شرایط استفاده از بیمه بیکاری

شرایط بهره مندی از بیمه بیکاری

 

1- داشتن یک سال سابقه بیمه ای مداوم از آخرین محل کار

2- ارائه نامه عدم نیاز + قرارداد یک سال آخر به اداره کار

3- نامه عدم نیاز با توجه به پایان قرارداد باید توسط کارفرما صادر شود.

4- مهلت برقراری بیمه بیکاری (ارائه مدارک توسط کارگر) 30 روز از آخرین روز قرارداد است.

5- چنانچه هنوز زمان قرارداد پاین نیافته باشد، کارگر ابتدا باید وضعیت خود را در قالب شکایت دیگری (بازگشت به کار) در اداره کار روشن کند و بعد با هماهنگی با همان شعبه بعد از مشخص شدن وضعیت قراردادش نسبت به بیمه بیکاری اقدام کند.

6- مبلغ بیمه بیکاری، میانگین پرداختی به بیمه در یک سال آخر است که 55 درصد از این مبلغ به کارگر پرداخت خواهد شد و در صورت داشتن فرزند به ازاء هر فرزند 10 درصد اضافه خواهد شد و نباید از 80 درصد بالاتر باشد.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.