شرایط طلاق به دلیل اعتیاد

 

شرایط طلاق به دلیل اعتیاد :

در تعریف اعتیاد استفاده از موادی همچون الکل، مواد مخدر استنساقی، افیونی، کوکائین، نیکوتین و دیگر مواد مخدر آمده است و معتاد به کسی گفته می‌شود که نمی‌تواند رفتارهای عادت‌گونه خود را ترک کند و با خواست و اراده آنها را متوقف نماید. به همین سبب قانونگذار حکیم برآن شده است تا اعتیاد را یکی از عوامل سختی و مشقت قرار داده تا زن بتواند با تکیه بر این عامل طلاق خود را از محاکم قضایی درخواست کند.

 

تشخیص اعتیاد

 

با اثبات اعتیاد شوهر توسط زن، امکان استفاده از این دلیل برای گرفتن طلاق مقدور نیست و لزوماً اعتیاد باید به تشخیص دادگاه مضر باشد و به زندگی زناشویی خلل وارد کند.

 

شیوه اثبات اعتیاد

 

مهم‌ترین بخش در خصوص طلاق به دلیل اعتیاد مرد، بخش اثبات بیماری اوست. زن بگونه‌ای باید از طرق اقرار صریح و یا تلویحی مرد، سوابق پزشکی، شهادت شهود، تحقیقات محلی، معاینه پزشکی قانونی بیماری را اثبات کند و این موارد باعث اثبات دعوی و قانع نمودن قاضی می‌شود.

اعتیاد از طریق شهادت شهود بدین نحو است که افرادی که مرد را می‌شناسند و اعتیاد مرد برایشان محرز است نزد دادگاه شهادت می‌دهند و این امر ثابت می‌گردد یـــــا تست اعتیاد از دیگر مواردی است که می‌تواند اعتیاد مرد را در نزد قاضی اثبات نماید.

 

عسر و حرج

 

براساس ماده 1130 قانون مدنی، زن حق دارد که پس از اثبات اعتیاد شوهر از طریق استفاده از عسر و حرج از شوهر خود طلاق بگیرد حتی اگر که مرد مخالف این طلاق باشد. عسر و حرج در حقیقت شرایطی است که ادامه‌ی زندگی برای زن بسیار دشوار است. در این حالت زن نزد دادگاه خانواده اثبات می‌نماید که زندگی برایش دشوار گشته است و دادگاه پس از بررسی، موجبات طلاق را فراهم می‌آورد.

 

دادخواست طلاق به دلیل اعتیاد

 

در دادخواست طلاق به جهت اعتیاد شوهر، زوجه خواهان و زوج خوانده است. زن باید که دادخواست طلاق خود را به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تقدیم نماید و پس از آن دادخواست به دادگاه خانواده‌ای که نزدیک به محل اقامت شوهر است ارجاع می‌شود. برای ارائه دادخواست به دفاتر الکترونیک قضایی به مدارکی همچون ادله و مدارکی که اثبات نماید اعتیاد برای زندگی مشترک ضرر دارد، تصویر مصدق عقدنامه، شناسنامه، معاینه پزشکی، شهادت شهود نیاز می‌باشد.

 

اعتیاد زن

 

حق طلاق شرعاً و قانوناً با مرد است و مرد برای طلاق همسرش نیازی ندارد که دلیل و مدرکی را ارائه بنماید. البته نکته حائز اهمیت آن است که اگر دلیل موجهی مانند اعتیاد زوجه به مواد مخدر، بیماری ‌‌های صعب ‌العلاج یا حتی خیانت را ارائه دهد بازهم مهریه زن از بین نمی‌رود. بعبارت دیگر مرد براساس شرع و براساس قانون هر زمان که تشخیص دهد با پرداخت حقوق مالی همسرش می‌تواند او را طلاق دهد و اعتیاد زن در روند طلاق تأثیری نخواهد داشت.

 

اعتیاد شوهر تا چه حدی می‌تواند برای زن حق طلاق ایجاد کند؟

 

اعتیاد شوهر به یکی از انواع مخدر و یا ابتلاء به مصرف مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و این کار را ترک نکند یا در مدتی که پزشکی قانونی تعیین می‌کند نتوان وی را مجبور به ترک کرد، حق طلاق را به زن می‌دهد و به درخواست زوجه طلاق صورت می‌گیرد.

 

آیا اقرار شوهر به اعتیاد در گذشته میتواند زمینه‌ساز طلاق شود؟

 

خیر؛ صرف اقرار زوج به اعتیاد در گذشته، منجر به تحقق شرط طلاق از جانب زوجه نیست بلکه وجود اعتیاد مضر به زندگی خانوادگی شرط است.

 

آیا سیگار کشیدن شوهر نیز از عوامل طلاق به دلیل اعتیاد به حساب می‌آید؟

 

خیر؛ در تعریفی که از اعتیاد ارائه شده است، سیگار از عواملی نیست که باعث شود که طلاق صورت گیرد مگر اینکه در عقدنامه بین زوجین توافقاتی در این خصوص باشد.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.