در صورت دستگیری زن و مرد در حال رابطه نامشروع یا زنا ، می توان اقدام به طرح شکایت از طرفین نمود که در این صورت ، اقدامات لازم پس از دستگیری زن و مرد در حال رابطه نامشروع یا زنا به این شرح است که با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و به استناد شواهد و مدارک جرم رابطه نامشروع یا زنا از مرتکبین طرح شکایت شود .

رابطه نامشروع به عنوان جرم منافی عفت در قانون مجازات اسلامی و در کنار جرایمی همچون زنا ، لواط ، تفخیذ و مساحقه جرم انگاری شده و برای آن مجازات پیش بینی شده است و شامل کلیه روابط نامشروع کلامی ، پیامکی ، تلفنی و یا فیزیکی و جسمی میان زن و مردی گفته می شود که رابطه زوجیت ندارند ؛ هرچند رابطه نامشروع و زنا ممکن است یکی پنداشته شوند ، چنین نیست و رابطه نامشروع ، به لحاظ قانونی مادون جرم زنا تلقی می شود .

مطلب مهمی که در این خصوص وجود دارد آن است که اقدامات پس از دستگیری زن و مرد در حال رابطه نامشروع به چه صورت است ؟ به عبارت دیگر ، اگر زن و مردی در حال رابطه نامشروع یا زنا دستگیر شوند ، شوهر زن ( در صورت متاهل بودن زن ) و دیگران چه اقدامات حقوقی می توانند انجام دهند ؟

برای پاسخ دادن به این سوال ، در این مقاله به ترتیب موضوعات در صورت دستگیری زن و مرد در حال رابطه نامشروع از سوی شوهر چه اقدامی قابل انجام است ، در صورت دستگیری زن و مرد در حال رابطه نامشروع از سوی سایرین چه اقدامی قابل انجام است و نکات مربوط به دستگیری زن و مرد در حال رابطه نامشروع را بررسی می کنیم .

قبل از اینکه به این سوال پاسخ دهیم که در صورت دستگیری زن و مرد در حال رابطه نامشروع از سوی شوهر چه اقدامی قابل انجام است ، بهتر است در مورد رابطه نامشروع و زنا مقداری توضیح دهیم . بر اساس قانون مجازات اسلامی زنا به جرمی گفته می شود که به موجب آن دخول آلت تناسلی مرد در اندام تناسلی زن ( پشت یا جلو ) به اندازه ختنه گاه محقق شده باشد .

در مقابل ، رابطه نامشروع به هر گونه رابطه ای گفته می شود که میان دو نا محرم واقع شده باشد . خواه این رابطه نامشروع پیامکی و با گفتن جملات عاشقانه بوده باشد ، خواه به صورت حضوری و با اقداماتی از قبیل بوسیدن ، هم آغوشی یا مواردی از این قبیل . بنا به این تفاوت زنا و رابطه نامشروع ، مجازاتی هم که برای رابطه نامشروع و زنا در نظر گرفته شده است متفاوت است .

اما در خصوص اینکه اگر زن و مردی در حال رابطه نامشروع یا زنا دستگیر شده باشند ، شوهر چه اقدامی می تواند انجام دهد ، موضوعات زیر را می توان مد نظر قرار داد :

در قانون مجازات اسلامی یک ماده ای در خصوص زنانی که متاهل هستند و زنای محصنه برقرار می کنند پیش بینی شده است که به استناد آن ، اگر مردی همسر خود را در حال زنا مشاهده کند ، می تواند تحت شرایطی اقدام به قتل همسر خود نماید که به این قتل ، اصطلاحا قتل در فراش گفته می شود . بر اساس ماده 630 قانون مجازات اسلامی :

" هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد ، می ‌تواند در همان حال آنان را به قتل‌ برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می ‌تواند به قتل برساند . حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است " . بنابراین ، در خصوص اقداماتی که شوهر پس از مشاهده رابطه نامشروع همسر و احیانا قبل از دستگیری او می تواند انجام دهد ، باید گفت :

اولا شوهر صرفا در شرایطی می تواند اقدام به قتل در فراش نماید که همسر خود را در حال عمل زنا با مرد بیگانه مشاهده کند . فلذا در صورتی که مرد ببیند که همسرش با مرد دیگری اقدام به رابطه نامشروع نموده است ، هرگز نمی تواند به استناد این ماده اقدامی انجام دهد . به عنوان مثال ، اگر مرد ببیند بیگانه ای در منزلش حضور دارد ، یا اینکه همسرش در آغوش مرد دیگری است ، به هیچ وجه مجوز قتل همسر یا آن مرد را ندارد .

ثانیا مرد برای اینکه بتواند از مجازات کشتن همسر خود و مرد بیگانه معاف شود ، می بایست علم به تمکین زن داشته باشد . یعنی با چشمان خودش مشاهده کند که زنا میان زن و مرد ( دخول آلت تناسلی ) محقق شده است و زن رضایت یا تمکین به این عمل دارد . در صورتی که مرد علم به تمکین یا عدم تمکین زن در زنا نداشته باشد ، نمی تواند همسر خود را به قتل برساند و صرفا مرد بیگانه را می تواند بکشد .

ثالثا در صورتی که زن از برقراری رابطه زنا با مرد بیگانه اکراه داشته باشد ، شوهر فقط می تواند مرد بیگانه را به قتل برساند . دلیل اینکه در قانون مجازات اسلامی چنین موضوعی پیش بینی شده است که بدون شکایت از متجاوز یا زن زناکار بتوان آنها را به قتل رسانید ، اذن قانونگذار است مبنی بر عذر برانگیختگی مرد به دلیل مشاهده خیانت همسر در حال زنا .

رابعا در صورتی که مردی در چنین شرایطی مرتکب قتل در فراش شده باشد ، از مجازات قصاص رها می شود ؛ منتها می بایست زنای محصنه را در دادگاه ثابت کرده باشد تا از مجازات قصاص رهایی یابد . نحوه اثبات زنا در چنین شرایطی می تواند از طریق شهادت شهود صورت گیرد و یا اینکه قاضی با توجه به اوضاع و احوال پرونده نسبت به موضوع علم پیدا کند .

در مجموع ، اگر رابطه زن شوهر دار با مرد بیگانه صرفا در حد روابط نامشروع دون زنا بوده باشد و خیانت وی حالت زنای محصنه نداشته باشد ، شوهر پس از مشاهده این روابط نمی تواند همسر خود یا مرد بیگانه را بکشد . در صورت ر ، شوهر می تواند اقدام به طرح موضوع در دادگاه های کیفری نموده و پس از شکایت از جرم رابطه نامشروع و اثبات کردن رابطه نامشروع ، همسر خائن و مرد متجاوز را به مجازات محکوم نماید .

البته در نظر داشته باشید که در صورت دستگیری زن و مرد در حال رابطه نامشروع و شکایت کردن از آنها ، پس از اثبات موضوع ، قاعدتا هر دوی آنها به مجازات رابطه نامشروع یا زنا محکوم می شوند ؛ مگر اینکه یکی از طرفین ( خانم ) به دلیل اکراه یا بدون قصد و رضایت اقدام به برقراری زنا یا رابطه نامشروع نموده باشد که در این صورت قابل مجازات نیست .

دستگیری زن و مرد در حال رابطه نامشروع و یا زنا عمدتا در مواردی است که چنین ارتباطاتی در فضای بسته همچون منزل یا محل کار رخ می دهد . البته بر اساس قانون ، دستگیری زن و مرد در حال رابطه نامشروع یا زنا در منزل نیازمند صدور حکم ورود به منزل در رابطه نامشروع و در نتیجه دستگیری ایشان است .

در هر حال ، در صورتی که حکم یا مجوز ورود به منزل برای رابطه نامشروع و زنا صادر شده باشد و حین ورود به منزل یا محل کار زن و مرد در حال رابطه نامشروع دستگیر شوند ، طرفین قابل مجازات خواهند بود که مجازات رابطه نامشروع برای هر یک از مرتکبین عبارت است از شلاق تا 99 ضربه که میزان آن را قاضی مشخص می کند و مجازات زنا توسط زن یا مرد شوهردار نیز که همان زنای محصنه است ، رجم است .

گاهی این سوال مطرح می شود که در صورت دستگیری زن و مرد در حال رابطه نامشروع و زنا از سوی سایرین چه اقدامی قابل انجام است ؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که اقدامات لازم پس از دستگیری زن و مرد در حال رابطه نامشروع یا در حال زنا ، آن است که در دادگاه طرح شکایت کیفری از جرم رابطه نامشروع و زنا نمایند و در واقع ، تعقیب کیفری از جرم زنا یا رابطه نامشروع را آغاز نمایند .

در این شرایط ، عمده اقدامی که می تواند از سوی سایرین انجام شود آن است که شواهد و مدارک لازم در خصوص زنا و رابطه نامشروع جمع آوری و با استناد به آنها شکواییه زنا یا رابطه نامشروع طرح گردد . در واقع ، آنها در جمع آوری مدارک برای اثبات رابطه نامشروع و اثبات زنا نقش مهمی ایفا می کنند .

البته زمانی که زن و مردی در حال رابطه نامشروع یا زنا دستگیر شده باشند ، از آن جهت که ماموران نیروی انتظامی در حکم ضابط قضایی محسوب می شوند ، گزارشی که ایشان ضمیمه پرونده می کنند در شکایت از جرم و اثبات آن و در نهایت صدور حکم قانونی برای مرتکبان موثر است و حتی اگر شاکی خصوصی نیز وجود نداشته باشد و یا شاکی وجود داشته و اقداماتی انجام ندهد نیز مرتکبان پس از صدور حکم در دادگاه قابل مجازات خواهند بود .

البته باید دقت داشت که طرح شکایت از زن و مرد به جرم رابطه نامشروع و زنا باید با ارائه شواهد و قرائن کافی به دادگاه صورت گیرد و در صورتی که دلایل لازم برای اثبات جرم رابطه نامشروع یا زنا کافی نباشد ، طرفین می توانند پس از صدور حکم برائت خود ، اقدام به اعاده حیثیت از جرم رابطه نامشروع نمایند ؛ چرا که تهمت زدن به دیگران به خاطر جرم رابطه نامشروع هم خودش نوعی جرم است .

در قسمت های قبل در مورد اینکه در صورت دستگیری زن و مرد در حال رابطه نامشروع و زنا از سوی شوهر و دیگران چه اقداماتی قابل انجام است ، توضیحاتی مطرح شد . در این قسمت نیز به بیان توضیحاتی کلی در خصوص نکات مربوط به دستگیری زن و مرد در حال رابطه نامشروع و زنا خواهیم پرداخت .

دستگیری زن و مرد در حال رابطه نامشروع لزوما به این معنا نیست که آنها در حال برقراری عمل منافی عفت همچون زنا شده اند ؛ بلکه در بسیاری موارد مشاهده شده که به صرف بودن زن و مردی در یک منزل حتی اگر مرتکب عمل خاصی هم نشده باشند هم ایشان محکوم به مجازات جرم خیانت زن شوهردار می شوند .

دستگیری زن و مرد می بایست توسط ضابطان قضایی همچون مامورین نیروی انتظامی به عمل آمده و آنها نیز می بایست برای ورود به منزل و دستگیری زن و مرد در حال زنا یا رابطه نامشروع حکم قضایی داشته باشند ؛ در غیر این صورت می توان به جرم ورود به عنف از ماموران متخلف شکایت کرد .

اگر زن و مردی در حال رابطه نامشروع باشند و در همین حین همسر یکی از آنها یا شخص دیگری وارد منزل شود ، می تواند شواهد و مدارک لازم جهت اثبات رابطه نامشروع یا زنا را جمع آوری کند تا به استناد آنها از طرفین شکایت کند . مثلا به شهادت شهود یا دوربین های مدار بسته استناد کند ، از آنها فیلم یا عکس تهیه یا سایر مدارک اثبات رابطه نامشروع و زنا را جمع آوری کند .

همچنین در صورتی که زن و مرد در حال رابطه نامشروع و زنا باشند می توان با پلیس تماس گرفت که در این صورت پلیس اگر زن و مردی را در حال برقراری رابطه مشاهده نماید می تواند آنها را دستگیر کرده و برای آنها پرونده کیفری تشکیل دهد که روند آن مشابه رسیدگی به شکایت از جرم رابطه نامشروع است .

پس از دستگیری زن و مرد در حال رابطه نامشروع ، اعمال مجازات بر آنها لزوما نیازمند انجام اقدام خاصی توسط شوهر یا دیگران نیست ؛ چرا که جرم رابطه نامشروع و جرم زنا جرم قابل گذشت و خصوصی نیستند که صرفا نیازمند طرح شکایت شاکی باشد . بلکه چون جرم عمومی با آثار عمومی است ، حتی اگر شاکی خصوصی هم وجود نداشته باشد ، باز هم طرفین قابل مجازات هستند .

اقدامات لازم پس از دستگیری زن و مرد در حال رابطه نامشروع و زنا به این صورت است که شاکی با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از طرفین شکایت کرده و مدارک لازم و گزارش دستگیری را نیز ضمیمه شکواییه نماید تا به جرم رابطه نامشروع یا زنا رسیدگی و طبق قانون حکم مجازات صادر شود .

همچنین در پاسخ به این سوال که آیا رابطه نامشروع زندان دارد ، باید گفت که به موجب قانون مجازات رابطه نامشروع شلاق تا 99 ضربه است که اگر هر دو با قصد و رضایت این عمل را انجام داده باشند ، به مجازات می رسند و در غیر این صورت ، شخصی که اکراه شده از مجازات معاف و دیگری قابل مجازات است . مجازات زنا هم برای اشخاص مجرد صد ضربه شلاق و برای اشخاص متاهل حد رجم است .

در صورتی که زن و مردی در حال زنا باشند و شوهر این امر را مشاهده و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند زن و مرد اجنبی را به قتل رسانیده و از مجازات قصاص معاف شود که جزییات این موضوع در مقاله ارائه شده است .

می توان با استناد به شواهد و مدارک موجود در خصوص جرم رابطه نامشروع یا زنا از طرفین شکایت کرد که پس از اثبات جرم طرفین قابل مجازات خواهند بود که برای اطلاع از این موضوع می توانید مقاله را مطالعه نمایید .

رابطه نامشروع تا 99 ضربه شلاق دارد و اگر زن و مردی مرتکب زنای محصنه شده باشد یعنی متاهل باشند به حد رجم محکوم می شوند و اگر مجرد باشند به صد ضربه شلاق حدی محکوم می شوند که شرح این موضوع در مقاله ذکر شده است .

تصویر
مشاوره حقوقی با وکیل آنلاین

مشاوره حقوقی

جهت درخواست مشاوره حقوقی با ما در ارتباط باشید .

در سریعترین زمان ممکن با یک وکیل پایه یک مشورت کنید

info@asrevekalat.ir و 09101003514

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.