یکی از آثار حقوقی عقد ازدواج دائم، ارث بردن مرد و زن از یکدیگر و مسائل مربوط به ارث همسر بعد از فوت یکی از آنهاست که مبنای این توارث در قرآن مجید آمده و قانون مدنی نیز به جزئیات و نحوه ارث بری و تفاوت های مقدار ارثیه مرد و زن پرداخته است.

یکی از شرایط لازم برای این که زن و شوهر وارث هم بشوند عقد نکاح دائم است، یعنی در ازدواج موقت توارث بین زوجین برقرار نمی شود و شرط بعدی برای ارث بردن زن و مرد از یکدیگر و ارث همسر این است که در زمان فوت، زن و مرد در عقد هم باشند و رابطه زوجیت موجود باشد.

البته در این مورد یک استثناء وجود دارد و آن طلاق رجعی است که در ایام عده طلاق رجعی زن و شوهر از هم ارث می برند؛

زیرا در حکم زن و شوهر هستند و هنوز رابطه زناشویی به طور کامل قطع نشده و با پشیمانی شوهر از طلاق در ایام عده قرارداد ازدواج (عقد ازدواج) به‌قوت خود باقی است و مانند آن است که طلاقی اتفاق نیفتاده است به همین علت مرد در ایام عده طلاق رجعی مکلف خواهد بود همسر را در منزل خود بپذیرد و نفقه او را بپردازد.

سهم مرد از ارث زن فوت شده خود، بسته به اینکه زن، فرزند داشته باشد یا نداشته باشد، متفاوت است. میزان سهم الارث زوج از زوجه، در صورت داشتن فرزند از طرف زن، برابر با یک چهارم از ترکه زن می باشد. میزان سهم الارث شوهر از زوجه، در صورت نداشتن فرزند از طرف زن، برابر با یک دوم ترکه زن، خواهد بود.

ترکه، عبارت است از تمام دارایی های مثبت و منفی متوفی که بعد از فوت، برای وراث او باقی می ماند. بعد از فوت هر فرد و پس از بررسی این موضوع که فرد متوفی، وصیت نامه داشته است یا خیر، وراث می توانند اقدام به تقسیم ترکه، میان خود نمایند. همچنین، هر یک از وراث، می تواند با ارایه دادخواست تقسیم ترکه به شورای حل اختلاف، از دادگاه بخواهد اقدام به صدور حکم تقسیم ترکه و مشخص نمودن میزان سهم الارث هریک از وراث نماید.

زن و شوهر، از جمله افرادی هستند که به واسطه سبب، از یکدیگر ارث می برند و میزان سهم الارث هر یک از آن ها، در قانون مدنی، مشخص شده است. میزان سهم ارث زن و شوهر از یکدیگر، بسته به اینکه هریک از آن ها، فرزندی دارد یا خیر، متفاوت است. فرقی نمی کند که این فرزند، حاصل ازدواج میان آن دو باشد یا حاصل ازدواج های گذشته شان.

از این رو، در این مقاله، قصد داریم، مساله سهم مرد از ارث زن را مورد بررسی قرار داده و سپس، حالت های مختلف میزان سهم الارث زوج از زوجه، در صورت داشتن فرزند یا نداشتن فرزند را توضیح دهیم. چنانچه، سوالاتی پیرامون میزان سهم الارث شوهر از زوجه دارید، با ما همراه باشید.

ارث، عبارت است از تمام دارایی های یک فرد، اعم از طلب ها، بدهی ها، کلیه اموال منقول و غیر منقول که پس از فوت، از وی به جا می ماند. قانون مدنی، در ماده 861 خود، موجبات ارث را سبب و نسب دانسته است. رابطه سببی، مانند رابطه زوجیت است که به واسطه عقد نکاح، میان طرفین ایجاد می شود و رابطه نسبی، رابطه خونی، نظیر رابطه مادر و فرزندی، رابطه پدر و فرزندی و سایر موارد می باشد.

میزان سهم الارث هریک از وراث، با توجه به شرع، در قانون مدنی بیان شده است. سهم ارث هریک از وراث، بسته به اینکه در کدام یک از طبقات و درجات ارث قرار دارند، متفاوت است. طبقات و درجات ارث، در قانون مدنی مشخص شده است و وجود هریک از افراد طبقه بالا، مانع از ارث بری افراد سایر طبقات خواهد بود.

از جمه افرادی که به واسطه سببیت، ارث می برد، شوهر است که میزان سهم ارث مشخصی دارد. سهم مرد از ارث زن، در ماده 913 قانون مدنی، مشخص شده است. میزان سهم الارث زوج یا شوهر از زوجه خود، بسته به فرزند داشتن یا نداشتن زن، متفاوت است. نکته قابل توجه اینکه، تفاوتی ندارد این فرزند، مشترک میان زن و مرد باشد یا حاصل ازدواج گذشته زن. 

سهم مرد از ارث زن، بسته به اینکه زن، فرزند داشته باشد یا نداشته باشد، متفاوت است.

در قسمت قبل، در خصوص ارث، موجبات آن و ارث بردن مرد از زن توضیح دادیم و گفتیم که میزان سهم الارث زوج یا شوهر از زوجه، بسته به داشتن فرزند یا نداشتن فرزند از طرف زن، متفاوت است. در این قسمت، قصد داریم تا در خصوص سهم مرد از ارث زن، در صورت داشتن فرزند از سوی زن صحبت کنیم. به موجب قانون مدنی، زوجین از یکدیگر ارث می برند، مگر اینکه موانع ارث، نظیر کفر، لعان، قتل و سایر موار مندرج در قانون وجود داشته باشد.

بر اساس ماده 940 قانون مدنی، در صورتی که ازدواج دائمی باشد، و نکاح، در زمان مرگ، برقرار باشد، زوجین از یکدیگر ارث خواهند برد. سهم مرد از ارث زن، در صورت داشتن فرزند از سوی زن، دائمی بودن ازدواج و وجود نکاح، هنگام موت زن، برابر است با یک چهارم ترکه زن. این میزان که در ماده 913 قانون مدنی، بیان شده است، برگرفته از شرع مقدس می باشد.

بر اساس قانون مدنی، میزان سهم الارث زوجه از شوهر، در صورتی که شوهر فوت شده او، فرزندی داشته باشد، یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول و یک هشتم از کلیه اموال منقول، می باشد. در صورت تعدد همسران، یعنی در صورتی که متوفی، چندین همسر داشته باشد، این میزان باید به تساوی، میان آنان، تقسیم گردد.

سهم مرد از ارث زن، در صورت فرزند داشتن زن، یک چهارم از ترکه وی می باشد.

در قسمت قبل، در خصوص سهم مرد از ارث زن، در صورت داشتن فرزند از طرف زن، توضیح دادیم و در مقاله ارث زن فرزند دار و بی فرزند ، توضیح داده شد که میزان سهم الارث زوج یا شوهر از زوجه، در صورت داشتن فرزند، یک چهارم از کل ترکه زن می باشد. اما در این قسمت، قصد داریم، در خصوص سهم مرد از ارث زن، در صورت نداشتن فرزند از طرف زن، در ازدواج دائم صحبت کنیم.

سهم مرد از ارث زن، در صورت نداشتن فرزند از سوی زن، در نکاح دایم، برابر با یک دوم کل ترکه زن می باشد. یعنی، میزان سهم الارث زوج یا شوهر از زوجه، نیمی از دارایی های همسر فوت شده او خواهد بود و  مابقی ترکه، بنا بر حصه مشخص شده در قانون مدنی، میان مابقی وراث، تقسیم خواهد شد.

قانون مدنی، در خصوص سهم الارث زن، در صورت نبود فرزند از طرف شوهر نیز تعیین تکلیف نموده است، بر اساس قانون مدنی، میزان سهم الارث زن از شوهر متوفی خود، در صورتی که مرد، هیچ فرزندی نداشته باشد، یک چهارم از قیمت اموال غیر منقول و یک چهارم از کلیه اموال منقول می باشد.

سهم مرد از ارث زن، در صورت فرزند نداشتن زن، یک دوم از ترکه وی می باشد.

سهم مرد از ارث زن بسته به اینکه زن فرزند داشته باشد یا نداشته باشد متفاوت است که توضیحات آن در متن مقاله ارائه شده است.

سهم مرد از ارث زن در صورت فرزندداشتن زن برابر با یک چهارم از ترکه زن می باشد که توضیحات آن در متن مقاله ارائه شده است.

سهم مرد از ارث زن در صورت فرزند نداشتن زن برابر با یک دوم از ترکه زن می باشد که توضیحات آن در متن مقاله ارائه شده است.

تصویر
مشاوره حقوقی با وکیل آنلاین

مشاوره حقوقی

جهت درخواست مشاوره حقوقی با ما در ارتباط باشید .

در سریعترین زمان ممکن با یک وکیل پایه یک مشورت کنید

info@asrevekalat.ir و 09101003514

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.