در صورتی که زن با مرد متاهل رابطه و سکس داشته باشد ، مرد متاهل به مجازات سنگسار محکوم می شود و زن ، بسته به اینکه مجرد بوده و یا متاهل باشد ، مجازات متفاوتی دارد . با این توضیح که مجازات سکس و رابطه جنسی با مرد متاهل توسط زن مجرد سبب محکومیت زن به صد ضربه شلاق می شود و اگر زن هم متاهل باشد ، حکم رجم یا سنگسار صادر می شود و اگر رابطه جنسی نامشروع کمتر از زنا شکل گرفته باشد ، مجازات تا 99 ضربه شلاق تعیین می شود .

در جامعه امروزی یکی از موضوعات چالش برانگیز که در زمینه حقوق خانواده همیشه مطرح بوده افزایش روابط آزاد و خارج از چهارچوب ازدواج میان افراد جامعه است که جامعه را نسبت به گذشته با مشکلاتی روبرو کرده است از جمله دعاوی و شکایت هایی که در این زمینه مطرح است عبارت است از زنا و رابطه نامشروع ( دون زنا )

در قانون مجازات اسلامی برای انجام اعمال جنسی میان زن و مردی که رابطه زوجیت با یکدیگر ندارند ، مجازات هایی پیش بینی شده است . گاهی رابطه جنسی میان زن و مرد از نوع زنا بوده و گاهی نیز رابطه جنسی کمتر از حد زنا و به عبارت دیگر ، رابطه جنسی نامشروع شکل گرفته است . با توجه به قبح فراوان عمل زنا ، در قانون شرایطی پیش بینی شده است که مجازات زنا سنگین تر می شود و آن زمانی است که زن و یا مرد ، متاهل بوده و امکان برقراری رابطه زناشویی را داشته باشند ولی اقدام به زنا کرده باشند .

در همین ارتباط ، این سوال ممکن است مطرح شود که مجازات سکس و رابطه با مرد متاهل چیست ؟ به عبارت دیگر ، در صورتی که یکی از طرفین سکس و رابطه ، مرد متاهل باشد ، چه مجازاتی در خصوص طرفین رابطه زنا خصوصا زن قابل اعمال است  ؟ ممکن است زن مجرد با مرد متاهل رابطه یا سکس برقرار نموده و یا اینکه هم مرد و هم زن ، هر دو متاهل بوده باشند .

به همین مناسبت ، در ادامه این مقاله قصد داریم ابتدا جرم سکس و رابطه جنسی با مرد متاهل را بررسی نموده و پس از آن ، مجازات سکس و رابطه جنسی با مرد متاهل را بر اساس قانون توضیح دهیم . در خاتمه نیز نحوه رسیدگی به جرم سکس و رابطه با مرد متاهل را بررسی خواهیم نمود .

رابطه نامشروع به معنای عام کلمه به هرگونه روابط خارج از عرف و شرع اعم از جنسی و غیر جنسی میان زن و مرد نامحرم گفته می شود در واقع دامنه روابط نامشروع به قدری گسترده است که حتی ممکن است بدون حضور زن و مرد نامحرم در کنار یکدیگر صورت پذیرد

سکس و رابطه با مرد متاهل بر اساس قانون مجازات اسلامی جرم می باشد ؛ هر چند که عنوان سکس یا رابطه به لحاظ عرفی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد ، در قانون از این الفاظ استفاده نشده است ، بلکه در قانون مجازات اسلامی جرایم جنسی با عناوین دیگری همچون " زنا " و " رابطه نامشروع " شناسایی شده اند که این دو واژه ، بار معنایی متفاوتی دارند و در شرایط مختلفی محقق می شوند .

 به همین خاطر ، برای بررسی جرم سکس و رابطه جنسی با مرد متاهل ، باید جرم زنا با مرد متاهل و جرم رابطه نامشروع با مرد متاهل را بر اساس قانون به صورت جداگانه توضیح دهیم .

در ماده 221 قانون مجازات اسلامی ، جرم زنا تعریف شده است که بر اساس آن ، زنا عبارت است از رابطه جنسی میان زن و مردی که ارتباط و علقه زوجیت میان آنها وجود ندارد . بر اساس تبصره این ماده ، جرم زنا هنگامی محقق می شود که آلت تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه ، در اندام جلو یا پشت زن داخل شده باشد و به طور خلاصه در جرم زنا ، دخول به اندازه ختنه گاه باید محقق شده باشد .

با این وجود ، همه رابطه های میان زن و مرد نامحرم را نمی توان در قالب زنا بررسی کرد ؛ بلکه حد کمتری از زنا نیز متصور است که به لحاظ قانونی عنوان رابطه نامشروع دارد که در ماده 637 قانون مجازات اسلامی بیان شده است . بر اساس این ماده ، رابطه نامشروع به این صورت است که زن و مردی که رابطه زوجیت میان آنها وجود ندارد ، مرتکب اعمال منافی عفت و غیر شرعی از قبیل بوسیدن ، لمس کردن و هم آغوشی شده باشند .

بنابراین ، به لحاظ قانونی سکس و رابطه با مرد متاهل می تواند در دو عنوان جرم زنا با مرد متاهل و جرم رابطه نامشروع با مرد متاهل مورد بررسی قرار بگیرد . بر اساس قانون ، انجام جرم زنا یا سکس توسط مرد یا زن متاهل مجازات سنگین تری نسبت به زنا توسط افراد مجرد دارد و این موضوع به خاطر آن است که سکس و رابطه توسط مرد و زن متاهل ، عنوان زنای محصنه دارد . اما رابطه نامشروع توسط مرد یا زن متاهل ، همان مجازات رابطه نامشروع توسط افراد مجرد را دارد .

بیشتر بخوانید : وکیل طلاق آنلاین، تلفنی و حضوری

وکیل طلاق به نوعی یک وکیل خانواده بوده که علاوه بر تسلط بر قوانین طلاق بر سایر مسائل مربوط به حقوق خانواده مسلط است. اجرت‌المثل ایام زوجیت، حضانت فرزندان، ممنوع‌الخروجی فرزندان، تنصیف دارایی شوهر، قوانین ملاقات فرزند و غیره اشاره کرد.

در قسمت قبل به توضیح مفهوم جرم سکس یا رابطه با مرد متاهل پرداخته شد . در این قسمت قصد داریم به بررسی این سوالات بپردازیم که در چه شرایطی مجازات سکس و رابطه با مرد متاهل برای زن قابل اعمال است ؟ به عبارت دیگر ، شرایط اعمال مجازات زن به خاطر سکس یا زنا و رابطه جنسی با مرد متاهل چیست ؟ علاوه بر این ، لازم است تا میزان مجازات سکس و رابطه با مرد متاهل را بر اساس قانون مشخص کنیم .

بر اساس ماده 226 قانون مجازات اسلامی ، انجام زنا توسط مرد متاهل در شرایطی زنای محصنه تلقی می شود که مرد دارای همسر دائمی ( و نه موقت ) باشد و در حالیکه بالغ و عاقل است ، با همسر خود از طریق قُبُل ( جلو ) نزدیکی کرده باشد و هر وقت که بخواهد ، امکان رابطه زناشویی با همسر خود را داشته باشد . بنابراین اگر مرد متاهل شرایط این ماده را داشته باشد و زنایی مرتکب شود ، عنوان زنا ، زنای محصنه خواهد بود .

البته بر اساس ماده 227 قانون مجازات اسلامی ، اموری از قبیل مسافرت ، زندانی بودن ، عادت ماهیانه و بیماری های مقاربتی سبب می شود که مرد متاهل از احصان خارج شود و اگر با زنی زنا کند ، دیگر زنا از نوع زنای محصنه تلقی نشود . اما اگر بخواهیم مجازات زن به خاطر سکس و رابطه با مرد متاهل را بررسی کنیم ، باید آن را در دو حالت مختلف  توضیح دهیم :

1زن متاهل با مرد متاهل سکس و رابطه جنسی داشته است

بر اساس ماده 226 قانون مجازات اسلامی ، زن در صورتی که دارای همسر دائمی باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده ، با وی از طریق قُبُل ( جلو ) نزدیکی شده باشد و امکان رابطه زناشویی با همسر خود را  نیز داشته باشد ،  محصنه تلقی می شود و اگر با مرد دیگری سکس یا رابطه داشته باشد ، زنای محصنه شکل می گیرد و در اینجا چون زن متاهل با مرد متاهل رابطه زنا برقرار کرده است ، هر دو به مجازات زنای محصنه محکوم می شوند .

2زن مجرد با مرد متاهل سکس و رابطه جنسی داشته است

علاوه بر این ، ممکن است که زن مجرد با مرد متاهل سکس داشته باشد و از آن جهت که زن محصنه یا متاهل نیست و تنها مرد متاهل یا محصن است ، صرفا مرد به مجازات زنای محصنه محکوم خواهد شد و زن مجرد را نمی توان به جرم زنای محصنه مجازات کرد .

مجازات زنای محصنه یا مجازات سکس با مرد متاهل نیز در ماده 225 قانون مجازات اسلامی بیان شده است . بر اساس این ماده ، حد زنا برای شخص زناکاری که در شرایط احصان است ( اعم از زن متاهل یا مرد متاهل ) ، مجازات رجم یا سنگسار شدن است .

البته در صورتی که امکان اجرای حکم رجم وجود نداشته باشد ، با پیشنهاد دادگاه صادر کننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضاییه ، اگر جرم زنای با مرد متاهل از طریق بینه همچون شهادت شهود ثابت شده باشد ، زن به خاطر متاهل بودنش به مجازات اعدام محکوم می شود ؛ اما اگر زنای محصنه یا سکس با مرد متاهل از طریق غیر بینه به اثبات رسیده باشد ، زن متاهل  به مجازات صد ضربه شلاق محکوم می شود .

اگر هم زنی که با مرد متاهل سکس داشته ، مجرد بوده و متاهل یا محصنه نباشد ، به مجازات زنای غیر محصنه یعنی صد ضربه شلاق به خاطر سکس با مرد متاهل محکوم می شود . همچنین اگر رابطه با مرد متاهل حکم زنا ( دخول آلت تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه ) را نداشته و رابطه نامشروع باشد ، مجازات شلاق تا 99 ضربه را در پی دارد .

لازم به ذکر است که مرد متاهلی که اقدام به سکس و رابطه جنسی با زن نموده است ، به دلیل اینکه محصن است ، به مجازات رجم یا سنگسار محکوم می شود . اگر هم زن و هم مرد در شرایط احصان بوده و هر دو متاهل باشند ، هر دوی آنها به مجازات سنگسار محکوم می شوند .

در قسمت های قبل، در مورد جرم سکس و رابطه با مرد متاهل و مجازات آن، توضیح دادیم. یکی از فرض هایی که در جرم سکس و رابطه با مرد متاهل، مطرح می شود، رابطه مرد متاهل با زن شوهردار بوده که با توجه به دو حالت آن، دارای مجازات و حکم قضایی مخصوص به خود می باشد. به همین مناسبت ، در این قسمت ، قصد داریم ، حکم قضایی رابطه مرد متاهل با زن شوهر دار را در این دو حالت ، مورد بررسی قرار دهیم .

در حالت اول ، رابطه مرد متاهل با زن شوهردار ، به صورت ارتباط نامشروع است . در خصوص حکم قضایی ارتباط نامشروع میان زن و مرد ، چه متاهل باشند و چه مجرد ، می توان به ماده 637 قانون مجازات اسلامی استناد نمود که بر اساس آن ، در صورتی که زن و مردی که بین آنها ، علقه زوجیت نباشد ، مرتکب روابط نامشروع یا عمل نافی عفت غیر از زنا شوند ، به مجازات شلاق تا 99 ضربه ، محکوم می شوند .

بنابراین ، حکم قضایی رابطه مرد متاهل با زن شوهردار ، در حالت برقراری رابطه نامشروع مادون زنا ، مجازات شلاق است و زندان ندارد . البته ، باید به این نکته توجه کرد که حکم قضایی رابطه مرد متاهل با زن شوهر دار ، صرفا ناظر بر ارتباط نامشروع فیزیکی میان زن و مرد نمی باشد ؛ بلکه رابطه نامشروع تلفنی میان زن و مرد شوهردار نیز ، همین حکم قضایی را خواهد داشت .

در حالت دوم ، رابطه مرد متاهل با زن شوهردار ، به صورت جرم زنا است . اما در خصوص اینکه حکم قضایی و مجازات این رابطه چیست ، باید ماده 225 قانون مجازات اسلامی را مورد بررسی قرار داد که بر اساس آن ، در صورتی که زن و مرد متاهل و دارای همسر ، مرتکب جرم زنا شده باشند ، عمل آنها ، تحت عنوان زنای محصنه نام گذاری می شود و مجازات زنای محصنه زن و مرد متاهل ، رجم یا سنگسار شدن است .

بر اساس این ماده ، در صورتی که هم زن و هم مرد ، محصن یا دارای همسر باشند ، به مجازات رجم ، محکوم می شوند و در صورتی که یکی از آنها ، متاهل یا شوهردار بوده و دیگری ، مجرد باشد ، صرفا شخصی که متاهل است ، سنگسار می شود و شخصی که دارای شرایط احصان نباشد ، به حکم قضایی زنای غیر محصنه ، یعنی صد ضربه شلاق ، محکوم خواهد شد .

البته ، در صورتی که امکان اجرای حکم قضایی رابطه مرد متاهل با زن شوهر دار ، یعنی سنگسار کردن وجود نداشته باشد ، با پیشنهاد دادگاه صادر کننده حکم و موافقت رئیس قوه قضاییه ، در شرایطی که جرم زنای محصنه با شهادت اثبات شده باشد ، تبدیل به مجازات اعدام زن و مرد متاهل می شود و در غیر این صورت ، هر یک از زن و مرد متاهل ، به مجازات صد ضربه شلاق ، محکوم خواهند شد که در ادامه ، نحوه شکایت و رسیدگی به این جرم را نیز ، توضیح خواهیم داد .

در این قسمت قصد داریم به این سوال پاسخ دهیم که نحوه رسیدگی به جرم سکس و رابطه جنسی با مرد متاهل چگونه است و اگر زن با مرد متاهلی رابطه زنا برقرار کرده باشد چگونه به این جرم رسیدگی می شود و رسیدگی به آن در صلاحیت چه مرجعی است . در خصوص مرجع رسیدگی به جرم سکس و رابطه با مرد متاهل ، دادگاه کیفری یک صالح به رسیدگی می باشد . اما اگر رابطه نامشروع کمتر از حد زنا با مرد متاهل انجام شده باشد ، دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی دارد .

همانطور که ملاحظه می شود ، جرم سکس و رابطه با مرد متاهل و به طور کلی جرم زنا در دادسرا مورد رسیدگی قرار نگرفته و دادسرا در این خصوص دخالتی ندارد ؛ بلکه خود دادگاه کیفری دو اقدامات لازم برای رسیدگی به جرم سکس یا زنا را انجام می دهد .

نکته مهمی که در خصوص نحوه رسیدگی به جرم سکس و زنا با مرد متاهل وجود دارد آن است که این جرم باید طبق قانون به اثبات برسد . نحوه اثبات جرم زنا با مرد متاهل بر اساس قانون مجازات اسلامی می تواند از طریق 4 بار اقرار خود زن مبنی بر سکس و دخول با مرد متاهل در حضور دادگاه اثبات شود که این موضوع اندکی بعید است . همچنین شهادت 4 مرد عادل مبنی بر مشاهده دخول و سکس برای اثبات زنا با مرد متاهل ضروری است .

گاهی نیز قاضی با توجه به شواهد و قرائنی که در مورد پرونده وجود دارد نسبت به برقراری سکس و رابطه جنسی یک زن با مرد متاهل علم و یقین پیدا می کند و به عنوان مثال با مشاهده نظریه پزشک قانونی مطمئن می شود که رابطه با مرد متاهل شکل گرفته است که بر اساس آن ، می تواند حکم به مجازات زن به خاطر سکس و رابطه با مرد متاهل صادر نماید . اگر زنا به عنف و اجبار توسط مرد متاهل صورت گرفته باشد ، حکم مرد متاهل اعدام است و زن مجازات نمی شود .

 در صورتی که زن متاهل باشد مجازات اعدام دارد ولی اگر دختر مجرد با مرد متاهل رابطه جنسی برقرار کرده باشد صد ضربه شلاق می خورد و حکم مرد متاهل نیز در هر صورت اعدام است که جزییات کامل در این خصوص در مقاله ذکر شده است .

 برقراری رابطه نامشروع با مرد متاهل سبب می شود که مجازاتی معادل تا 99 ضربه شلاق توسط دادگاه برای زن و مرد تعیین شود که برای دریافت اطلاعات بیشتر در این خصوص می توانید مقاله را مطالعه نمایید .

 سکس و رابطه با مرد متاهل از طریق اقرار ، شهادت شهود و همچنین علم قاضی قابل اثبات است که جزییات مربوط به آن در مقاله به صورت کامل توضیح داده شده است .

تصویر
مشاوره حقوقی با وکیل آنلاین

مشاوره حقوقی

جهت درخواست مشاوره حقوقی با ما در ارتباط باشید .

در سریعترین زمان ممکن با یک وکیل پایه یک مشورت کنید

info@asrevekalat.ir و 09101003514

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.