دیه پیشانی 1401، بسته به این که آسیب وارد شده از چه نوعی است، متفاوت می باشد. مثلا، در جراحت حارصه، میزان دیه آن، 6 میلیون تومان و در جراحت هاشمه، میزان دیه، 60 میلیون تومان است. همچنین، میزان دیه کبودی پیشانی، معادل 1 میلیون و 800 هزار تومان بوده و اگر آسیب وارد شده، سبب تورم شود، فقط قیمت ارش 1401، بابت تورم پیشانی، به آن تعلق می گیرد.

به موجب ماده 17 قانون مجازات اسلامی، دیه، مالی است که در شرع مقدس، برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضا و منافع و یا جنایت عمدی، در مواردی که به هر جهتی، قصاص ندارد، به موجب قانون پرداخت می شود. یکی از اعضای بدن که برای آن، در قانون، دیه تعیین شده است، پیشانی می باشد.

پیشانی، به عنوان بخش مهمی از صورت، ممکن است در معرض آسیب ها و جراحات مختلفی قرار بگیرد که این جراحات، منجربه شکستگی و یا حتی بخیه شود. جراحات و آسیب های مربوط به پیشانی، مانند انواع زخم ها، کبودی ها، شکستگی ها و مواردی از این قبیل ، بسیار متعدد بوده که هر کدام، میزان دیه مخصوص به خود را داشته و نیاز است به طور جداگانه بررسی شوند.

با توجه به اهمیت این موضوع، در این مقاله، قصد داریم، در ابتدا، میزان قیمت بخیه جراحت پیشانی در سال ۱۴۰۱​ را بررسی کنیم. سپس، در ادامه، دیه بخیه، شکستگی استخوان، حارصه، کبودی، تورم پیشانی و قیمت ارش پیشانی 1401 را توضیح دهیم. اگر در خصوص این موضوع، سوالاتی دارید، در این مقاله، همراه ما باشید.

بیشتر بخوانید : وکیل طلاق آنلاین، تلفنی و حضوری

وکیل طلاق به نوعی یک وکیل خانواده بوده که علاوه بر تسلط بر قوانین طلاق بر سایر مسائل مربوط به حقوق خانواده مسلط است. اجرت‌المثل ایام زوجیت، حضانت فرزندان، ممنوع‌الخروجی فرزندان، تنصیف دارایی شوهر، قوانین ملاقات فرزند و غیره اشاره کرد.

دیه پیشانی، یکی از مجازات های اصلی پیش بینی شده، در قانون مجازات اسلامی می باشد. قیمت دیه کامل، در ماه‌ های غیر حرام، مبلغ 600 میلیون تومان تعیین شده است. به موجب ماده 709 قانون مجازات اسلامی، جراحات وارده به سر و صورت که پیشانی نیز بخشی از صورت بوده، به نه گروه تقسیم می شود که این جراحات و میزان دیه آن ها، به ترتیب زیر می باشد:

حارصه: خراش پوست پیشانی بوده، بدون آن که خونی از آن جاری شود. میزان دیه حارصه، یک صدم دیه کامل است. بنابراین، میزان دیه آن، بر اساس آخرین میزان نرخ دیه پیشانی در سال 1401، مبلغ 6 میلیون تومان می باشد.

دامیه: جراحتی بوده که کمی وارد گوشت شود و جریان کم یا زیاد خون را به همراه داشته باشد. میزان دیه دامیه، دو صدم دیه کامل است که مبلغ آن، بر اساس نرخ دیه پیشانی در سال ۱۴۰۱، معادل 12 میلیون تومان می باشد.

متلاحمه: جراحتی که بریدگی عمیق گوشت را به همراه داشته، اما، به پوست نازک روی استخوان اصابت نکند. دامیه، سبب بخیه می گردد و میزان قیمت بخیه جراحت پیشانی در سال 1401، سه صدم دیه کامل است که معادل 18 میلیون تومان می باشد.

سمحاق: جراحتی بوده که عمق آن، به میزانی نباشد که به پوست نازک روی استخوان برسد. میزان دیه سمحاق، چهار صدم دیه کامل است که براساس بر اساس نرخ دیه پیشانی در سال ۱۴۰۱، فرد آسیب زننده، باید، مبلغ 24 میلیون تومان پرداخت کند.

موضحه: جراحتی می باشد که سبب کنار رفتن پوست نازک روی استخوان و آشکار شدن استخوان می گردد. میزان دیه پیشانی در حالت جراحت موضحه، پنج صدم دیه کامل است که بر اساس نرخ دیه پیشانی در سال 1401، باید مبلغ 30 میلیون تومان پرداخت شود.

هاشمه: جنایتی بوده که سبب شکستگی استخوان می شود، اما ممکن است، جراحتی را ایجاد نکند. دیه هاشمه، ده صدم دیه کامل می باشد که بر اساس نرخ دیه پیشانی در سال ۱۴۰۱، باید مبلغ 60 میلیون تومان، توسط متهم، پرداخت شود.

مُنَقَّله: جنایتی است که درمان آن، صرفا، با جابجا کردن استخوان، امکان پذیر می باشد. میزان دیه پیشانی در حالت جراحت منقله، پانزده صدم دیه کامل می باشد که بر اساس نرخ دیه پیشانی در سال 1401، مبلغ 90 میلیون تومان است.

مامومه: جراحتی می باشد که سبب رسیدن به کیسه مغز می شود. میزان دیه مامومه، یک سوم دیه کامل است که بر اساس نرخ دیه پیشانی در سال 1401، معادل 200 میلیون تومان می باشد.

دامغه: هر جراحت یا صدمه ای می باشد که باعث پارگی کیسه مغز شود که علاوه بر دیه مامومه، موجب ارش پاره شدن کیسه مغز نیز می باشد. یعنی، علاوه بر اینکه باید مبلغ 200 میلیون تومان، به عنوان دیه پرداخت شود، ارش پاره شدن کیسه مغز نیز در این حالت به مجنی علیه پرداخت می گردد که تشخیص میزان قیمت ارش ۱۴۰۱، با قاضی و پس از در نظر گرفتن نظر متخصص پزشکی قانونی است.

بنابراین، با توجه به ماده 709 قانون مجازات اسلامی، میزان دیه پیشانی در سال 1401، بسته به این که جراحت وارد شده، از چه نوعی می باشد و اینکه، شدت آسیب وارد شده، چه قدر بوده، متفاوت است و تشخیص این امر که جراحت وارد شده، از چه نوعی بوده، با متخصص پزشکی قانونی خواهد بود و پس از آن، قاضی، با در نظر گرفتن نظر پزشکی قانونی، مبلغ دیه را تعیین می کند.

در بخش قبل، انواع جراحات وارد بر پیشانی و میزان دیه پیشانی، از جمله، میزان قیمت بخیه جراحت پیشانی را از منظر قانون مجازات اسلامی بررسی کردیم. در این بخش، قصد داریم، دیه بخیه جراحت پیشانی در سال ۱۴۰۱ را توضیح دهیم. در خصوص دیه بخیه پیشانی در سال 1401، باید گفت که میزان آن، بر اساس عمق و نوع جراحات وارده تعیین می شود. همان طور که در بخش قبل گفتیم، جراحات وارده بر سر و صورت، به 9 گروه تقسیم می شوند که میزان قیمت بخیه جراحت پیشانی، بر اساس میزان نفوذ جراحت، متفاوت می باشد.

حارصه: خراش پوست، بدون آن که خون جاری شود، حارصه می باشد. میزان قیمت بخیه جراحت پیشانی، در خصوص حارصه، بر اساس آخرین میزان نرخ دیه پیشانی در سال 1401، مبلغ 6 میلیون تومان خواهد بود.

دامیه: جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و جریان کم یا زیادی از خون را به همراه داشته باشد، دامیه بوده و دیه بخیه پیشانی در سال ۱۴۰۱،​ در مورد دامیه، دو صدم دیه کامل است که مبلغ بخیه جراحت پیشانی در سال 1401، معادل 12 میلیون تومان می باشد.

متلاحمه: جراحتی است که موجب بریدگی عمیق گوشت شده، ولی به پوست نازک روی استخوان نمی رسد. میزان قیمت بخیه جراحت پیشانی، در مورد متلاحمه، سه صدم دیه کامل است. بنابراین، مبلغ دیه بخیه جراحت پیشانی در سال ۱۴۰۱، معادل 18 میلیون تومان می باشد.

سمحاق: میزان دیه بخیه پیشانی در مورد سمحاق، یعنی، جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد، چهار صدم دیه کامل است که براساس نرخ دیه پیشانی در سال 1401، فرد متهم، باید، مبلغ 24 میلیون تومان، بابت دیه بخیه جراحت پیشانی پرداخت کند.

موضحه: جراحتی می باشد که پوست نازک روی استخوان را کنار زده و استخوان را نمایان سازد. دیه بخیه پیشانی، در مورد موضحه، پنج صدم دیه کامل می باشد که براساس آخرین میزان نرخ دیه در سال 1401، باید مبلغ 30 میلیون تومان بابت بخیه جراحت پیشانی پرداخت شود.

هاشمه: میزان دیه بخیه پیشانی 1401، در مورد هاشمه، یعنی، جنایتی که موجب شکستگی استخوان شود، گرچه جراحتی را تولید نکند، ده صدم دیه کامل است که باید مبلغ 60 میلیون تومان، براساس آخرین میزان نرخ دیه، توسط مجنی علیه، بابت بخیه جراحت پیشانی، پرداخت شود.

مُنَقَّله: جنایتی که درمان آن، صرفا، با جابه جا کردن استخوان، میسر باشد. دیه بخیه پیشانی در مورد منقله، پانزده صدم دیه کامل می باشد که براساس آخرین میزان نرخ دیه، دیه بخیه جراحت پیشانی در سال 1401، مبلغ 90 میلیون تومان است.

مأمومه: جراحتی که عمق آن، به حدی بوده که به کیسه مغز برسد. دیه بخیه پیشانی در مورد مامومه، یک سوم دیه کامل است که مبلغ بخیه جراحت پیشانی در سال 1401، معادل 200 میلیون تومان می باشد.

دامغه: صدمه یا جراحتی که باعث پارگی کیسه مغز شود که علاوه بر دیه مأمومه، موجب ارش پاره شدن کیسه مغز نیز می باشد . یعنی، علاوه بر اینکه باید مبلغ 200 میلیون تومان به عنوان دیه پیشانی پرداخت شود، ارش پاره شدن کیسه مغز نیز در این حالت، به بزه دیده پرداخت می گردد که تشخیص آن با متخصص پزشکی قانونی خواهد بود.

پس از توضیح در خصوص دیه بخیه پیشانی در سال 1401، در ادامه، قصد داریم، درباره دیه شکستگی استخوان پیشانی در سال 1401 صحبت کنیم. 

در بخش های قبل، دیه پیشانی و برخی از انواع جراحات وارده بر آن را توضیح دادیم. در این بخش، قصد داریم دیه شکستگی استخوان پیشانی را توضیح دهیم. در قانون مجازات اسلامی، ماده قانونی که فقط، میزان دیه پیشانی را در حالت شکستگی استخوان، تعیین کرده باشد، وجود ندارد؛ اما این قانون، جراحاتی که منجر به شکستگی استخوان می شود را تحت عنوان جراحت هاشمه مطرح کرده است.

یکی از انواع جراحت که در ماده 709 قانون مجازات اسلامی به آن، اشاره شده است، هاشمه نام دارد. هاشمه، جنایتی است که موجب شکستگی استخوان شود، گرچه، جراحتی را تولید نکند. دیه ضربه به سر نیز در مواردی که سبب شکستگی استخوان گردد، می تواند تحت عنوان هاشمه محاسبه شود. میزان دیه هاشمه، در حالت شکستگی استخوان پیشانی، ده صدم دیه کامل می باشد که براساس آخرین میزان نرخ دیه پیشانی در سال 1401، مبلغ 60 میلیون تومان بوده و باید، توسط جانی، برای دیه پیشانی پرداخت شود.

پس از توضیح میزان قیمت بخیه جراحت پیشانی و دیه شکستگی استخوان پیشانی، در ادامه، قصد داریم، به بررسی قیمت ارش 1401 و دیه کبودی پیشانی بپردازیم.
 

در بخش قبل، دیه شکستگی استخوان پیشانی را توضیح دادیم و گفتیم که میزان دیه پیشانی در حالت شکستگی، معادل ده درصد دیه کامل است. در این بخش، قصد داریم دیه حارصه پیشانی را بررسی کنیم. در ابتدا، بهتر است به این سوال پاسخ دهیم که حارصه چیست . حارصه، عبارت است از اینکه پوست، خراشیده شود، بدون آن که خونریزی کند. بنابراین، دیه حارصه پیشانی ، به دیه ای گفته می شود که از ایجاد خراشیدگی بر روی پوست پیشانی ایجاد می شود؛ بدون آنکه به سطح گوشت رسیده و یا خون جاری شده باشد. 

به موجب ماده 709 قانون مجازات اسلامی، میزان دیه حارصه پیشانی، یک صدم دیه کامل است که بر اساس آخرین میزان نرخ دیه پیشانی در سال 1401، مبلغ 6 میلیون تومان بوده و باید، توسط مرتکب، به عنوان دیه حارصه پیشانی، به فرد آسیب دیده پرداخت شود. 

باید به این نکته اشاره شود، که هرچند، میزان دیه حارصه، نسبت به دیه کامل محاسبه می شود، اما بحث تغلیظ دیه که به معنای دو برابر شدن میزان دیه، در ماه های حرام است، شامل این موضوع، نشده و حتی، اگر جراحت حارصه در ماه حرام، رخ داده باشد، باز مبلغ دیه نسبت به دیه کامل، محاسبه شده و تفاوتی ندارد.

 در بخش قبل، جراحت حارصه را در خصوص دیه پیشانی در سال 1401، توضیح دادیم و گفتیم که دیه حارصه پیشانی، یک صدم دیه کامل است. در این بخش، قصد داریم راجع به دیه کبودی پیشانی، بر اساس نرخ دیه در سال 1401 صحبت کنیم. پیشانی، به عنوان یکی از بخش های صورت، در معرض دید قرار دارد، بنابراین، میزان دیه کبودی اعضایی از بدن که در دید هستند، نسبت به سایر اعضا دو برابر می باشد.

به موجب بند الف ماده 714 قانون مجازات اسلامی که در خصوص دیه تغییر رنگ پوست می باشد، دیه کبودی پیشانی، به عنوان بخشی از صورت، سه هزارم دیه کامل می باشد. قیمت دیه کامل، در ماه‌ های غیر حرام، در سال 1401، مبلغ 600 میلیون تومان می باشد. بنابراین، برای دیه کبودی پیشانی در سال ۱۴۰۱ ، سه هزارم 600 میلیون تومان، محاسبه می شود که مبلغی معادل 1 میلیون و 800 هزار تومان می باشد.

 در بخش قبل، دیه پیشانی در سال ۱۴۰۱، در مورد کبودی آن را توضیح دادیم و گفتیم که دیه کبودی پیشانی، به عنوان بخشی از صورت، سه هزارم دیه کامل است. در این بخش قصد داریم، در خصوص دیه تورم پیشانی صحبت کنیم. به موجب ماده 715 قانون مجازات اسلامی: "صدمه ای که موجب تورم سر یا صورت گردد، ارش دارد و چنانچه، علاوه بر تورم، موجب تغییر رنگ پوست نیز گردد، حسب مورد، دیه و ارش تغییر رنگ، به آن افزوده می شود." بر اساس این ماده قانونی، در وضعیت تورم پیشانی، دو حالت جداگانه، قابل بررسی می باشد:

اولا، اگر صدمه وارد شده، تنها موجب تورم پیشانی شود، در این وضعیت، به آن آسیب، ارش تورم پیشانی تعلق می گیرد و دیگر، فرد آسیب دیده، مستحق دریافت دیه پیشانی نمی باشد. باید این نکته مطرح شود که میزان قیمت ارش 1401 در قانون، تعیین نشده است و دادگاه، با استفاده از نظر متخصص پزشکی قانونی و بررسی شرایط، میزان آن را تعیین می کند.

ثانیا، اگر صدمه وارد شده، سبب شود که علاوه بر تورم پیشانی، رنگ پوست پیشانی فرد آسیب دیده نیز تغییر کند، در این حالت، دیه و ارش تغییر رنگ پوست پیشانی، به آن اضافه می شود. بر اساس بند الف ماده 714 قانون مجازات اسلامی، صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست می شوند، اگر موجب سیاه شدن پوست صورت گردند، دیه آن، شش هزارم دیه کامل خواهد بود. اگر تغییر رنگ، منجر به کبود شدن و سرخ شدن آن شود، دیه آن، به ترتیب، سه هزارم و یک و نیم هزارم دیه کامل می باشد. 

 

1- دیه جراحت و پاره شدن پیشانی در سال ۱۴۰۱ چه میزان است؟

 

میزان دیه جراحت و پاره شدن پیشانی در سال 1401 بسته به اینکه چه نوع زخمی باشد متفاوت است که این موضوع در متن مقاله به صورت کامل توضیح داده شده است.

 

2- دیه حارصه پیشانی در سال 1401 چه قدر است؟

 

میزان دیه حارصه پیشانی در سال ۱۴۰۱ معادل مبلغ 6 میلیون تومان می باشد که این موضوع در متن مقاله به صورت کامل توضیح داده شده است.

 

3- آیا به تورم پیشانی دیه تعلق می گیرد؟

 

خیر تورم پیشانی فقط مشمول دریافت ارش می باشد مگر آنکه رنگ پوست آن تغییر کرده باشد که این موضوع در متن مقاله به صورت کامل توضیح داده شده است.

تصویر
مشاوره حقوقی با وکیل آنلاین

مشاوره حقوقی

جهت درخواست مشاوره حقوقی با ما در ارتباط باشید .

در سریعترین زمان ممکن با یک وکیل پایه یک مشورت کنید

info@asrevekalat.ir و 09101003514

برچسب ها
#دیه #دیه پیشانی

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.