نرخ دیه فک در سال 1401، بسته به میزان آسیب وارد شده، می تواند متفاوت باشد. از جمله این حالت ها می توان به قطع شدن فک، با دیه 600 میلیون تومان و فلج شدن و در رفتگی فک، با دیه 400 میلیون تومان، اشاره کرد. همچنین، در مواردی مانند تورم فک، قانون گذار، مرتکب را، به پرداخت ارش، محکوم کرده است.

دین اسلام، در مواردی که شخصی ضرری به دیگری وارد کند، وی را ملزم به جبران خسارت وارده دانسته و مجازاتی برای آن تعیین کرده است. مجازات مرتکب، می تواند بسته به اوصاف عمل ارتکابی و شرایط موجود متفاوت باشد. یکی از این مجازات هایی که در اثر ایجاد صدمات بدنی تحقق می یابد، دیه است؛ دیه، جزای نقدی است که میزان و شرایط تحقق آن در شرع مقدس مشخص شده و به مجنی علیه پرداخت می شود.

یکی از اعضای بدن که در قانون، برای آن، دیه تعیین شده است، فک می باشد. آسیب های وارده به فک در شرایط گوناگونی می تواند موجب تحقق دیه شود. از جمله وارد شدن جراحت، بروز کبودی یا تورم، ایجاد شکستگی یا در رفتگی فک. در هر یک از این موارد، قانون گذار با توجه به آسیب وارد شده و در نظر گرفتن امکان یا عدم امکان بهبود فک، دیه یا ارش مشخصی را به عنوان مجازات، برای مرتکب تعیین کرده است.

در این مقاله، در راستای مشخص کردن نرخ دیه و  نرخ ارش فک در سال 1401، ابتدا به بررسی نرخ دیه جراحات، کبودی و تورم فک می پردازیم و سپس، توضیحاتی در خصوص میزان دیه یا ارش فک در مواردی که عمل مرتکب منجر به در رفتگی، ترک برداشتن یا شکستگی استخوان فک شده است، ارائه می دهیم. در ادامه نیز نرخ دیه فک در مواردی که فک، فلج یا قطع شود را بیان می کنیم.

بیشتر بخوانید : وکیل طلاق آنلاین، تلفنی و حضوری

وکیل طلاق به نوعی یک وکیل خانواده بوده که علاوه بر تسلط بر قوانین طلاق بر سایر مسائل مربوط به حقوق خانواده مسلط است. اجرت‌المثل ایام زوجیت، حضانت فرزندان، ممنوع‌الخروجی فرزندان، تنصیف دارایی شوهر، قوانین ملاقات فرزند و غیره اشاره کرد.

جراحت به طور کلی، به معنای زخم و آسیب است؛ اما می تواند دارای اشکال و انواع متفاوتی باشد. قانون گذار در ماده 709 قانون مجازات اسلامی، انواع جراحات قابل تصور در سر و صورت را پیش بینی نموده و برای آن، حکم صریحی تعیین کرده است. برای تعیین نرخ دیه جراحات فک در سال ۱۴۰۱، لازم است مقادیر مشخص شده، برای جراحات مقرر، در ماده مذکور را به نسبت دیه در سال 1401 که 600 میلیون تومان می باشد، بسنجیم. این جراحات عبارتند از:

حارصه: خراش پوست فک، بدون اینکه خونی جاری شود؛ نرخ دیه این جراحت معادل یک صدم دیه کامل است که در سال ۱۴۰۱ برابر مبلغ 6 میلیون تومان است.

دامیه: جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و به سبب آن، مقداری از خون (کم یا زیاد) از بدن خارج شود؛ نرخ دیه این جراحت، معادل دو صدم دیه کامل است که در سال 1401 برابر مبلغ 12 میلیون تومان است.

متلاحمه: جراحتی که سبب بریدگی عمیق گوشت شود اما آسیبی به پوست نازک روی استخوان وارد نکند؛ نرخ دیه این جراحت، معادل سه صدم دیه کامل است که در سال ۱۴۰۱ برابر مبلغ 18 میلیون تومان است.

سمحاق: جراحتی است که عمق آن، به پوست نازک روی استخوان فک برسد؛ نرخ دیه این جراحت، معادل چهار صدم دیه کامل است که در سال 1401 برابر مبلغ 24 میلیون تومان است.

موضحه: به جراحتی گفته می شود که به سبب آن، پوست نازک روی استخوان کنار رود و استخوان فک اشکار شود؛ نرخ دیه این جراحت، معادل پنج صدم دیه کامل است که در سال ۱۴۰۱ برابر مبلغ 30 میلیون تومان است.

هاشمه: جنایتی که منجر به شکستن استخوان شود، اگر چه موجب تولید جراحت نگردد؛ نرخ دیه این جراحت، معادل ده صدم دیه کامل است که در سال ۱۴۰۱ برابر مبلغ 60 میلیون تومان است.

مُنَقَّله: جنایتی که صرفا، با جابه جا کردن استخوان ،درمان شود؛ نرخ دیه این جراحت، معادل پانزده صدم دیه کامل است که در سال ۱۴۰۱ برابر مبلغ 90 میلیون تومان است.

همان طور که مشاهده کردید و در تبصره 2 این ماده ذکر شده است، تفاوت این جراحات، در میزان عمیق بودن جراحت وارد شده است و طول وعرض آن، در میزان دیه تاثیری ندارد. قانون گذار در تبصره 4، تصریح کرده است که اگر بعد از التیام جنایت موضحه صورت، اثر آن باقی بماند، مبلغ 7 میلیون و 500 هزار تومان دیگر نیز، به دیه مشخص شده برای این جراحت، اضافه می شود.

اگر اثر جراحات دیگر که در حد موضحه نبوده اند، باقی بماند، مبلغ 6 میلیون تومان، به مبلغ دیه ذکر شده، افزود می شود. در انتهای این تبصره، قانون گذار مقرر داشته، در صورتی که به سبب جراحت وارده، شکافی در صورت ایجاد شود، مرتکب، ملزم به پرداخت هشت صدم دیه کامل که در سال 1401، برابر مبلغ 48 میلیون تومان است، می باشد.

کبودی فک، در شرایطی محقق می شود که به سبب عمل مرتکب، در فک مجنی علیه، خون مردگی ایجاد شده و رنگ آن کبود شود. برای تعیین نرخ دیه کبودی فک، باید به ماده 714 قانون مجازات اسلامی، مراجعه کنیم. در این ماده، حکم دیه سیاه، کبود و سرخ شدن پوست صورت، به ترتیب شش، سه و یک و نیم هزارم دیه کامل تعیین شده است.

برای محاسبه نرخ دیه کبودی فک در سال ۱۴۰۱، لازم است این مقادر را نسبت به دیه کامل انسان که 600 میلیون تومان تعیین شده است، در نظر بگیریم. بنابراین، نرخ دیه فک، در صورت سیاه شدن، 3 میلیون و 600 هزار تومان، در صورت کبودی، 1 میلیون و 800 هزار تومان و در صورت سرخ شدن، 900 هزار تومان، می باشد.

در تبصره 1 این ماده، قانون گذار تصریح کرده که اوصافی مانند بقا یا زوال تغییر رنگ، تغییر رنگ تمام یا قسمتی از عضو و دارای دیه بودن یا نبودن آن عضو، تغییری در حکم تعیین شده، ایجاد نمی کند.

تورم فک، به معنای بالا آمدگی و باد کردن فک در اثر ضربه می باشد. در خصوص ایجاد تورم به سبب عمل مرتکب، در ماده 715 چنین بیان شده است: «صدمه هایی که موجب تورم بدن، سر یا صورت گردد، ارش دارد و چنانچه علاوه بر تورم، موجب تغییر رنگ پوست نیز گردد، حسب مورد دیه و ارش تغییر رنگ به آن افزوده می شود.»

بنابراین، برای تورم فک، در قانون، دیه ای تعیین نشده است و مرتکب، تنها به پرداخت ارش محکوم می شود. تفاوت ارش با دیه در این است که میزان و شرایط تحقق دیه در شرع و به طور صریح بیان شده، اما شرایط تحقق ارش، توسط قانون گذار مشخص شده و نرخ ارش بسته به نظر کارشناس مربوطه و تصمیم قاضی پرونده، تعیین می شود.

در قسمت انتهایی ماده مذکور نیز، قانون گذار، به مواردی که صدمه وارده، علاوه بر تورم، باعث تغییر رنگ در پوست مجنی علیه شده است، اشاره دارد و تصریح کرده، در این موارد، مرتکب علاوه بر پرداخت نرخ ارش تعیین شده، ملزم به پرداخت دیه نیز می باشد.

در خصوص شرایطی که عمل مرتکب، سبب در رفتگی استخوان فک مجنی علیه شود، با استناد به ماده 571 قانون مجازات اسلامی، باید گفت، در صورتی که در رفتگی، باعث از کار افتادگی کامل عضو شود، مرتکب به پرداخت دو سوم دیه کامل همان عضو، محکوم می شود و در صورت درمان بدون عیب عضو، نرخ دیه، معادل چهار پنجم از دو سوم دیه آن عضو است. در شرایطی که صدمه وارده، موجب از کارافتادگی عضو نشود، مجازات ارش برای مرتکب، لازم الاجرا است.

بنابراین، نرخ دیه و ارش فک در سال 1401، در حالتی که صدمه وارده موجب از کار افتادگی کامل شود، 400 میلیون تومان؛ در حالتی که این صدمه با درمان جبران شود، 320 میلیون تومان در نظر گرفته شده است؛ و در حالتی که نتیجه عمل مرتکب، سبب از کار افتادگی کامل نشود، موجب ارش است که مبلغ آن باید توسط قاضی پرونده تعین شود.

در ماده 633 قانون مجازات، قانون گذار به تفکیک فک پایین و بالا پرداخته و بیان کرده: «شکستگی فک پایین، مشمول حکم شکستگی استخوان و شکستگی استخوان فک بالا، مشمول حکم شکستگی استخوان های سر و صورت است.» براساس این ماده، دیه شکستگی استخوان فک بالا، باید بر اساس ماده 709، تعیین شود که مطابق بند ج این ماده، در صورتی که استخوان، دچار شکستگی شود(هاشمه) ده صدم دیه کامل، یعنی 60 میلیون تومان به عنوان دیه در نظر گرفته می شود.

همچنین، در خصوص فک پایین، باید به ماده 569 قانون مجازات اسلامی، رجوع کنیم که برای دیه ترک برداشتن، خرد شدن و شکستگی استخوان، احکام جداگانه ای مشخص نموده است. نرخ دیه فک پایین، در صورتی که استخوان فک ترک بردارد، برابر با چهار پنجم دیه کامل فک، یعنی 480 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

در صورتی که عمل مرتکب، سبب خرد شدن استخوان فک مجنی علیه شود، محکوم به پرداخت یک سوم دیه کامل فک، یعنی 200 میلیون تومان می شود و اگر صدمه وارده بدون عیب درمان شود، نرخ دیه به چهار پنجم دیه خردشدن فک، یعنی 160 میلیون تومان تقلیل می یابد.

اگر صدمه وارد شده به حدی شدید باشد که استخوان فک، دچار شکستگی شود، مرتکب به پرداخت یک پنجم دیه کامل فک، یعنی 120 میلیون تومان محکوم می شود. در صورتی که شکستگی بدون عیب درمان شود، نرخ دیه به چهار پنجم این میزان، یعنی 100 میلیون تومان کاهش پیدا می کند.

همچنین، در بند ت ماده مذکور، حالتی پیش بینی شده که صدمه وارده بدون ایجاد شکستگی، به استخوان نفوذ کند. در چنین شرایطی، دیه ای معادل یک چهارم دیه شکستگی فک (معادل یک پنجم دیه کامل فک) برای جبران زیان وارده به مجنی علیه پیش بینی شده است. نرخ دیه چنین حالتی در سال ۱۴۰۱، برابر با مبلغ 30 میلیون تومان است.

مقصود از فلج کردن فک، از کار افتادن آن به سبب صدمه وارد شده است. در ماده 634 قانون مجازات اسلامی، بیان شده در صورت فلج کردن فک پایین، مرتکب به پرداخت دو سوم دیه کامل، یعنی 400 میلیون تومان محکوم می شود.

همچنین در ماده 564، که حکمی عام در خصوص فلج کردن اعضای بدن صادر شده، آمده است، در صورت فلج شدن نسبی عضو و از بین رفتن بخشی از کارایی آن، با توجه به کارایی از دست رفته، مبلغی به عنوان ارش تعیین می گردد. نرخ ارش با نظر کارشناس و بسته به میزان صدمه وارد شده، توسط قاضی پرونده تعیین می شود.

 

در مطالب قبلی، دیه فک در حالات مختلف را مطابق قانون مجازات اسلامی بررسی کردیم. در این بخش می خواهیم نرخ دیه قطع کردن فک در سال 1401، را با توجه به مواد قانونی محاسبه نماییم. در ماده 629 قانون مجازات اسلامی، در خصوص قطع یا از بین بردن فک بیان شده: «قطع کردن و یا از بین بردن دو استخوان چپ و راست فک که محل رویش دندان های پایین است، دیه کامل، هر کدام از آن ها نصف دیه کامل و مقداری از آن ها به همان نسبت دیه دارد.»

بنابراین، نرخ دیه قطع کردن فک پایین به طور کامل در سال ۱۴۰۱، برابر با 600 میلیون تومان می باشد و در صورتی که یکی از استخوان های راست یا چپ فک قطع شود، نصف این مبلغ، یعنی 300 میلیون تومان به عنوان دیه در نظر گرفته می شود.

اما حکم قطع و از بین بردن تمام یا قسمتی از فک بالا در ماده 632 این قانون ذکر شده است؛ بنابر این حکم، چنین عملی موجب ارش بوده و مبلغ آن توسط قاضی تعیین می شود. لازم به ذکر است، در قسمتی از ماده 634، برای قطع کردن فک فلج نیز، حکم صادر شده و دیه ای معادل با یک سوم دیه کامل برای آن تعیین شده است که با توجه به نرخ دیه کامل انسان در سال 1401، برابر با مبلغ 200 میلیون تومان می باشد.

نرخ دیه شکستن فک در سال 1401 برای فک بالا 60 میلیون و برای فک پایین 120 میلیون تومان است برای دریافت اطلاعات بیشتر به متن مقاله مراجعه نمایید.

در صورتی که صدمه وارده موجب فلج شدن فک شود مرتکب به پرداخت دو سوم دیه کامل یعنی 400 میلیون تومان محکوم می شود برای دریافت اطلاعات بیشتر به متن مقاله مراجعه نمایید.

نرخ دیه قطع کردن فک پایین به طور کامل در سال ۱۴۰۱ برابر با 600 میلیون تومان می باشد برای دریافت اطلاعات بیشتر به متن مقاله مراجعه نمایید.

تصویر
مشاوره حقوقی با وکیل آنلاین

مشاوره حقوقی

جهت درخواست مشاوره حقوقی با ما در ارتباط باشید .

در سریعترین زمان ممکن با یک وکیل پایه یک مشورت کنید

info@asrevekalat.ir و 09101003514

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.