اين قرارداد در مورخ .... به تجويز ماده 19 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1333 و باتوجه به ماده یک آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری منعقد و طرفین متعهد به اجرای مفاد آن می باشند.

 


ماده 1 - طرفین قرارداد:

 

نام وکیل :  مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری به شماره پروانه 12992

نام موکل/ موکلین/متعهد پرداخت حق الوکاله : سرکار خانم ............ به نشانی  : ................. .

 


ماده 2 - موضوع وکالت:

 

مطالبه مهریه از طریق اداره اجرای ثبت و اقدام جهت ممنوع الخروجی طرف

 


ماده 3 : میزان حق الوکاله

 

مبلغ ........ تومان معادل  هفتاد میلیون ریال توافق می شود.

1- قسط اول مبلغ .... تومان هم زمان با انعقاد و امضای قرارداد.

2- قسط دوم مبلغ .... تومان بعد از ممنوع الخروجی طرف.

 


ماده 4 - شرایط قرارداد:

 

1- پرداخت كليه هزينه هاي قانوني اعم از هزينه های دادرسي ، كارشناسي و غيره به عهده موكل است كه بايد به محض اعلام وكيل، پرداخت نمايد ، در صورت تأخير موكل در تأديه هزينه ها و ورود خسارت مسئوليتي متوجه وكيل نخواهد شد.

2 - معرفي شهود و مطلعين و تهیه وسیله اجرای قرار و راهنمایی بابت معرفی اموال جهت توقیف و جلب متهم با موكل است و وكيل حتي الامكان در اين موارد با موكل همكاري خواهد كرد .

3 - در صورتی که موضوع وکالت به هر علتی اعم از صلح و سازش بین طرفین، استرداد دعوی ، عزل وکیل یا انصراف از تعقیب دعوی، منتفی گردد وکیل مستحق کل حق الوکاله توافق شده خواهد بود.

4- ...... .

5- ...... .

6- ...... .

7- ...... .

8- ..... .

9- ..... .

 

(مهم ترین بخش در نگارش یک قرارداد همین قسمت شرایط قرارداد است که می تواند حسب مورد و با توجه به توافقات طرفین و ویژگی های معامله متفاوت باشد.توصیه می شود این قسمت حتما تحت نظر و بعد از مشاوره با یک وکیل تنظیم شود و در صورت امکان بهتر است نگارش کلی یک قرارداد خصوصاً بخش شرایط قرارداد را به یک وکیل متخصص دعاوی حقوقی و قراردادها بسپارید.)

 

 امضاء، اثر انگشت موكل                                                                   امضاء، مهر وكيل