نکاح شغار ، نوعی عقد نکاح است که در آن ، برای زن ، مهریه ای تعیین نمی شود . شرایط و نحوه نکاح شغار ، آن است که مردی ، دختر یا خواهر خود را به نکاح مرد دیگری در آورد تا متقابلا ، وی نیز ، در عوض مهریه زن ، دختر یا خواهر خود را به ازدواج وی در آورد . حکم نکاح شغار ، بطلان می باشد و این نوع عقد ، توسط شرع اسلام ، باطل اعلام شده است .

نکاح متعه، یکی از انواع ازدواج بوده که در میان شیعیان، رواج بسیاری دارد و مورد پذیرش آن ها می باشد و البته، تنها در صورتی منعقد خواهد شد و آثار حقوقی مخصوص به خود را ایجاد خواهد کرد که تمامی ضوابط و شرایط شرعی و قانونی این ازدواج وجود داشته باشد.

از این رو، در مقاله حاضر، پس از توضیح در این باره که نکاح متعه چیست، قصد داریم در خصوص شرایط ازدواج منقطع و نحوه انعقاد آن، صحبت کرده و بررسی کنیم که از لحاظ حقوقی، آثار این عقد، چه خواهد بود. علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این موضوع می توانند، در ادامه مقاله، همراه ما باشند.

عقد نکاح یا ازدواج ، به عنوان پایه ای ترین عقد در حوزه خانواده ، منجر به رابطه زوجیت میان زن و مرد می شود تا ایشان ، بتوانند از حقوق قانونی ناشی از زوجیت ، بهره مند شده و در مقابل ، تکالیف مشترک ناشی از زندگی زناشویی را نیز ، پذیرفته و بدان متعهد شوند .

یکی از انواع عقد نکاح که در دوران پیش از اسلام رواج داشته ، نکاح شغار می باشد که در آن ، هیچ مهریه ای برای زن ، تعیین نمی شود . نظر به برخی از ابهاماتی که در ارتباط با این عقد نکاح و حکم قانونی آن وجود دارد ، پرداختن به اینکه نکاح شغار چیست ، ضرورت دارد .

به همین دلیل ، در ادامه این مقاله ، قصد داریم به بررسی این موضوع بپردازیم که نکاح شغار چیست و شرایط و نحوه انعقاد این ازدواج به چه صورت است . در ادامه نیز ، به تفصیل ، توضیح خواهیم داد که حکم نکاح شغار چیست .

 

نکاح متعه، یکی از انواع ازدواج بوده که در میان شیعیان، رواج بسیاری دارد و مورد پذیرش آن ها می باشد و البته، تنها در صورتی منعقد خواهد شد و آثار حقوقی مخصوص به خود را ایجاد خواهد کرد که تمامی ضوابط و شرایط شرعی و قانونی این ازدواج وجود داشته باشد.

از این رو، در مقاله حاضر، پس از توضیح در این باره که نکاح متعه چیست، قصد داریم در خصوص شرایط ازدواج منقطع و نحوه انعقاد آن، صحبت کرده و بررسی کنیم که از لحاظ حقوقی، آثار این عقد، چه خواهد بود. علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این موضوع می توانند، در ادامه مقاله، همراه ما باشند.

عقد نکاح ، سبب ایجاد رابطه زوجیت میان زن و مرد شده و حقوق و تکالیف ناشی از زوجیت را بر ایشان ، مستقر می سازد . در یک تقسیم بندی کلی ، عقد نکاح را می توان به دو نوع عقد نکاح دائم و عقد نکاح موقت تقسیم بندی نمود که زن و مرد ، با خوانده شدن صیغه نکاح ، به یکدیگر محرم می شوند .

البته ، صرفا در صورتی که شرایط صحت عقد نکاح وجود داشته و زن و مرد ، قصد و رضایت مبنی بر ازدواج داشته باشند ، می توان چنین عقدی را صحیح دانست . بر این اساس ، یکی از انواع عقد نکاح ، نکاح شغار می باشد که در دوران پیش از اسلام ، رواج داشته و هم اکنون نیز ، در برخی از کشورها ، می توان مواردی از آن را مشاهده نمود که حکم آن را در ادامه ، خواهیم گفت .

اما آنچه که در این قسمت ، قصد داریم توضیح دهیم ، آن است که نکاح شغار چیست و در ادامه نیز ، شرایط و نحوه انعقاد این نوع عقد را توضیح خواهیم داد . در پاسخ به این سوال که نکاح شغار چیست ، باید گفت که نکاح شغار ، نوعی عقد نکاح است که مهریه ای در آن ، برای زن ، پیش بینی نمی شود ؛ به این صورت که ، شخصی ، دختر یا خواهر خود را به عقد دیگری در آورد که مهریه وی ، آن باشد که طرف مقابل نیز ، در ازای آن ، دختر یا خواهرش را به عقد نکاح وی در آورد .

نامیدن این نوع از عقد نکاح ، به نکاح شغار ، احتمالا به خاطر آن است که شغار ، به معنای « خالی بودن » می باشد و نکاح شغار نیز ، خالی از تعیین مهریه برای زن می باشد ؛ به این صورت که مهریه زن در ازدواج اول ، به دست آوردن حق ازدواج با زن دیگری است و همین امر ، سبب می شود که هر دو زن ، بدون مهریه باشند و عملا ، مردان ، از مهریه ایشان بهره مند می شوند .

در خصوص اینکه نکاح شغار چیست ، گفتیم که شغار ، یکی از انواع ازدواج است که در آن ، یک مرد ، در ازای اینکه دختر و خواهر خود را به عقد نکاح دیگری در می آورد ، از حق ازدواج با دختر یا خواهر همان شخص ، بهره مند می شود . سوالی که در این قسمت ، قصد داریم به بررسی آن بپردازیم ، آن است که شرایط نکاح شغار چیست ؟

یکی از مهم ترین و اصلی ترین شرایط نکاح شغار ، آن است که مردی که ولی قهری دختری است ( همچون پدر ) یا حق ولایت بر وی را به لحاظ عرفی در اختیار دارد ( مانند برادر ) ، اقدام به تزویج دختر یا خواهر خود ، به مرد دیگری می نماید ؛ با این شرایط که آن مرد نیز ، متقابلا ، دختر یا خواهر خود را به نکاح وی در آورد . در این شرایط ، مهریه هر یک از زن ها ، به دست آوردن بُضع ( ناموس ) زن دیگر می باشد .

بنابراین ، همانطور که ملاحظه می شود ، به هیچکدام از زنان در هر دو ازدواج شغار ، مهریه ای تعلق نگرفته ؛ بلکه تعیین مهریه در عقد نکاح ، عملا در اختیار مردان قرار می گیرد و ایشان ، از آن بهره مند می شوند ؛ در حالی که ، حین انعقاد عقد نکاح اعم از دائم و موقت ، برای زن ، مهریه ای تعیین می شود که به خود وی ، تعلق دارد و خود زن ، مالک آن است ؛ نه اولیای وی .

در خصوص سایر شرایط نکاح شغار ، باید افزود که اصولا انعقاد هر عقد نکاحی ، نیازمند قصد و رضایت طرفین می باشد ؛ لذا در صورتی که زن ها ، قصد نکاح شغار نداشته باشند ، عقد نکاح ، به صورت صحیح ، واقع نشده و رابطه زوجیت میان طرفین ، شکل نخواهد گرفت . عدم رضایت در خصوص نکاح شغار نیز ، سبب عدم نفوذ عقد نکاح شغار خواهد شد . البته ، حکم کلی نکاح شغار ، فارغ از شرایط مذکور ، بطلان است که در ادامه ، در خصوص آن ، توضیح خواهیم داد .

البته ، صرفا در صورتی که شرایط صحت عقد نکاح وجود داشته و زن و مرد ، قصد و رضایت مبنی بر ازدواج داشته باشند ، می توان چنین عقدی را صحیح دانست . بر این اساس ، یکی از انواع عقد نکاح ، نکاح شغار می باشد که در دوران پیش از اسلام ، رواج داشته و هم اکنون نیز ، در برخی از کشورها ، می توان مواردی از آن را مشاهده نمود که حکم آن را در ادامه ، خواهیم گفت .

اما آنچه که در این قسمت ، قصد داریم توضیح دهیم ، آن است که نکاح شغار چیست و در ادامه نیز ، شرایط و نحوه انعقاد این نوع عقد را توضیح خواهیم داد . در پاسخ به این سوال که نکاح شغار چیست ، باید گفت که نکاح شغار ، نوعی عقد نکاح است که مهریه ای در آن ، برای زن ، پیش بینی نمی شود ؛ به این صورت که ، شخصی ، دختر یا خواهر خود را به عقد دیگری در آورد که مهریه وی ، آن باشد که طرف مقابل نیز ، در ازای آن ، دختر یا خواهرش را به عقد نکاح وی در آورد .

نامیدن این نوع از عقد نکاح ، به نکاح شغار ، احتمالا به خاطر آن است که شغار ، به معنای « خالی بودن » می باشد و نکاح شغار نیز ، خالی از تعیین مهریه برای زن می باشد ؛ به این صورت که مهریه زن در ازدواج اول ، به دست آوردن حق ازدواج با زن دیگری است و همین امر ، سبب می شود که هر دو زن ، بدون مهریه باشند و عملا ، مردان ، از مهریه ایشان بهره مند می شوند .

نکاح شغار ، یکی از انواع عقد نکاح می باشد که در دوران پیش از اسلام ، رواج داشته است . در خصوص بیان مفهوم نکاح شغار ، گفته شد که این عقد ، در شرایطی منعقد می گردد که دو زن ، به صورت همزمان ، به عقد نکاح دو مرد در می آیند و مهریه هر کدام از آنها ، ازدواج با دیگری می باشد . لذا در این عقد  ، برای هر دو زن ، مهریه ای که به خود ایشان تعلق گیرد ، تعیین نمی شود و بدین صورت ، حقوق زن در ازدواج ، مورد غفلت قرار می گیرد .

اما آنچه که در این قسمت ، قصد داریم بررسی نماییم ، آن است که نحوه نکاح شغار چگونه است و در چه شرایطی ، ازدواج یا عقد نکاح صورت گرفته میان طرفین را می توان نکاح شغار دانسته و حکم نکاح شغار را بر آن ، جاری ساخت ؟

در خصوص نحوه نکاح شغار ، باید گفت که در این نوع از عقد ازدواج ، یکی از مردان ، می گوید « دختر یا خواهر خود را به عقد نکاح تو در آوردم ؛ در صورتی که دختر یا خواهر خود را به عقد نکاح من در آوری و مهریه هر کدام از آنان ، ازدواج دیگری باشد » و این موضوع ، توسط طرفین ، مورد پذیرش قرار می گیرد .

نکاح شغار ، یکی از انواع عقد نکاح می باشد که در گذشته ، پیش از اسلام ، رواج داشته و در بسیاری از موارد ، به دلیل عدم احترام به خواست و رضایت زن و نیز ، حق مالکیت زن بر مهریه ، اقدام به انعقاد چنین نکاحی می نمودند و در حال حاضر نیز ، ممکن است پاره ای از مناطق ، برای انعقاد عقد نکاح موقت یا عقد دائم ، از قالب نکاح شغار استفاده نمایند .

اما سوالی که در این خصوص مطرح می شود ، آن است که حکم نکاح شغار چیست و در صورتی که دو زن ، با شرایط ذکر شده ، بدون تعیین مهر ، به عقد دو مرد در آیند ؛ در حالی که مهریه هر کدام از آنها ، ازدواج با دیگری است ، حکم چنین نکاحی چه خواهد بود ؟

در خصوص حکم نکاح شغار ، باید گفت که این نوع عقد نکاح ، باطل می باشد . به همین دلیل ، پس از رسالت پیامبر اکرم ( ص ) ، ایشان نکاح شغار را ممنوع اعلام نمودند ؛ بنابراین ، حتی در صورتی که زن ، قصد و رضایت مبنی بر نکاح شغار داشته باشد نیز ، این نوع عقد ، صحیح نبوده و نمی تواند آثار ناشی از زوجیت را به همراه داشته باشد و در این میان ، تفاوتی هم ندارد که نکاح شغار موقت یا نکاح شغار دائم باشد .

نکاح شغار نوعی عقد نکاح می باشد که در آن دو زن به صورت همزمان به عقد دو مرد در می آیند به صورتی که مهریه هر کدام از آنها ازدواج با دیگری بوده بی آنکه حق مالی برای زنان ایجاد شود که شرح آن در متن مقاله آمده است .
برای انعقاد نکاح شغار مردی می گوید دختر یا خواهر خود را به ازدواج تو در آوردم به شرطی که دختر یا خواهرت را به ازدواج من در آوری و مهریه ای نیز در بین نباشد و این امر مورد پذیرش قرار گیرد که جزئیات آن در متن مقاله ذکر شده است .
نکاح شغار به عنوان نوعی عقد نکاح در دوران جاهلیت رواج داشته است و توسط پیامبر اکرم ( ص ) باطل اعلام شده و در حال حاضر حکم نکاح شغار بطلان و ممنوعیت چنین عقدی می باشد که برای آشنایی با این موضوع می توانید مقاله را مطالعه نمایید .
تصویر
مشاوره حقوقی با وکیل آنلاین

مشاوره حقوقی

جهت درخواست مشاوره حقوقی با ما در ارتباط باشید .

در سریعترین زمان ممکن با یک وکیل پایه یک مشورت کنید

info@asrevekalat.ir و 09101003514

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.