حبس تعلیقی، به حبسی گفته می شود که قاضی، در شرایطی مجازات حبسی که برای متهم در نظر گرفته شده است را معلق می کند به این صورت که اگر مجرم، در زمان معینی جرمی مرتکب نشود، محکومیت، در مورد او اجرا نخواهد شد. زندان تعلیقی با حبس تعزیری دارای تفاوت هایی است به عنوان مثال، حبس تعلیقی، فقط شامل درجات سه تا هشت حبس های تعزیری می شود، اما حبس تعزیری، خود، بر هشت درجه می باشد. 

تعلیق در لغت، به معنای آویختن، معلق ، درآویختن چیزی را به چیزی و متعلق گردانیدن است. قانون گذار به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی مجازات را تعیین می کند که این مجازات ها از قبیل حبس، جزای نقدی، محرومیت از حقوق اجتماعی و غیره می باشد .بنابراین، حبس تعلیقی نیز در واقع نوعی حبس و مجازات تعلیق شده است.

در حبس تعلیقی، برای آن که قاضی بتواند، حکم را معلق کند، شرایط ویژه ای لازم است. همچنین، اگر متهم در هنگام حکم تعلیق مرتکب جرم دیگری بشود، علاوه بر مجازات تعیین شده، به مجازات تعلیق شده نیز محکوم می گردد. بنابراین، با توجه به این موضوع که حبس تعلیقی دارای شرایط و احکام ویژه ای است، لازم است که این نوع از مجازات بررسی شود.

با توجه به اهمیت این موضوع، در این مقاله قصد داریم، در ابتدا به این سوال پاسخ دهیم که حبس تعلیقی چیست؟ سپس در ادامه، شرایط زندان تعلیقی را در قانون مجازات اسلامی بررسی کنیم و نهایتا، تفاوت این نوع حبس و حبس تعزیری را توضیح دهیم. اگر در خصوص این موضوع، سوالاتی دارید، در این مقاله همراه ما باشید.

بیشتر بخوانید : وکیل طلاق آنلاین، تلفنی و حضوری

وکیل طلاق به نوعی یک وکیل خانواده بوده که علاوه بر تسلط بر قوانین طلاق بر سایر مسائل مربوط به حقوق خانواده مسلط است. اجرت‌المثل ایام زوجیت، حضانت فرزندان، ممنوع‌الخروجی فرزندان، تنصیف دارایی شوهر، قوانین ملاقات فرزند و غیره اشاره کرد.

در پاسخ به اینکه حبس تعلیقی چیست؟ باید گفت، مطابق قانون مجازات اسلامی، زمانی که فرد، به مجازات حبس تعزیری محکوم می شود، ممکن است بنا به شرایط موجود و تصمیم قاضی دادگاه، تمام یا بخشی از مجازات، تعلیق شود. بنابراین، زمانی که فردی، طبق قانون، محکوم بوده و مجازات تعیین شده برای او حبس است، اما بنا به تشخیص قاضی، حبس او برای مدتی، معلق شده و اجرا نمی شود، به این وضعیت، حبس تعلیقی می گویند که برای دریافت اطلاعات بیشتر در این خصوص می توانید مقاله شرایط تبدیل حبس تعزیری به تعلیقی را مطالعه نمایید .

اگر فرد محکوم در مدت تعیین شده، مرتکب جرمی نشود، محکومیت حبس او لغو می شود و در صورتی که مرتکب جرمی شود، مجازات حبس تعلیق شده او اجرا خواهد شد . برای مثال، زمانی که گفته می شود، فردی به 12 سال حبس تعلیقی محکوم شده است، به این معنا می باشد که محکوم به 12 سال حبس است که موقتا اجرا نمی شود، ولی اگر در زمان معین شده، به جرم دیگری اقدام نماید، حکم او اجرا شده و زندانی می شود. 

در بخش قبل به این سوال پاسخ دادیم که حبس تعلیقی چیست؟ و گفتیم که زمانی که فرد به مجازات حبس تعزیری محکوم می شود، ممکن است بنا به شرایط موجود و تصمیم قاضی دادگاه، تمام یا بخشی از مجازات، تعلیق شود. در این بخش قصد داریم، تعلیق مجازات مطابق قانون مجازات اسلامی را بررسی نماییم.

حبس تعلیقی، در قانون مجازات اسلامی و در ماده 46، این گونه بیان شده است : "در جرائم تعزيری درجه سه تا هشت، دادگاه، می تواند در صورت وجود شرايط مقرر، برای تعويق صدور حكم، اجرای تمام يا قسمتی از مجازات را از يک تا پنج سال معلق نمايد. دادستان يا قاضی اجرای احکام كيفری نيز پس از اجرای يک سوم مجازات می تواند، از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعليق نمايد. همچنين، محكوم می تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرايط قانونی، از طريق دادستان يا قاضی اجرای احكام كيفری، تقاضای تعليق نمايد."

لازم است به این نکته اشاره شود که اگر، محکوم در زمان حکم حبس تعلیقی، مرتکب جرم دیگری شود، به مجازات هر دو جرم یعنی جرمی که حکم حبس تعلیقی برای آن صادر شده و جرمی که در طول تعلیق مجازاتش، مرتکب آن شده است، محکوم می گردد. 

بیشتر بخوانید : قانون جدید طلاق توافقی

یکی از سریع‌ترین و راحت‌ترین راه‌های طلاق، طلاق توافقی می‌باشد. در طلاق توافقی بدلیل توافقات به عمل آمده فی مابین زوجین در کلیه امور مالی و حضانت و ملاقات فرزندان دعوا و بحث‌های کمتری را شاهد هستیم.

در بخش های قبل، به این سوال که حبس تعلیقی چیست، پاسخ دادیم و گفتیم که ممکن است قاضی در شرایطی تشخیص دهد که مجازات حبسی که برای متهم در نظر گرفته شده است، معلق گردد. حال، ممکن است این سوال مطرح شود که در چه شرایطی حبس، تعلیقی می شود؟ شرایط تعلیق مجازات مطابق قانون مجازات اسلامی در ماده 46 این قانون تعیین شده اند که عباتند از:

 اولا، مجازات حبس لزوما تعزیری باشد و حبس های حدی نمی تواند معلق گردد. زیرا مجازات های حدی، به موجب شرع مقدس تعیین شده اند و قاضی این اختیار را ندارد که میزان آنها را کاهش یا افزایش دهد. اما به موجب ماده 18 قانون مجازات اسلامی، تعزیر مجازاتی است که نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات و احکام مربوط به آن، به موجب قانون تعیین شده است.

دوما، لزوما حبس در نظر گرفته شده باید در درجات سه تا هشت باشد. که از حبس سه ماه تا پانزده سال است. یعنی اگر شخصی محکوم به حبس تعزیری درجه 2 شده باشد و مجازات آن 16 سال باشد، قاضی دیگر نمی تواند حکم آن را معلق کند.

در بخش قبل، شرایط زندان تعلیقی را توضیح دادیم و گفتیم این نوع از حبس، تنها مختص حبس تعزیری درجه سه تا هشت می باشد. اما نوع دیگری از حبس، در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است که به آن، حبس تعزیری می گویند که در این بخش از مقاله، قصد داریم احکام آن را بیان کرده و تفاوت آن را با حبس تعلیقی بررسی نماییم.

به موجب ماده 18 قانون مجازات اسلامی: تعزیر، مجازاتی است که نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام آن به موجب قانون، تعیین شده است. یکی از انواع مجازات های تعزیری، حبس بوده که درجات آن، در ماده 19 قانون مجازات اسلامی تعیین شده است. حبس تعزیری، دارای هشت درجه می باشد که شدیدترین نوع آن، درجه یک است که شامل حبس بیش از بیست و پنج سال می باشد و خفیف ترین نوع آن، حبس درجه هشت است که شامل حبس تا سه ماه می باشد.

بنابراین، در پاسخ به این سوال که تفاوت حبس تعلیقی و حبس تعزیری چیست، باید بگوییم، مطابق مواد قانون مجازات اسلامی، حبس تعلیقی، یکی از انواع حبس تعزیری بوده که در آن، مجازات حبس، معلق شده است. همچنین، حبس تعلیقی فقط شامل درجات سه تا هشت حبس های تعزیری می شود. در تعلیق، مجازات، حبس تعلیق شده، بعد از گذشت مدت قانونی، حبس اجرا نمی شود، اما در حبس تعزیری، اصولا مجازات، اجرا شده، مگر اینکه تعلیق گردد.

حبس تعلیقی به حبسی گفته می شود که قاضی در شرایطی مجازات حبسی که برای متهم در نظر گرفته شده است را معلق می کند که این موضوع در متن مقاله به صورت کامل توضیح داده شده است.

دادستان و یا محکوم علیه می توانند با رعایت شرایطی از دادگاه صادر کننده حکم تقاضای تعلیق اجرای بقیه مدت مجازات حبس را داشته باشند که این موضوع در متن مقاله به صورت کامل توضیح داده شده است.

اگر محکوم در زمان حکم تعلیقی مرتکب جرمی شود به مجازات هر دو جرم یعنی جرمی که حکم تعلیق برای آن صادر شده و جرمی که در طول تعلیق مجازاتش مرتکب آن شده است محکوم می گردد که این موضوع در متن مقاله به صورت کامل توضیح داده شده است.

تصویر
مشاوره حقوقی با وکیل آنلاین

مشاوره حقوقی

جهت درخواست مشاوره حقوقی با ما در ارتباط باشید .

در سریعترین زمان ممکن با یک وکیل پایه یک مشورت کنید

info@asrevekalat.ir و 09101003514

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.