از آنجایی که تنظیم قرارداد با هدف کسب نتیجه ی حاصل از آن منعقد می گردد و هدف تعریف یک رابطه حقوقی قاعده مند و استاندارد با تاکید بر جلوگیری از منازعه و وقوع اختلاف است، انعقاد قرارداد به شیوه صحیح و قانونی نخستین راهی است که اشخاص را در راه رسیدن به مطلوبشان یاری خواهد رساند. اهمیت تنظیم قرارداد به شیوه ی درست به این علت است که عملی که مطابق با قوانین نباشد، مطابق قانون به رسمیت شناخته نخواهد شد و اثری بر آن مترتب نخواهد گردید. در واقع قانونگذار با حاکم نمودن اراده متعاملین (طرفین قرارداد) و تعریف قواعد کلی دست طرفین را در ایجاد رابطه حقوقی دلخواه باز گذاشته است.حقوقدانان لازمه صحت قرارداد را وقوع آن مطابق شرایط قانونی می دانند، به همین خاطر ضرورت مشورت با وکیل که با قوانین و مقررات آشنا باشد از این نظر ضروری است.متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

 

1-  قراردادها برای برخورداری از اعتبار و آثار قانونی می بایست اولا واجد شرایط و اقتضائاتی باشند که قانون برای ایجاد عقد مقرر نموده است. ثانیا مانعی برای تحقق و ظهور عقد از نظر قانونی وجود نداشته باشد. 

2-  شرایطی که فقدان آن موجب بی اعتباری عقد می گردد همان ارکان متشکل عقد می باشد که شرایط اساسی صحت عقد نامیده می شود. 

3-  همه ی ارکان تشکیل دهنده ی عقد نقش یکسانی در انعقاد و پایداری یا اعتبار عقد ندارند بلکه این ارکان دو نوعند: برخی از آن ها اساسی و عنصر تشکیل دهنده عقد بوده و وضعیت حقوقی عقد متاثر از آن هاست و شرایطی است که مقتضای ایجاد عقدمنوط به وجود آن هاست.برخی دیگر موانعی است که ممکن است از ایجاد یا تحقق و اعتبار عقد جلوگیری نماید. نظم عمومی و اخلاق حسنه از این قبیل است و رعایت آن ها در انعقاد قرارداد در طول مدت اداره و اجرای عقد ضرورت دارد. بنابراین یک قرارداد نباید با نظم عمومی و اخلاق حسنه تعارض داشته باشد. 

4-  قراردادهایی که قوانین امری در آن ها رعایت شده و به نظم عمومی و اخلاق حسنه نیز تعرض نشده باشد، در حمایت اصل صحت به حیات خود ادامه داده و طرفین از مواهب آن بهره مند خواهند شد. اما قراردادهایی که به نحوی با مصالح اجتماعی یا منافع عمومی و شخصی درگیر شوند، ممکن است به سرنوشت وضعیته ایی چون بطلان، عدم نفوذ و فسخ روبرو شوند.

5-  شرایطی که در صحت و نفوذ عقد مؤثر بوده و در ایجاد وضعیت حقوقی عقد نیز تأثیرگذار هستند شرایط اساسی صحت یا شرایط عمومی عقد نام دارند که در ماده 190 قانون مدنی به آن تصریح و تا ماده 207 قانون مدنی پیرامون آن وضع حکم شده است.

6-  شرایطی که در صحت و نفوذ عقد موثر است ولی در ایجاد وضعیت حقروقی عقد تأثیر چندانی ندارند، شرایط شکلی عقد هستند که قانونگذار آن ها را برای حمایت از حقوق اشخاص و مصالح اجتماعی مقرر نموده است.

7-  شرایط اختصاصی عقد نیز از شرایطی است که قانونگذار علاوه بر شرایط عمومی، رعایت آنها را در زمینه انعقاد بعضی از قراردادها از روی مصلحت اندیشی و حکمت برخاسته از عدالت طلبی لازم دانسته است.

افراد با انگیزه های مختلف مبادرت به انعقاد قرارداد می نمایند و هدف آنها از انعقاد قرارداد این است که قرارداد منعقده اثر حقوقی داشته باشد. آثار مورد نظر متعاقدین در قراردادهای مختلف متفاوت است ولی افراد در انعقاد قراردادها آزادی مطلق ندارند.

مصالح اجتماعی که مهمترین مبنای آن، رعایت عدالت است اقتضا دارد در هنگام انعقاد قرارداد، شرایطی که مورد نظر قانونگذار است رعایت شود. رعایت برخی از این شرایط لازمه برخورداری عقد از آثار قانونی آن خواهد بود. این شرایط ارکان متشکله عقد می باشد. برخی از این ارکان، اساسی و از عناصر تشکیل دهندە عقد است که وضعیت حقوقی عقد متأثر از آنها است. 
رعایت شرایط اساسی و عمومی، شکلی و اختصاصی قانونی در هنگام تنظیم قرارداد یکی از اصلی ترین علل ضرورت مشاوره با وکیل جهت تنظیم قرارداد می باشد.  
نکته مهم دیگر رعایت حقوق موکل و کسب امتیازات برای او در تنظیم قرارداد است که این نیز برخاسته از آشنایی وکیل با قوانین و تجربه و مهارت وی در تنظیم قرارداد می باشد که در نهایت موجب کسب حداکثر منافع برای موکل می گردد. مثال در این زمینه تعیین شرایط و تعهدات و تعیین ضمانت اجرای تخلف از انجام تعهدات می باشد. 
موارد دیگر همچون انتخاب قالب حقوقی مناسب برای رسیدن به نتیجه ی دلخواه، پیشگیری از بروز اختلافات در آینده و پیشنهاد بهترین شیوه جهت برخورداری حداکثری اعتبار قرارداد ازجمله دیگر موارد توجبه ضرورت مشورت وکیل در انعقاد قرارداد می باشد.

1- الزام به ایفای تعهد
2- بطلان قرارداد
3- فسخ قرارداد
4- مطالبه وجه التزام
5- الزام به تحویل مورد معامله
6- مطالبه خسارت
7- تنفیذ قرارداد

تصویر
مشاوره حقوقی با وکیل آنلاین

مشاوره حقوقی

جهت درخواست مشاوره حقوقی با ما در ارتباط باشید .

در سریعترین زمان ممکن با یک وکیل پایه یک مشورت کنید

info@asrevekalat.ir و 09101003514

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.