ی تخصص او، توانایی ها و سوابق عملی او در دفاع از موکلین و میزان حق الوکاله ی او اطلاعات کافی داشته باشید. برای تحقیق در خصوص  سابقه وکیلی پایه یکی که قصد انتخاب آن را دارید می توانید به کانون وکلای دادگستری مراجعه کرده و با توجه به سوابق او از این امر آگاه شوید.

راه دیگری وجود دارد که راحت تر بوده و آن جستجوی اینترنتی می باشد که با استفاده از آن می توانید به وکلای مجرب و حرفه ای دسترسی پیدا نمایید. منتها مسئله ای که در این روش وجود دارد این است که اطمینان به هر ادعایی در این فضا می تواند مشکل آفرین باشد.

به همین خاطر بهتر است تا اگر از راه اینترنتی وکیلی را انتخاب می نمایید با جستجو در مورد سوابق و حیطه ی تخصصی او و صحبت کردن با خود وکیل و اطلاع از میزان تسلط او به مشکلتان، از کارآمد بودن او اطمینان حاصل کنید.

پاسخ به سوال مطرح شده

در پاسخ به پرسشی که طرح فرمودید باید گفت آشنایی و پیدا کردن وکیل از طریق اینترنت بسیار آسان می باشد منتها اطمینان از خوب بودن وکیل نیازمند توجه و صرف وقت از جانب شما می باشد که با توجه به معیارهایی مانند تخصص، پایه ی وکالت، سوابق، دانش کافی و بروز، جدیت در حرفه و توانایی های دیگر او می توانید گزینه ی مناسبی را انتخاب نمایید.

اطلاع از معیارهای مذکور هم از طرق جستجوی اینترنتی و مطالعه سایت شخصی وکیل و هم ارتباط با خود وکیل قابل دستیابی می باشد. ولی نکته اینجاست که حتما قبل از نهایی کردن انتخاب خود با آن وکیل یک جلسه مشاوره داشته باشید.این قطعا به شما شناخت بیشتر و بهتری خواهد داد.

ماده ۶۵۶ قانونی مدنی
وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود مینماید.


ماده ۶۵۷ قانونی مدنی
تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.


ماده ۶۵۸ قانونی مدنی
وکالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع میشود.


ماده ۶۶۰ قانونی مدنی
وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.


ماده ۶۶۱ قانونی مدنی
در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.


ماده ۶۶۲ قانونی مدنی
وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.


ماده ۶۶۳ قانونی مدنی
وکیل نمیتواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.


ماده ۶۶۶ قانونی مدنی
هر گاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب میگردد مسئول خواهد بود.


ماده ۶۶۷ قانونی مدنی
وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب‌ قرائن و عرف و عادت داخل اختیار او است تجاوز نکند.


ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی
وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز انچه را که موکل استثناء کرده باشد، یا توکیل در آن خلاف شرع باشد لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالتنامه تصریح شود:.

۱ - وکالت راجع به اعتراض به رای، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی.

۲ - وکالت در مصالحه و سازش.

۳ - وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند.

۴ - وکالت در تعیین جاعل.

۵ - وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور.

۶ - وکالت در توکیل.

۷ - وکالت در تعیین مصدق و کارشناس.

۸ - وکالت در دعوای خسارت.

۹ - وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا.

۱۰ - وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث.

۱۱ - وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث.

۱۲ - وکالت در دعوای متقابل و دفاع درقبال آن.

۱۳ - وکالت در ادعای اعسار.

۱۴ - وکالت در قبول یا رد سوگند

تبصره ۱- اشاره به شماره های یادشده دراین ماده بدون ذکر موضوع آن تصریح محسوب نمی شود.

تبصره ۲- سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ایلاء قابل توکیل نمی باشند.


ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی
وکیل در دادرسی، در صورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی به نام موکل را خواهد داشت که در وکالتنامه تصریح شده باشد.

تصویر
مشاوره حقوقی با وکیل آنلاین

مشاوره حقوقی

جهت درخواست مشاوره حقوقی با ما در ارتباط باشید .

در سریعترین زمان ممکن با یک وکیل پایه یک مشورت کنید

info@asrevekalat.ir و 09101003514

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.