محاسبه دیه، بر اساس مبلغی که توسط قوه قضاییه و به صورت سالانه اعلام می‌گردد، انجام می‌شود. از همین رو پزشکی قانونی، با اعلام میزان صدمات وارده به فرد و اعلام آن به دادگاه، مسیر محاسبه دیه را هموار کرده و دادگاه نیز بر اساس گواهی پزشکی قانونی، مبلغ دیه را اعلام می‌کند.

نرخ دیه پا، در سال ۱۴۰۱، با توجه به نوع آسیب و جنایت وارده بر پا، متفاوت می باشد. به عنوان مثال، نرخ دیه قطع کردن یک پا، 300 میلیون تومان، شکستگی استخوان آن، من جمله دیه شکستگی پا در تصادف، 60 میلیون تومان و در رفتگی استخوان پا، به شرط عدم درمان، 200 میلیون تومان می باشد. در برخی از موارد نیز همچون تورم، برای آسیب وارده، ارش تعیین می گردد. 

دیه که یکی از انواع مجازات های اصلی مقرر در قانون مجازات اسلامی بوده، که به جنایات غیر عمد و گاهی، جنایات عمد بر اعضای بدن و منافع آن، تعلق می گیرد. دیه جنایات وارد بر دست، از جمله دیه های تعلق گرفته به اعضا و دیه شنوایی، از دیه های مربوط به منافع می باشند.

یکی از اعضای بدن که دیه و گاهی ارش، به آن، تعلق گرفته، پا می باشد. پا، به عنوان عضوی از بدن انسان، که امکان راه رفتن مستقل را برای وی فراهم کرده، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد، لذا شارع و به تبع آن، قانون گذار، نرخ دیه پا در اقسام مختلف جنایت بر آن، از یک خراش ساده تا قطع کامل این عضو را تعیین و مشخص نموده اند.

با توجه به توضیحات فوق، در این مقاله، دیه انواع جنایت های وارد بر پا، شامل جراحات، کبودی ساق پا، تورم، دررفتگی، ترک برداشتن، خرد شدن و شکستگی استخوان پا، من جمله دیه شکستگی پا در تصادف، فلج کردن و در نهایت، قطع پا، توضیح داده شده و نرخ دیه مرتبط با این جنایت ها در سال 1401 ارائه شده است.

بیشتر بخوانید : وکیل طلاق آنلاین، تلفنی و حضوری

وکیل طلاق به نوعی یک وکیل خانواده بوده که علاوه بر تسلط بر قوانین طلاق بر سایر مسائل مربوط به حقوق خانواده مسلط است. اجرت‌المثل ایام زوجیت، حضانت فرزندان، ممنوع‌الخروجی فرزندان، تنصیف دارایی شوهر، قوانین ملاقات فرزند و غیره اشاره کرد.

یکی از انواع مجازات های اصلی مقرر در قانون مجازات اسلامی، دیه بوده که به معنای مالی است که از سوی جانی به مجنی علیه(کسی که جنایت بر وی وارد شده) داده می شود. دیه، اصولا، در جنایات غیر عمد، داده می شود و پرداخت آن، در جنایات عمد، اختصاص به مواردی داشته که یا قصاص، امکان پذیر نبوده یا اینکه جانی و مجنی علیه، بر پرداخت دیه به جای قصاص، توافق نمایند.

از جمله اعضای بدن که دیه و گاهی ارش، به آن، تعلق گرفته، پا می باشد. پا، به عنوان عضوی از بدن انسان، که امکان راه رفتن مستقل را برای وی فراهم کرده، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد، لذا شارع و به تبع آن، قانون گذار، نرخ دیه پا ، همانند دیه دست، در اقسام مختلف جنایت بر آن، من جمله دیه شکستگی پا در تصادف و از یک خراش ساده تا قطع کامل این عضو را تعیین و مشخص نموده اند.

یکی از انواع جنایت های وارده بر پا، جراحات می باشند. برای تعیین دیه جراحات پا، باید به مواد 709 و 710 قانون مجازات اسلامی مصوب سال نود و دو، مراجعه نمود؛ با این توضیح که قانون گذار در ماده 709، دیه جراحات سر و صورت را مشخص نموده و سپس در ماده 710، مقرر داشته که اگر این جراحات، در غیر از سر و صورت، واقع شوند، چنانچه آن عضو، دارای دیه معین باشد، دیه، بر اساس نسبت های مقرر در ماده 709 از دیه آن عضو تعیین می‌شود.

پا، یکی از اعضای بدن بوده که مطابق قانون مجازات اسلامی، دارای دیه معین می باشد؛ به این ترتیب که دیه یک پا، نصف دیه کامل و دیه دو پا، دیه کامل می باشد. لذا، با توجه به نرخ دیه سال 1401، دیه یک پا، 300 میلیون تومان و دیه هر دو پا، 600 میلیون تومان بوده و بنابراین، دیه جراحات پا، به شرح ذیل می باشد:

حارصه: خراش پوست پا که بدون جاری شدن خون می باشد؛ دیه حارصه پا، یک صدم دیه یک پا، یعنی 3 میلیون تومان می باشد.

دامیه: جراحتی است که کمی وارد گوشت پا شده و موجب خون ریزی کم یا زیاد شود؛ دیه دامیه پا، دوصدم دیه یک پا، یعنی 6 میلیون تومان است.

متلاحمه: جراحتی است که در آن، بریدگی عمیق گوشت پا، اتفاق افتاده، اما این بریدگی، به پوست نازک روی استخوان نمی رسد. دیه متلاحمه پا، سه صدم دیه یک پا، یعنی 9 میلیون تومان می باشد.

سمحاق: جراحتی است که عمق آن، به پوست نازک روی استخوان می رسد؛ دیه سمحاق پا، چهارصدم دیه یک پا، یعنی 12 میلیون تومان است.

موضحه: جراحتی است که موجب می شود، پوست نازک روی استخوان، کنار رفته و استخوان، دیده شود؛ دیه موضحه پا، پنج صدم دیه یک پا، یعنی 15 میلیون تومان می باشد.

میزان دیه بخیه سر و صورت، با توجه به نوع جراحت وارده و عمق آن، از یک صدم دیه کامل در جراحت حارصه، شروع شده و حداکثر آن، یک سوم دیه کامل همراه با ارش، در جراحت دامغه می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر، در این رابطه، مطالعه مقاله زیر، توصیه می شود.

یکی دیگر از جنایت هایی که ممکن است بر پا وارد شود، آسیبی است که در نتیجه آن، رنگ پوست پا تغییر یافته و در اصطلاح، کبود شود. قانون گذار، حتی نسبت به کبودی پوست پا و سایر اعضای بدن، بی تفاوت نبوده و در ماده جداگانه ای نرخ ارش و دیه کبودی پا را همانند دیه پستان، در این موارد، مشخص نموده است.

ماده 714 قانون مجازات اسلامی، در تعیین دیه کبودی، من جمله کبودی ساق پا، مقرر داشته:« دیه صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست می‌شود، به شرح ذیل است: الف- سیاه شدن پوست صورت، شش هزارم، کبود شدن آن، سه هزارم و سرخ شدن آن، یک ونیم هزارم دیه کامل. ب- تغییر رنگ پوست سایر اعضاء، حسب مورد، نصف مقادیر مذکور در بند(الف)..»

بنابراین، با توجه به این ماده، برای تعیین دیه کبودی پا، من جمله کبودی ساق پا، باید ابتدا، سه هزارم دیه کامل را حساب نمود. با توجه به نرخ دیه سال 1401، که مبلغ 600 میلیون تومان می باشد، سه هزارم دیه کامل، 1 میلیون و 800 هزار تومان بوده که با توجه به بند (ب) ماده 714، برای دیه پا، این مبلغ، نصف می گردد. لذا، دیه کبودی پا در سال ۱۴۰۱، من جمله کبودی ساق پا، مبلغ 900 هزار تومان می باشد.

تورم پا، در اثر جنایت واقع شده بر آن، از جمله نتایجی است که همواره امکان وقوع آن وجود دارد. تورم پا ممکن است با تغییر رنگ پوست پا یا بدون آن، اتفاق بیفتد. بنابراین، در تمامی این حالات، این سوال، قابل طرح است که نرخ دیه یا ارش تورم پا در سال 1401 چقدر می باشد؟ماده 715 قانون مجازات اسلامی، به تعیین نرخ دیه تورم پا پرداخته و در این رابطه، مقرر نموده است: « صدمه ای که موجب تورم بدن، سر یا صورت گردد، ارش دارد و چنانچه، علاوه بر تورم، موجب تغییر رنگ پوست نیز گردد، حسب مورد دیه و ارش تغییر رنگ به آن افزوده می‌ شود. » بنابراین، برای تعیین دیه تورم پا، باید دو حالت را از یکدیگر تفکیک نمود.
 

چنانچه، جنایت یا صدمه وارد شده، صرفا موجب تورم پا شده و رنگ پوست، هیچ تغییری نکند، در این حالت، دیه پا به فرد آسیب دیده، پرداخت نشده و تنها، ارش پا به وی تعلق می گیرد. لازم به ذکر است که در ارش پا، برخلاف دیه که نرخ مشخصی در قانون داشته، مبلغ دیه، توسط قاضی پرونده و بعد از اعلام نظر پزشکی قانونی، تعیین می گردد. بنابراین، ارش پا، دارای نرخ ثابت و معین نمی باشد.

چنانچه، در اثر جنایت وارده، علاوه بر تورم پا، رنگ پوست آن نیز تغییر کند، دیه تغییر رنگ پوست، به ارش تورم، اضافه می شود. در ابن حالت، مطابق ماده 714 قانون مجازات اسلامی، از آنجا که دیه « ...سیاه شدن پوست صورت، شش هزارم، کبود شدن آن، سه هزارم و سرخ شدن آن، یک ونیم هزارم دیه کامل... » بوده و با توجه به اینکه دیه تغییر رنگ پوست پا، نصف این مقادیر بوده، در نتیجه نرخ دیه تغییر رنگ پوست پا در سال ۱۴۰۱، در حالت سیاه شدن پوست، 1 میلیون و 800 هزار تومان، در حالت کبود شدن، 900 هزار تومان و سرخ شدن، 450 هزار تومان می باشد که به ارش تورم پا افزوده می شود.

دیه ترک برداشتن، خرد شدن و شکستگی استخوان پا، من جمله دیه شکستگی پا در تصادف، یکی از اقسام دیگر دیه های پا بوده که به عنوان یکی از انواع دیه های مقدر، در قانون مجازات اسلامی، همچون دیه شکستن ستون فقرات، در ماده 569 ، مورد پیش بینی قانون گذار قرار گرفته و نرخ آن، تعیین و مشخص شده است.

به موجب این ماده: « دیه شکستن، ترک برداشتن و خرد شدن استخوان هر عضو دارای دیه مقدر، به شرح زیر است: الف- دیه شکستن استخوان هر عضو، یک پنجم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود، چهار پنجم دیه شکستن آن است. ب- دیه خرد شدن استخوان هر عضو، یک سوم دیه آن عضو و اگر بدون عیب درمان شود، چهار پنجم دیه خرد شدن آن استخوان است. پ- دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو، چهار پنجم دیه شکستن آن عضو است... » بنابراین، با توجه به این ماده، نرخ دیه ترک برداشتن، خرد شدن و شکستگی استخوان پا، من جمله دیه شکستگی پا در تصادف، به شرح ذیل می باشد:

دیه شکستن استخوان پا: دیه شکستن استخوان پا، من جمله دیه شکستگی پا در تصادف،یک پنجم دیه یک پا بوده که با توجه به نرخ دیه یک پا در سال ۱۴۰۱(300میلیون تومان) مبلغ 60 میلیون تومان می باشد. همچنین، در صورتی که شکستگی استخوان پا، بدون عیب درمان شود، دیه آن، چهار پنجم دیه شکستن استخوان، یعنی 48 میلیون تومان خواهد بود.

دیه خرد شدن استخوان پا: دیه خرد شدن استخوان پا، یک سوم دیه یک پا بوده که با در نظر گرفتن نرخ دیه یک پا در سال 1401(300میلیون تومان) مبلغ 100 میلیون تومان می باشد. لازم به ذکراست که، در صورتی که خرد شدن استخوان پا، بدون عیب درمان شود، دیه آن، چهار پنجم دیه خرد شدن استخوان، یعنی 80 میلیون تومان خواهد بود.

دیه ترک برداشتن استخوان پا: دیه ترک برداشتن استخوان پا، چهار پنجم دیه شکست استخوان پا بوده که با توجه به نرخ دیه شکستن استخوان پا در سال ۱۴۰۱(60 میلیون تومان) مبلغ 48 میلیون تومان می باشد.

میزان دیه شکستگی ۱۴۰۱، در هر عضو با سایر اعضا متفاوت می باشد. مثلا، میزان دیه شکستگی استخوان، من جمله دیه شکستگی پا در تصادف، در سال 1401، یک پنجم دیه آن عضو است. میزان دیه شکستگی دندان های جلو، یک بیستم دیه کامل و دندان های عقب، یک چهلم دیه کامل می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر، در این رابطه، مطالعه مقاله زیر، توصیه می شود.

به موجب ماده 646 قانون مجازات اسلامی: " احکام مذکور در دیه دست و انگشتان آن، در پا و انگشتان آن نیز جاری است.". بنابراین، برای تعیین دیه فلج کردن پا و انگشتان پا، باید به مواد 641 و 644 قانون مجازات اسلامی، مراجعه نمود، که هر چند بیان کننده دیه فلج کردن دست و انگشتان آن بوده، اما به حکم ماده 646 در مورد فلج کردن پا و انگشتان پا نیز اعمال می شود.

ماده 644 قانون مجازات اسلامی، در مورد دیه فلج کردن دست مقرر داشته: «دیه فلج کردن هر دست، دو سوم دیه دست... است.» بنابراین، با توجه به این ماده، دیه فلج کردن هر پا، دو سوم دیه آن گا می باشد که با توجه به نرخ دیه یک پا در سال ۱۴۰۱(300 میلیون تومان) مبلغ 200 میلیون تومان خواهد بود.

دیه فلج کردن انگشتان پا نیز در ادامه ماده 644 بیان گردیده است: « دیه فلج کردن هر انگشت، دو سوم دیه همان انگشت... است» از آنجا که مطابق ماده 641 قانون مجازات اسلامی: «دیه هریک از انگشتان اصلی دست، یک دهم دیه کامل است. » می توان نتیجه گرفت که با توجه به اینکه نرخ دیه هر انگشت پا در سال 1401، یک دهم دیه کامل (60 میلیون تومان) بوده، دیه فلج کردن هر انگشت پا در سال ۱۴۰۱، دو سوم دیه آن انگشت، یعنی 40 میلیون تومان خواهد بود.

دیه قطع کردن پا و انگشتان پا نیز همچون دیه فلج کردن پا و انگشتان آن، بر اساس حکم ماده 646 قانون مجازات اسلامی، که در بخش قبل بیان گردید، تابع احکام و قواعد مواد قانونی مرتبط با دیه دست می باشد. لذا، نرخ دیه قطع کردن پا و انگشتان پا در سال 1401، با توجه به مواد 635 تا 644 قانون مجازات، مطابق توضیحات زیر می باشد.

قطع کردن هر پا، از قوزک، موجب نصف دیه کامل سال ۱۴۰۱، یعنی 300 میلیون تومان می گردد.

قطع کردن تمام انگشتان یک پا، از انتهای انگشتان، نصف دیه کامل، یعنی 300 میلیون تومان دیه خواهد داشت.

در قطع کردن کف پا، در صورتی که آن پا انگشت نداشته باشد، ارش تعیین می شود.

اگر پایی که دارای انگشت است از قسمت بالای قوزک قطع شود، علاوه بر نصف دیه کامل، آرش نیز برای فرد آسیب دیده، تعیین می گردد.

دیه قطع کردن هر انگشت پا، یک دهم نرخ دیه کامل در سال ۱۴۰۱، یعنی 60 میلیون تومان خواهد بود.

دیه قطع کردن هر بند از انگشتان پا، غیر از شست، یک سوم دیه آن انگشت، یعنی 20 میلیون تومان و دیه قطع کردن هر بند از انگشت شست پا، نصف دیه آن، یعنی 30 میلیون تومان می باشد.

دیه قطع کردن پای فلج، یک سوم دیه آن، یعنی 100 میلیون تومان و دیه قطع کردن انگشت فلج پا، یک سوم دیه آن انگشت، یعنی 20 میلیون تومان خواهد بود.

1- دیه حارصه پا در سال 1401 چقدر است؟

 

نرخ دیه حارصه پا در سال 1401 یک صدم دیه یک پا یعنی 3 میلیون تومان می باشد برای دریافت اطلاعات بیشتر به متن مقاله مراجعه شود.

 

2- دیه تورم پا در سال ۱۴۰۱ چقدر است؟

 

در مورد تورم پا در صورتی که موجب تغییر رنگ پوست نشود ارش پا در سال ۱۴۰۱ تعیین می گردد برای دریافت اطلاعات بیشتر به متن مقاله مراجعه شود.

 

3- دیه شکستن استخوان پا چه میزان می باشد؟

 

دیه شکستن استخوان پا یک پنجم دیه یک پا بوده که با توجه به نرخ دیه یک پا در سال 1401 مبلغ 60 میلیون تومان می باشد برای دریافت اطلاعات بیشتر به متن مقاله مراجعه شود.

تصویر
مشاوره حقوقی با وکیل آنلاین

مشاوره حقوقی

جهت درخواست مشاوره حقوقی با ما در ارتباط باشید .

در سریعترین زمان ممکن با یک وکیل پایه یک مشورت کنید

info@asrevekalat.ir و 09101003514

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.