ازدواج موقت که با صیغه محرمیت صورت می گیرد، ازدواجی است که در مقابل ازدواج دائم قرار داشته و در آن برای مدت معلوم و محدود با تعیین مهریه، عقد ازدواج بین زن و مرد بسته می شود و با پایان مدت آن، محرمیت زوجین از بین می رود و به نام های زیر مشهور است:

 • نکاح منقطع
 • متعه
 • ازدواج موقت
 • صیغه
 • صیغه موقت
 • صیغه محرمیت
 • ازدواج یک ساعته
 • ازدواج موقت ساعتی
 • صیغه ساعتی
 • مدت عقد باید معین شود. در غیر اینصورت عقد باطل خواهد شد.
 • تاریخ ابتدا و انتهای عقد باید مشخص باشد.
 • رضایت کامل طرفین برای انجام عقد ضروری است.
 • بالغ بودن طرفین عقد
 • اجازه پدر یا جد پدری برای دختر
 • در صورت امتناع غیرموجه پدر از دادن اجازه، دختر می تواند از دادگاه مدنی درخواست اجازه ازدواج کند.
 • تعیین مهریه
 • مجرد بودن زن(زن در آن واحد تنها می تواند یک شوهر داشته باشد.)
 • زن نباید در زمان عده نباشد.
 • زن و مرد قبل از عقد با هم زنا نکرده باشند.
 • خواندن صیغه محرمیت توسط عاقد یا خود مرد و زن

فسخ نکاح در عقد دائم و موقت حدودا یکسان است.

 • فوت یکی از طرفین
 • بخشش مدت باقیمانده صیغه از جانب شوهر
 • انقضای مدت معين شده
 • جنون هر یک از زوجین
 • در صورت وجود عیوب زیر در مرد، زن حق فسخ عقد را خواهد داشت.
  • خصا (از کار افتادن بیضه‌ ها)
  • عنن (ناتوانی در برقراری رابطه جنسی)
  • مقطوع بودن آلت تناسلی (به اندازه‌ای که قادر به برقراری رابطه زناشویی نباشد.)
 • در صورت وجود عیوب زیر در زن، مرد حق فسخ عقد را خواهد داشت.
  • قرن (وجود استخوانی زائد در دستگاه تناسلی و جنسی زن، که مانع از برقراری رابطه جنسی می‌شود.)
  • جذام
  • برص(پیسی)
  • افضا (یکی بودن مجرای تناسلی و مجرای دفع ادرار)
  • زمین گیری
  • نابینایی هر دو چشم
 • در صورت اتمام مدت عقد: زن غير باردار دو طهر (2 عادت ماهانه) / زن یائسه 45 روز / زن باردار تا زمان وضع حمل
 • در صورت وفات زوج: زن غیر باردار: 4 ماه و 10 روز / زن باردار تا زمان وضع حمل

برخلاف نکاح دائم عدم تعیین مهر در عقد موقت موجب بطلان عقد می شود. پرداخت مهریه در عقد موقت به زن الزامی است و این حق از وی ساقط نمی شود. حتی در صورتی که:

 • زن فوت شود. (ورثه زن می توانند مهریه را مطالبه کنند.)
 • شوهرش هرگز با وی نزدیکی نکند.(نصف مهریه به زن تعلق می گیرد.)
 • مرد باقی مدت عقد را ببخشد.

مگر اینکه زن مهریه خود را ببخشد. برای مثال چنانچه زن مایل به جدایی از مرد، پیش از اتمام مدت صیغه باشد؛ می تواند با بخشیدن مهریه خود رضایت مرد را مبنی بر بذل باقی مدت صیغه جلب نماید. برای وصول مهریه در عقد موقتی که در دفاتر ازدواج ثبت نشده باشد، باید به دادگاه مراجعه کرده و و با ادله قابل استناد ازدواج موقت خود را ثابت کرده و دادخواست مطالبه مهریه نماید. در صورت اثبات ادعای وی، دو حالت پیش می آید:

1.چنانچه مبلغ مهریه کمتر از 200 میلیون ریال باشد، دادخواست مطالبه را باید به شورای حل اختلاف ارائه نمود.

 1. ولی اگر مبلغ مهریه بیشتر از 200 میلیون ریال باشد، دادگاه خانواده به دادخواست رسیدگی خواهد کرد.
 • ازدواج زن با مرد غیرمسلمان، غیرممکن است.
 • ازدواج مرد نیز با زن ناصبی و مشرک، غیرممکن ولی با اهل کتاب بلامانع است.
 • ازدواج زن در یک زمان تنها با یک مرد امکان پذیر است. اما محدودیتی برای مرد در ازدواج موقت وجود ندارد.(در ازدواج دائم مرد تنها مجاز به ازدواج با 4 زن می باشد.)

صیغه موقت می‌تواند توسط هر یک از زوجین یا توسط شخص ثالث جاری شود.
اگر زن صیغه موقت را بخواند، باید بگوید:
زَوَّجتُکَ نَفسِی فِی المُدَّۀِ المَعلُومَۀِ، عَلَی المَهرِالمَعلُوم(من خودم را به همسری تو در آوردم با مدت معین و با مهر معین)
مرد در جواب بگوید: قَبِلتُ(قبول کردم)
ولی اگر مرد صیغه موقت را بخواند، باید بگوید: زَوَّجتُ مُوَکِّلَتِی نَفسِی، فِی المُدَّۀِ المَعلُومَۀِ، عَلَی المَهر المَعلُوم(من موکلم را به ازدواج خود در آوردم در مدت و مهر مشخص شده)
دوباره مرد می‌گوید: قَبِلتُ التَّزویج(قبول کردم این ازدواج را)

 • توافق طرفین
 • شرط ضمن عقد
 • باردار شدن زوجه

جهت سهولت اثبات عقد موقت و جلوگیری از اعمال ظلم علیه بانوان و کودکان حاصل از ازدواج موقت، قانون ثبت عقد موقت در موارد فوق را در دفاتر رسمی ازدواج الزامی شمرده و برای افرادی که از این امر خودداری کنند، مجازات معین کرده است.

پرداخت جزای نقدی درجه 5 (8 میلیون ریال تا 18 میلیون ریال) یا حبس تعزیری درجه 7 (91 روز تا 6 ماه)

 • اصل و کپی شناسنامه عکس‌ دار هر یک از زوجین
 • اصل و کپی کارت ملی هر یک زوجین
 • دو قطعه عکس 3 در 4
 • در صورت دوشیزه بودن زوجه، شناسنامه یا کارت ملی پدر و یا جد پدری زوجه یا در صورت فوت پدر یا جد پدری، گواهی فوت
 • در صورت ازدواج مجدد زوجه که همسر او فوت کرده، گواهی فوت همسر
 • در صورت ازدواج مجدد زوجه که طلاق گرفته، گواهی طلاق

زوجه باید به دادگاه خانواده مراجعه کرده و عقد موقت خود را ثابت نماید و در ادامه زوج را ملزم به گرفتن شناسنامه فرزند نماید. اگر زوجه به زوج دسترسی نداشته باشد، برای دریافت شناسنامه فرزند خود، باید از دادگاه به صورت یک طرفه، حکم امین موقت دریافت نماید. سپس با مراجعه به ثبت احوال، نسبت به صدور شناسنامه فرزند با نام خانوادگی خود، اقدام کند.

 • اگر مرد مدت صیغه را ببخشد، درصورت نزدیکی با او موظف به پرداخت تمام مقدار توافق شده مهریه است. در غیر اینصورت باید نصف آن را بدهد.
 • مقدار مهر باید ضمن عقد موقت، مشخص شود.
 • چنانچه مرد قصد پرداخت مهریه را نداشته باشد، با وجود اینکه عقد آنها صحیح است ولی مرد ملزم به پرداخت مهریه است. اگر مهریه را نپردازد، کار وی حرام شرعی است.
 • حد و حدود برقراری رابطه جنسی در ازدواج موقت همانند ازدواج دائم است. مگر اینکه زن، ضمن عقد شرط کند که شوهرش با او نزدیکى نکند. چنانچه بعد ها زن به برقراری رابطه جنسی راضی باشد، مانعی نیست.
 • گاهی عقد موقت صرفا به منظور آشنایی زوجین و شرعی بودن ارتباطات آنها انجام می شود. بنابراین در چنین حالتی برقراری رابطه جنسی صحیح نمی باشد.
 • در عقد موقت طلاق بی معناست و صرف اتمام مدت عقد و یا بخشیدن باقی مدت عقد توسط مرد، جدایی زن و مرد صورت می پذیرد.
 • در عقد موقت، زن حق نفقه ندارد مگر اينکه پرداخت نفقه ضمن عقد شرط شده باشد.
 • در عقد موقت، زوجين از هم ارث نمی برند مگر در صورتی که در قالب وصیت از یکدیگر ارث ببرند.
 • فرزندان حاصل از ازدواج موقت مشروط بر اینکه تولد آنها قانونی و محضری ثبت شود، فرزندان مشروع پدر شناخته شده و پدر موظف به نگه داری و تامین مالی آنها خواهد بود.
 • مطالبه مهریه توسط زن در هر زمانی امکان پذیر است.

نکاح منقطع ، متعه ، ازدواج موقت ، صیغه ، صیغه موقت ، صیغه محرمیت ، ازدواج ساعتی ، ازدواج موقت ساعتی ، صیغه ساعتی

صیغه محرمیت می تواند توسط مرد یا زن و یا شخص دیگری خوانده شود. متن کامل صیغه محرمیت در این صفحه موجود است.

توافق طرفین، شرط ضمن عقد و باردار شدن زوجه

تصویر
مشاوره حقوقی با وکیل آنلاین

مشاوره حقوقی

جهت درخواست مشاوره حقوقی با ما در ارتباط باشید .

در سریعترین زمان ممکن با یک وکیل پایه یک مشورت کنید

info@asrevekalat.ir و 09101003514

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.