تقسیم به معنای تعیین و تفکیک حصه هر یک از مالکین مال مشاع اعم از منقول یا غیر منقول می باشد. هر مالی که جابجا کردن آن از محلی به محل دیگر باعث خرابی خود مال یا محل استقرار آن شود و عملا غیرقابل انتقال باشد را غیرمنقول می نامند. مال منقول به اموالی اطلاق می شود که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد.

تقسیم خود بر دو نوع است:

تقسیم به تراضی

این نوع تقسیم  با توافق خود شرکا با تنظیم تقسیم نامه اتفاق می افتد. 

تقسیم به حکم دادگاه

این تقسیم در صورت اختلاف در تقسیم میان شرکا و توسط دادگاه صورت می گیرد. همچنین زمانی که یک یا چند نفر از شرکا بخواهد سهم خود را از دیگران جدا کند اما دیگر شرکاء به این امر رضایت ندهند می تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای تقسیم و افراز مال مشاع را بخواهد.
اثر مستقیم تقسیم از بین رفتن حالت اشاعه و اختصاص سهم هریک از مالکین به نحو جدا و مستقل می باشد. لازم به ذکر است که تقسیم مال در افراز بر اساس میزان سهم هر شریک در تقسیم نامه صورت می گیرد که می تواند مساوی باشد یا متغیر. 

1- مشخصات کامل تقسیم کنندگان اعم از نام، نام خانوادگی، نام پدر، نام مادر، شماره شناسنامه، محل صدور، تاریخ تولد، درج نسبت مشاع و آدرس تقسیم کنندگان

2- مشخصات کامل مورد تقسیم. برای نمونه اگر مورد تقسیم آپارتمان است باید تمامی مواردی که شامل می شود ازجمله انباری ها و پارکینگ آورده شود. همچنین مساحت زمین، شماره پلاک، موارد ثبت اسناد مالکیت: شماره، تاریخ، تعداد صفحات، شماره جلد و شماره سند.

3- مبنای تقسیم که برای نمونه می تاند صورت مجلس تفکیکی باشد

4- قدر السهم اختصاصی ناشی از تقسیم

5- شرح قسمت های مشاعی و مشترک و حقوق ارتفاقی

6- ذکر حدود. برای نمونه مشخص نمودن حدود آپارتمان از سمت شمال، جنوب، مشرق و مغرب

7- مشخص نمودن حدود انباری ها و پارکینگ ها

8- ذکر شروط و توضیحات مورد نیاز ازجمله راه حل در صورت بروز خطا و اشتباه در تنظیم تقسیم نامه یا در صورتی که تقسیم به در صورت گرفت ذکر موردو میزان آن.
9- امضا تمامی شرکا

تصویر
مشاوره حقوقی با وکیل آنلاین

مشاوره حقوقی

جهت درخواست مشاوره حقوقی با ما در ارتباط باشید .

در سریعترین زمان ممکن با یک وکیل پایه یک مشورت کنید

info@asrevekalat.ir و 09101003514

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.