پاک کردن نام همسر سابق از شناسنامه چگونه است؟

 

اگر فردی از همسر قبلی خود متارکه کرده و با انتخاب همسر دوم و ثبت ازدواج رسمی به ثبت احوال مراجعه کند می‌تواند نام همسر سابق خود را از شناسنامه اش حذف کند. اما پاک کردن نام همسر از شناسنامه دارای قوانین زیر است:
 
1.حذف کردن نام همسر سابق تنها با ثبت ازدواج مجدد امکان پذیر است.
2. زن مطلقه تنها در صورتی می‌تواند نام همسر قبلی خود را پاک کند که در ازدواج قبلی خود باکره مانده باشد. پس باکرگی امری ضروری است و تنها با ثبت ازدواج مجدد امکان پذیر نیست.
 
 
3. پاک کردن نام همسر از شناسنامه فردی که همسرش فوت کرده با ثبت ازدواج مجدد امکان پذیر است و نیاز به رعایت مورد قبلی نیست.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط