12 مرداد 1401

دیه شکستن گردن و نقص آن

  دیه گردن در سال ۱۴۰۱​، در خمیدگی گردن بر اثر شکستگی، بدون بهبودی این حالت، یک…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

asrevekalat

12 مرداد 1401

دیه پیشانی

دیه پیشانی 1401، بسته به این که آسیب وارد شده از چه نوعی است، متفاوت…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

asrevekalat

12 مرداد 1401

نحوه شکایت از وکیل

کسانی که برای پیگیری پرونده های خود وکیل استخدام می کنند ممکن است عملکرد وکیل…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

asrevekalat

12 مرداد 1401

شکایت از فروشگاه اینترنتی

شکایت از فروشگاه اینترنتی از سه طریق امکان پذیر می باشد: شکایت از طریق سامانه نماد…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

asrevekalat

7 مرداد 1401

باکره نبودن در طلاق توافقی در دوران عقد

  باکره بودن زوجه در هنگام ازدواج براساس سنت کشور ما یک امر مهم برای…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

asrevekalat

7 مرداد 1401

توقیف اموال برای مهریه

  مهریه یکی از حقوق مالی زوجه است، که به محض وقوع عقد ازدواج، به…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

asrevekalat

7 مرداد 1401

حکم جلب مهریه

  مهریه به معنای مال یا وجهی است که به موجب شرع و قانون و…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

asrevekalat