صیغه یا ازدواج موقت

 


در ازدواج موقت یا صیغه به اصطلاح مردم، رعایت دو شرط ضروری است :
 
یکی تعیین مدت و دیگری تعیین مهریه، اگر در ازدواج موقت مهریه ذکر نشود آن عقد باطل است.

 

پرسش : آیا مهریه زوجه غیر دائم همانند زوجه دائم عندالمطالبه می باشد؟ برای مثال زنی که به مدت ۵ سال با ۵۰ سکه به عقد موقت مردی در می آید، آیا می تواند پس از جاری شدن عقد همه مهریه را از شوهر دریافت کند؟
پاسخ : بله می تواند و از این حیث با نکاح دائم فرقی ندارد.

پرسش : اگر در نکاح موقت زن از شوهر تمکین نکند، آیا باز هم مستحق دریافت مهریه است؟
پاسخ : در نکاح موقت نفقه برقرار نمی شود اما اگر شوهر باقی مدت را بذل نکند و زن تمکین نکند به نسبت عدم تمکین زوجه از مهریه کاسته می شود.

پرسش : بعد از جاری شدن عقد نکاح موقت آیا زن استحقاق دریافت همه مهریه را دارد؟
پاسخ : قبل از نزدیکی استحقاق نصف مهر و بعد از آن تمام مهر در حق او مستقر می شود و اگر زوج بقیه مدت را بذل کند هر چه مدت باقی مانده زیاد باشد مهریه حسب مورد قبل از نزدیکی نصف و بعد آن تماما در حق زوجه استقرار پیدا خواهد کرد.

پرسش : آیا در نکاح موقت زوجه از زوج ارث می برد؟
پاسخ : توارث بین زن و شوهر هنگامی است که رابطه زناشویی آنان ناشی از ازدواج دائم باشد در نکاح موقت هیچ یک از زوجین از یکدیگر ارث نمی برند.

پرسش : اگر ثمره ازدواج موقت فرزندی هم باشد و زوج فوت کند، آیا این فرزند همانند فرزندان ناشی از عقد دائم از پدر ارث می برد؟
پاسخ : بله کلیه حقوق و تکالیفی که پدر در قبال فرزندان زن دائم دارد در برابر این فرزند نیز داراست بنابراین نفقه، حضانت، توارث و سایر حقوق این فرزند مانند فرزندان دیگر پدر برقرار می باشد.

تصویر
مشاوره حقوقی با وکیل آنلاین

مشاوره حقوقی

جهت درخواست مشاوره حقوقی با ما در ارتباط باشید .

در سریعترین زمان ممکن با یک وکیل پایه یک مشورت کنید

info@asrevekalat.ir و 09101003514

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.