برای انجام طلاق توافقی باید تکلیف حقوق ناشی از زندگی مشترک روشن شود و زوجین بر سر آنها با هم اختلافی نداشته و به طور روشن و شفاف توافق نمایند.از جمله حقوق ناشی از زندگی مشترک می توان به مهریه، نفقه گذشته، جهیزیه، هدایا و مهم ترین آنها حضانت و ملاقات فرزند اشاره نمود.اگر زوجین در خصوص مورد اخیر (حضانت و ملاقات فرزند) اتفاق نظر نداشته باشند و آن را مسکوت بگذارند در طلاق یکطرفه قاضی مطابق قانون تصمیم خواهد گرفت و در طلاق توافقی در صورت اصرار و سماجت هر یک به نفع خود امکان بر هم خوردن توافق وجود دارد و دیگر نمی توان آن طلاق را توافق دانست مگر اینکه یکی از طرفین کوتاه امده و به خواسته و پیشنهاد طرف دیگر تن دهد.

خواهان :

 

1- راحله ........ نام پدر : منصور    شغل : خانه دار     محل اقامت : تهران.خیابان گیشا ....... .

2- اردلان ....... نام پدر : اصغر      شغل : آزاد          محل اقامت : تهران.خیابان گیشا ..... .

وکیل : مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری   به نشانی : تهران.میدان فاطمی.میدان گلها .... .

تعیین خواسته و بهای آن : طلاق توافقی

 

دلایل و منضمات :

 

1- سند ازدواج شماره ..... مورخ 1389/05/23 دفتر رسمی ازدواج شماره .... تهران

2- شناسنامه شماره .... صادره از تهران

3- شناسنامه شماره .... صادره از قم

4- وکالت نامه به شماره .... مورخ 1396 میزان تمبر مالیاتی به مبلغ 15000 ریال باطل شد.

5- وکالت نامه به شماره .... مورخ 1396 میزان تمبر مالیاتی به مبلغ 15000 ریال باطل شد.

ریاست محترم دادگاه خانواده

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند موکلین به موجب سند ازدواج تقدیمی با مهریه ای به میزان مندرج در سند نکاحیه به عقد نکاح دائم یکدیگر درآمده اند و حاصل این ازدواج یک فرزند مشترک دختردو ساله می باشد لیکن به موجب اختلافات بوجود امده هیچگونه توافقی برای ادامه زندگی مشترک نداشته و از دادگاه محترم درخواست رسیدگی و صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای طلاق را دارند.

با تشکر و تجدید احترام

پرونده کلاسه : ...........

مرجع رسیدگی : شعبه ۲۶۰ دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید باهنر تهران

تصمیم نهایی شماره : .........

خواهان ها :

1- آقای اردلان ...... فرزند اصغر با وکالت آقای مسعود محمدی به نشانی تهران.میدان فاطمی.میدان گلها ..... .

2- خانم راحله ..... فرزند منصور با وکالت مینا کاویانی به نشانی تهران.میدان فاطمی.میدان گلها ..... .

خواسته : طلاق توافقی

گردشکار - خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر/ فوق العاده دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید .

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان ۱. آقای اردلان ..... فرزند اصغر با وکالت آقای مسعود محمدی ۲. خانم راحله ....... فرزند منصور با وکالت خانم مینا کاویانی  به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) جهت اجرای صیغه طلاق و ثبت آن، دادگاه با عنایت به محتوبات پرونده و ملاحظه سند نکاحیه به شماره ترتیب .... مورخ ۱۳۸/۳۳ دفتر اسناد رسمی ازدواج شماره .... حوزه ثبت تهران که رونوشت مصدق آن ضم پرونده گردیده و با احراز علقه زوجیت دائم فیمابین و نظر به اصرار زوجین بر طلاق و از آنجا که حسب نظر کارشناس واحد مشاوره خانواده مستقر در مجتمع قضائی مثبوت تفریق و جدایی زوجین با ذکر دلایل علل عدم تفاهم به مصلحت آنان اعلام شده

و اين دادگاه نیز نظر مزبور را مطابق ظواهر و احوال زوجین میداند لذا تقاضای آنان را وارد و موجه تشخیص و مستندا به مواد ۲۵، ۲۶ و ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی گواهی عدم امکان سازش مبنی بر توافق زوجین و به شرح توافقات ذیل صادر می شود : مهریه زوجه تعداد سیصد و چهارده عدد سکه طلای تمام بهار آزادی می باشد که زوجه در قبال اخذ طلاق خلع تعداد دوبست و چهارده عدد سکه طلای تمام بهار آزادی را به زوج بذل نمود وکیل زوج نیز قبول بذل نمودند و در قبال یکصد عدد سکه طلای تمام بهار آزادی یک دستگاه خودرو به پلاک ..... و یک دستگاه آپارتمان به شماره پلاک ثبتی .... فرعی از ۱۳۶ اصلی واقع در کرج را قبلا زوج به زوجه منتقل نموده است زوجه حق رجوع به ما بذل را از خود سلب و ساقط نمود.زوجه در خصوص نفقه و اجرت المثل و جهیزیه ادعایی ندارند حضانت و نفقه فرزند تا سن بلوغ به عهده زوج می باشد و زوجه هفته ایی ۶۶ ساعت از ساعت ۱۴ روز چهارشنبه لغایت ۸ صبح روز شنبه حق دارد فرزند مشترک خود را ملاقات نماید و در خصوص تعطیلات رسمی فرزند مشترک نزد زوجه باشد و ایام عبد و ایام تعطبلات تابستانی بصورت نصف ایام نزد زوجه باشد .

زوجین در خصوص هدایا و سایر حقوق مالی دیگر هیچ گونه ادعایی نسست به یکدیگر ندارند ارائه گواهی عدم بارداری به دفتر مجری طلاق قبل از اجرای صیغه طلاق الزامی می باشد طلاق واقع شده مستناً به ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی و کراهت زوجه از تداوم زندگی و بخشش حقوق مالی از نوع خلع می باشد. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران است گواهی صادره در اجرای ماده ۳۴ همان قانون طی سه ماه از تاریخ رای قطعی دارای اعتبار بوده و در صورتیکه گواهی صادره ظرف مهلت مزبور به دفتر رسمی طلاق جهت اجرای صیغه طلاق و ثبت آن تسلیم نگردد و یا تسلیم کنده گواهی به دفترخانه , ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه طلاق جهت اجرای صیغه طلاق حاضر نگردد و يا مدارک لازم را به دفترخانه ارائه ننماید گواهی صادر شده از درجه اعتبار ساقط بوده و کلیه توافقات مندرج در این گواهي نیز ملغی خواهد بود . اجرای صیغه طلاق حسب ماده ۳۷ قانون مذکور با رعایت جهات شرعی و با حضور سردفتر انجام خواهد گرفت.

تصویر
مشاوره حقوقی با وکیل آنلاین

مشاوره حقوقی

جهت درخواست مشاوره حقوقی با ما در ارتباط باشید .

در سریعترین زمان ممکن با یک وکیل پایه یک مشورت کنید

info@asrevekalat.ir و 09101003514

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.