رابطه کارگر و کارفرما :

مصدوم شدن کارگر در حین کار : مطابق قانون و آیین‌نامه‌های مربوطه، کارفرما مکلف است که وسایل ایمنی را برای کارگران در حین انجام کار فراهم نماید و ضمناً کارگران نیز موظفند در حین انجام کار از وسایل ایمنی که توسط کارفرمایان تهیه گردیده، استفاده نمایند. چنانچه کوتاهی به هر میزان از سوی طرفین(کارگر و کارفرما) صورت پذیرد، باعث ایجاد مسئولیت به اندازه کوتاهی آنها خواهد بود.

کارفرمایان محترم بایستی برای اطلاع از وسایل ایمنی کار، از طریق کارشناسان اداره کار و اموراجتماعی هر حوزه اقدام نمایند. بنابراین اگر کارفرمایان کوتاهی نمایند به اندازه درصد قصور به پرداخت دیه محکوم می‌گردند.

در صورتی که کارگر دارای فرزند کمتر از 18 سال و یا فرزندی که صرفاً شاغل به تحصیل بوده یا به دلیل بیماری یا نقص عضو قادر به کارکردن نیست، باشد، از روزی که سابقه بیمه کار وی نزد سازمان تأمین اجتماعی به 720 روز برسد، مستحق دریافت کمک عائله‌مندی از کارفرما خواهد بود.

رابطه کارگر و کارفرما : کارگر در صورتی که کارفرمای او بیمه رد نمیکند باید در اداره کار اقدام به اخذ رأی موضوع ماده 148 قانون کار نماید. البته چنانچه در تقاضای خود بحث سابقه بیمه را هم درخواست نموده باشد در این خصوص رأی لازم صادر خواهد شد که مراحل اجرای رأی بدین شرح است:

  1. رأی قطعی توسط کارگر به واحد اجرای احکام دادگستری مربوطه تحویل گردد.
  2. رأی توسط اجرای احکام دادگستری به کارفرما ابلاغ می‌گردد.
  3. پس از ابلاغ رأی توسط اجرای احکام دادگستری به کارفرما، وی به شعبه تأمین اجتماعی جهت پرداخت حق بیمه متعلقه مراجعه میکند.

به استناد بند 4 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی، کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که بیمه‌شده به دستور یا به حساب او کار می‌کند.

به استناد تبصره 5 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی، در صورتی که کارفرمایان فوق‌الاشاره اشخاص حقیقی باشند و همچنین مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی باشند می‌توانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه‌شده، به ترتیب مقرر در ماده 28 قانون تأمین اجتماعی و اصلاحات بعدی آن از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولین قانون تأمین اجتماعی قرار بگیرند. این نوع حق بیمه به جای 30درصد، 27 درصد می‌باشد و 3درصد بیمه بیکاری لحاظ نمی‌شود.

آقایان با بیش از 60 سال و خانم‌ها با بیش از 55 سال سن، با هر میزان سابقه پرداخت حق بیمه می‌توانند متناسب با سابقه حق بیمه، بدون رعایت شرط حداقل دستمزد، بازنشسته شوند.

البته این افراد باید حداقل 10 سال سابقه حق بیمه داشته باشند و در صورتی که این میزان سابقه را نداشته باشند، می‌توانند ما‌به‌التفاوت آن تا 10 سال را از سازمان تأمین اجتماعی خریداری نمایند.

وکیل حقوقی : بیمه‌شده حداقل 6 ماه سابقه پرداخت بیمه را قبل از بیکاری خود داشته باشد. البته بیکاری ناشی از حوادث قهریه مانند شرایط کرونا مستثنی است. بیمه شده مکلف است ظرف 30 روز از تاریخ بیکاری با اعلام این رخداد به واحدهای کار و امور اجتماعی ذیربط، آمادگی خود را جهت اشتغال بکار اطلاع دهد. اگر قرارداد همکاری کارگر از نوع قرارداد کار موقت یا معین باشد، در صورتی مشمول بیمه بیکاری خواهد بود که سابقه حداقل یکسال کار در آخرین کارگاه به همراه پرداخت حق بیمه را در این مدت دارا باشد.

بله؛ اگر بیمه‌شده‌ای حداکثر ظرف دوماه بعد از دوران سربازی به محل کار خود برگردد ولی کارفرما از اشتغال او ممانعت به عمل آورد، با احراز سایر شرایط میتواند از بیمه بیکاری استفاده نماید.

تصویر
مشاوره حقوقی با وکیل آنلاین

مشاوره حقوقی

جهت درخواست مشاوره حقوقی با ما در ارتباط باشید .

در سریعترین زمان ممکن با یک وکیل پایه یک مشورت کنید

info@asrevekalat.ir و 09101003514

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.