حق طلاق زن:

به موجب قانون طلاق از حقوق مربوط به مرد می باشد. بر خلاف عقد نکاح که نیاز به حضور و رضایت هر دو زوجین است. در نتیجه به کار بردن عبارت گرفتن حق طلاق برای زن اشتباه است. زیرا حق طلاق منحصراً به مرد اختصاص دارد. اما زوج می‌تواند برای اعمال این حق، به فرد دیگر وکالت دهد که این فرد می تواند همسر مرد باشد.

در واقع زوج وکالت در طلاق به زوجه می دهد تا در صورت پدید آمدن موارد خاصی، بدون نیاز به حضور مرد، زوجه خود را مطلقه سازد. البته این وکالت در طلاق میتواند به صورت مطلق هم باشد یعنی بدون قید و شرط به زن اعطا شود.

دادن وکالت در طلاق به زوجه از سوی مرد به دو طریق امکان ‌پذیر است:

روش اول تنظیم وکالتنامه در دفاتر ثبت اسناد رسمی به این صورت که مرد با حضور در دفاتر ثبت اسناد رسمی به همسر خود وکالت در طلاق میدهد تا زوجه هم هنگامی که دیگر رضایت به ادامه زندگی مشترک نداشت، اختیار در طلاق داشته باشد. البته باید توجه داشت در صورتی که اعطای وکالت طلاق به صورت غیر قابل عزل باشد در این صورت وکالت از سوی مرد قابل عزل و منحل شدن می ‌باشد.

روش دوم این است که وکالت در طلاق برای زوجه هنگام ازدواج و ضمن سند نکاحیه شرط شود. البته بهتر است علاوه بر شرط وکالت در طلاق ضمن سند ازدواج، وکالت نامه رسمی هم تنظیم شود. زیرا در رویه عملی دعاوی طلاق صِرف وکالت طلاق در سند نکاحیه را کافی نمی داند.

همانطور که اشاره شد اعطای وکالت در طلاق به زوجه توسط زوج باعث سلب حق مرد در طلاق دادن زن خود نمی شود و مرد همچنان اختیار در طلاق دارد و حق طلاق منتقل نمی ‌شود بلکه  تنها زن هم نسبت به جدایی و طلاق از همسرش دارای اختیار می شود. که این اعطای وکالت در طلاق می ‌تواند مطلق یا مشروط باشد.

به این معناست که زوجه هرگاه که ادامه زندگی مشترک را برای خود مضر و همراه با سختی دانست یا به هر دلیلی حاضر به ادامه زندگی با همسر خود نبود با این وکالت بی قید و شرط خود را از جانب مرد طلاق دهد و به نکاح خاتمه دهد.

هرچند چنین چیزی کمتر دیده شده است که مردی بی قید و شرط به همسر خود وکالت دهد مبنی بر این که او هر موقع تمایل به جدایی نمود، بتواند به وکالت از مرد صیغه طلاق را جاری کند اما به لحاظ قانونی ممکن است.

مانند وکالت های مرسومی که به صورت شروط ۱۲ گانه در سند ازدواج به زن داده می‌شود و زن  قبل از به وجود آمدن و تحقق یکی از شرایط مقرر در آن مانند اعتیاد یا غیبت شوهر، نمی‌تواند  خود را مطلقه کند.

البته این وکالت در سند ازدواج از پیش تعیین شده است اما زوج می‌تواند خارج از آنها در وکالتنامه شرطی قید کند که زن تنها در صورت تحقق آن شرط، وکالت در طلاق داشته باشد که در این صورت زوجه ابتدا می‌بایست تحقق شرط را در دادگاه ثابت کند تا بتواند از جانب مرد خود را طلاق دهد.

همانطور که می دانید وکالت عقدی جایز است یعنی هر یک از طرفین (وکیل یا موکل) می‌توانند بدون دلیل وکالت را فسخ کنند. وکالت در طلاق هم به همین صورت است و اگر وکالتنامه در دفتر ثبت اسناد به طور رسمی تنظیم شود امکان اینکه شوهر همسرش را از وکالت در طلاق عزل کند، وجود دارد.

مگر اینکه وکالت در طلاق ضمن عقد نکاح بیاید. یعنی در وکالتنامه قید شود ضمن عقد لازم خارج یا ضمن عقد نکاح، وکالت داده شده است. در این صورت زوج نمی تواند زوجه را از وکالت در طلاق عزل کند.

راه دیگری نیز در این خصوص وجود دارد و آن اینکه وکالتنامه به صورت بلاعزل تنظیم شود و حق عزل وکیل (زوجه) از موکل (زوج) ساقط شود.

چنانچه زوجه وکالت بلاعزل در طلاق به انضمام حق توکیل به غیر از سوی مرد داشته باشد، ابتدا می‌بایست از جانب شوهر خود وکیل دادگستری اخذ کند. به عبارت دیگر داشتن حق توکیل به غیر در وکالت طلاق به این معناست که زوجه وکالت در طلاق را به یک وکیل دادگستری می سپارد تا به واسطه آن وکیل ، بدون نیاز به حضور مرد در دادگاه اقدام به درخواست طلاق نماید.

به نوعی همان طلاق توافقی می شود با این تفاوت که نیازی به حضور زوج در دادگاه یا دفاتر ثبت طلاق نیست. در نتیجه پس از ثبت دادخواست طلاق توسط وکیل از جانب زوج و صدور حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش، زوجه میتواند به دفتر ثبت ازدواج و طلاق مراجعه نموده و خود را مطلقه کند.

نکته دیگر در خصوص روند طلاق با داشتن وکالت در طلاق برای زوجه این است که اگر هنگام تنظیم وکالتنامه حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی نیز برای مرد ساقط شود، زوجه بلافاصله پس از صدور حکم طلاق میتواند آن را ثبت رسمی کند و دیگر لازم به گذشت مهلت تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی نمی باشد.

چه بسا ممکن است زوج به هر دلیلی از طلاق و اعطای وکالت منصرف شده و تجدید نظر خواهی کند به طور مثال مدعی ‌شود که وکالت در طلاق مشروط بوده و شرط محقق نشده است.

مهریه و وکالت در طلاق برای زوجه دو موضوع جدا هستند و ارتباطی به هم ندارند و اینکه برخی گمان می‌کنند اگر زن وکالت در طلاق داشته باشد هنگام طلاق باید مهریه خود را ببخشد، این تصوراشتباهی است و زن هر زمان که بخواهد میتواند مهریه خود را مطالبه کند.

اما ممکن است هنگام اعطای وکالت میان زوجین توافقی صورت گیرد که به طور مثال بخشی از مهریه زوجه توسط او بخشیده شود و زوج در ازای آن وکالت در طلاق به زن دهد.

آیا با دادن وکالت در طلاق این حق از مرد سلب می شود؟

لازم به ذکر است که اعطای وکالت در طلاق به زن توسط مرد، به معنای سلب حق طلاق از مرد و انتقال آن به زن نمی‌ باشد بلکه مرد همچنان می‌ تواند همسر خود را طلاق دهد و اعطای وکالت در طلاق به زن به توافق زوجین، به این دلیل صورت می گیرد که زن برای اقدام به طلاق از همسرش نیاز به معذوریت قانونی نداشته باشد.

گرفتن طلاق بدون داشتن وکالتنامه امکان پذیر است؟

درست است که زوجه بدون داشتن وکالت در طلاق نیز می تواند تقاضای طلاق کند اما در چنین شرایطی دادخواست طلاق باید به دلیل یکی از موارد مشخص شده در قانون باشد به طور مثال اعتیاد زوج، غیبت زوج در یک مدت زمان طولانی (۶ ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه)، مفقوالاثر شدن زوج، عدم پرداخت نفقه و موارد دیگری مانند اینها که ادامه زندگی برای زوجه را همراه با عسر و حرج (سختی) کند.

وکالت در طلاق با حق توکیل به غیر

همچنین ممکن است وکالت در طلاق با حق توکیل به غیر همراه باشد به این معنا که زن با داشتن وکالت در طلاق به همراه حق توکیل به غیر می‌تواند وکالتی که به او برای مطلقه نمودن خود داده شده است را به شخص دیگری اعطا کند. به عبارت دیگر حق توکیل به زنان داده می شود تا خود مجبور به اجرای صیغه طلاق نباشند

بنابراین مرد با دادن وکالت در طلاق به زن این اختیار را داده که در دادگاه از سوی مرد و بدون حضور مرد و با گرفتن وکیل دادگستری اقدام به اخذ طلاق نماید

سپس برای جاری شدن صیغه طلاق نیز در دفتر ثبت ازدواج و طلاق بدون نیاز به حضور مرد خود را مطلقه نماید.

تصویر
مشاوره حقوقی با وکیل آنلاین

مشاوره حقوقی

جهت درخواست مشاوره حقوقی با ما در ارتباط باشید .

در سریعترین زمان ممکن با یک وکیل پایه یک مشورت کنید

info@asrevekalat.ir و 09101003514

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.