• عدم تعیین مهریه در ازدواج موقت باعث باطل شدن عقد ازدواج می‌‌شود.
  • مهریه نیز مانند سایر حقوق مالی قابل نقل و انتقال قهری به ورثه است.
  • اگر شوهر فوت کند و دیه‌‌ای به ورثه برسد با توجه به این که مهریه جزء دین ممتاز است همسر می‌‌تواند قبل از تقسیم دیه، مهریه خود را از دیه مطالبه كند.
  •  در صورتی که پدر زوج پرداخت مهریه را از طرف پسرش ضمانت كند در برابر قانون مسوول به پرداخت می‌‌باشد.
  • شوهر اجازه فروش جهیزیه همسرش را ندارد و تا زمان بقای زندگی مشترک حق استفاده از این اموال را دارد.
  • اگر مرد بدون اذن همسرش جهیزیه وی را بفروشد برابر قانون مسوول است و زن می تواند به عنوان فروش مال غیر از وی شکایت كند.
  • زن حق دارد مستقلا در دارایی خود هرگونه تصرفی كند و شوهر حق مداخله در این امور را ندارد، برای مثال سهم الارث خود را ببخشد یا بفروشد.
  • مرد با داشتن همسر، نمی‌‌تواند زن دیگری را اختیار کند مگر با اجازه همسر یا دادگاه.
  • در صورتی مرد می تواند درخواست ازدواج مجدد نماید که یا رضایت همسر اول را داشته باشد یا همسرش بیمار باشد و قادر به ایفای وظایف زناشویی نباشد و یا زندگی خانوادگی را ترک نماید و یا اعتیاد داشته باشد.
  • اگر مردی هر چند با اجازه دادگاه، ازدواج مجدد نماید لطمه‌‌ای به حق همسر اول که ناشی از عقد نکاح و شرطی که به نفع او شده وارد نمی‌‌کند و زن می تواند برای مطلقه کردن خود با حفظ حقوق خود به دادگاه مراجعه نماید.

نکاتی درباره حقوق خانواده : میخواهیم در این مطلب به برخی از نکات مهم و کاربردی موجود در قانون خانواده که مربوط به مباحث حقوق خانواده است در زمینه های مختلف بپردازیم.

* در صورتی مرد میتواند مانع از ادامه کار همسر خود شود که شغل زن با مصلحت خانوادگی یا حیثیت زوجین تضاد داشته و این امر در دادگاه ثابت شده باشد.
* شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود زن باشد منع کند و تفاوتی بین کار مستمر و موقت یا دولتی یا خصوصی ندارد .

* آثار عدم اجرای حکم تمکین توسط زوجه این است که حق او را نسبت به دریافت نفقه ثابت می‌کند.
تمکین دو نوع است:
تمکین عام : یعنی پذیرفتن ریاست مرد و اطاعت از او.
تمکین خاص : یعنی رابطه زناشویی (مباشرت).
* در خصوص تمکین زن از مرد و همچنین بررسی تهیه وسایل زندگی در شهر همسر برای زندگی مشترک توسط مرد با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری صورت می‌گیرد .

* پرداخت نفقه فرزندان تکلیف پدر بوده و نمی‌توان این حق را از خود ساقط کند.

نفقه : یعنی همان نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل لباس غذا اسباب منزل و هزینه درمان و بهداشت .

* اگر زن قبل از صدور حکم الزام به تمکین به منزل مشترک برگردد در یک همچین مربوط می‌شود و زن مستحق نفقه خواهد بود .
* در صورتی که مرد همسر خود را به اجبار از منزل مشترک بیرون نماید و اجازه مراجعت ندهد نمی‌تواند از تعهد به پرداخت نفقه شانه خالی کند نمی‌تواند از قاعده نشوز استفاده نماید .
نشوز : یعنی تخلف زن در انجام وظایف زناشویی از جمله ترک منزل بدون اذن شوهر وانجام وظایف زناشویی .

* نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد بنابراین تعبیر صیغه ۹۹ ساله نیز حکایت از عقد موقت دارد.
* در ازدواج موقت در صورتی که پرداخت نفقه شرط شده باشد و مرد از این شرط تخلف نمایند زن می‌تواند از طریق محکمه درخواست فسخ نکاح با الزام شوهر به بذل مدت را بنماید.
* با اثبات موارد عسر و حرج در ازدواج موقت نیز می‌توان به حکم دادگاه زوج را اجبار به بذل مدت و در صورت میسر نشدن آن حکم به انحلال زوجیت صادر نمود.
* در صورتی که اختلاف حاصل شود که عقد دائم است یا عقد موقت است اصل بر این است که عقد دائم است .
* از آثار عقد موقت ارث نبردن طرفین از یکدیگر تعیین مدت معین و نداشتن نفقه در خلال مدت زوجیت است ولازم به ذکر است شرط نفقه می‌توان کرد اما شرط ارث بری خیر.

* در صورتی که مرد قبل از ازدواج به دروغ صفاتی را مطرح کند یا دارای بیماری صعب العلاج بوده و این را از مخفی نماید پس از عقد آشکار شود زن میتواند به عنوان تدلیس در ازدواج تقاضای فسخ نکاح نماید.
* زن می تواند به موجب دادخواست استرداد جهیزیه خود را از دادگاه بخواهد البته برای اثبات اقلام جهیزیه سیاهه جهیزیه که به امضای شوهرش رسیده باشد یا شهادت شهود یا اقرار شوهر یا فاکتور خرید لازم است .

* حضانت فرزندان توسط ابوین تکلیف حق قانونی است که به طور کلی قابل اسقاط نبوده و هر یک از زوجین می توانند این حق را به دیگری واگذار نماید.
* حضانت فرزندان تا7 سالگی با مادر وپس از آن دختر تا 9 سالگی با پدر وسپس به انتخاب او. وهمچنین حضانت پسر از7 تا 15 با پدر وسپس به انتخاب پسر است.
* مهریه در هر شرایطی مگر با ( فسخ نکاح قبل از رابطه زناشویی ) به زن تعلق میگیرد حتی اگر زن تمکین کرده ویا مرتکب خیانت و….. شده باشد.
* بابت مهریه نیز میتواند حقوق همسر حساب‌های بانکی و مطالبات او از اشخاص ثالث و اموال وی را توقیف نماید در صورت عدم توان برای پرداخت یکجای مهریه مرد میتواند در خواست تقسیط مهریه به دادگاه ارائه نماید و میزان اقساط مهریه با توجه به اوضاع و احوال و میزان توان مرد تعیین می‌گردد .

تصویر
مشاوره حقوقی با وکیل آنلاین

مشاوره حقوقی

جهت درخواست مشاوره حقوقی با ما در ارتباط باشید .

در سریعترین زمان ممکن با یک وکیل پایه یک مشورت کنید

info@asrevekalat.ir و 09101003514

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.