«بسمه تعالی »

ریاست محترم شعبه ۱ دادگاه عمومی(جزایی) شهرستان چالوس

با سلام و احترام مراتب را به شرح ذیل به استحضار می رساند:

مورخ ‎٩۳/۶/۲۶‏ اینجانب در شهرک نمک آبرود در حال رانندگی با وسیله نقلیه شخصی بودم که دختر بچه ۶ ساله ای که درحال بازی داخل بلوار بود ناگهان وارد خیابان می شود و ورود وی به قسمت ماشین رو خیلی سریع و ناگهانی اتفاق می افتد و منتهی به تصادف با وی می گردد. پس از وقوع تصادف. جهت نجات و کمک به حفظ جان وی . بلافاصله و بدون فوت وقت مجنی علیه را به بیمارستان رسانیدم که متأسفانه وی در بیمارستان فوت می نماید .همان طور که ذکر شد در وقوع اين حادثه . اینجانب به تنهایی مقصر نبودم بلکه ورود ناگهانی مجنی علیه به خیابان نیز نقش پررنگ و موثری داشته است کما این که اگر وی بدون توجه به مسیر ماشین رو ناگهانی وارد خیابان نمی شد . هیچ گاه اين اتفاق رخ نمی داد و چه بسا این که هر راننده متعارف و با مهارت و محتاطی حتی با رعایت کلیه مقررات راهنمایی و رانندگی نیز در مواجهه با چنین اتفاق ناگهانی قادر به بروز عکس العمل مناسب و به موقع و به جا نیست و منطقی این است که , قسمتی از تقصیر به عهده شخص مجنی علیه باشد .

افسر کارشناس که صحنه تصادف را بررسی نمودند برخلاف آنچه که در کروکی تشریح کرده محل تصادف با عابر را گلگیر سمت راننده توصیف نموده اند ولی در نتیجه نظریه خود علت تامه تصادف را پی احتیاطی از سوی راننده عنوان کرده که به نظر می رسد جای تأمل داشته و بدین وسیله از قاضی محترم تقاضا می شود موضوع جهت بررسی دقیق تر و تشخیص واقع به هیأت کارشناسان ارجاع گردد. در رأی صادره از سوی آن شعبه, از جهت جنبه عمومی, حکم به تحمل شش ماه حبس تغریری داده شده است در حالی که اگر به وضعیت اینجانب توجه شود به نظر می رسد استحقاق تخفیف مجازات وجود دارد از این جهت که پس از حادثه در صحنه مانده و مصدوم را به بیمارستان رسانیده ام و پس از آن نیز تمامی تلاش خود را جهت بهبودی ایشان به کار بسته ام و نهایتأً هر اقدام انسانی و اخلاقی که لازم بوده انجام داده ام و تاکنون سابقه کیفری و ارتکاب جرم نداشته ام و به یک شغل آبرومند و خدماتی اشتغال داشته و هزینه های زندگی خانواده خود . مادر و خواهرم راتأمین می نمایم. (توضیح این که. پدر اینجانب چند سال پیش فوت نموده و وظیفه حمایت از مادر و خواهرم به من سپرده شده است) . با عنایت به مراتب فوق ابتدا از مقام محترم قضایی تقاضا دارم در صورت صلاحدید تشخیص واقعیت حادثه و وقوع تقصیر و میزان آن را ازسوی اینجانب و مجنی علیه به هیأت کارشناسان ارجاع نموده و نیز با توجه به مواردی که ذکر شد حکم راجع به مجازات صادره را به استناد بندهای ‏ «ت. ث و ج» ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی تخفیف فرمایند.

باکمال ادب و احترام و سپاس

بیشتر بخوانید : طلاق توافقی در چند روز

در طلاق توافقی زن و شوهر می‌بایستی در مورد کلیه مسائل مربوط به مهریه، نفقه، حضانت فرزندان و زمان و نحوه ملاقات، جهیزیه و اجرت‌المثل و … توافق کنند تا زودتر به هدفشان برسند. دادگاه هر توافقی در این موارد را در حکمی که صادر می‌کند درنظر می‌گیرد و آن را در گواهی عدم امکان سازش که یکی از مهم‌ترین مدارک برای طلاق توافقی است، ذکر می‌کند.

پرونده کلاسه : ‎........

مرجع رسیدگی : ‏ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومي(جزاني) شهرستان چالوس
دادنامه شماره : ‎........

شاکي : خانم فاطمه  ..... فرزند  علی  به نشاني : قم ........ .

متهم : آقای منصور ..... فرزند: حسن به نشاني :  تهران-میدان ولیعصر ........ .  

اتهام : بي احتياطي در امر رانندگي منجر به قتل غیر عمدي

 به موجب کیفرخواست تنظيمي دادسرا آقای منصور..... فرزند حسن متهم هستند به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی درنتیجه بی احتباطی درامر رانندگی با اتومبیل سواری ام وی ام به شماره انتظامی ...... درتاریخ ۳/۱/۲٩ درمنطقه‏ چالوس منتهی به برخورد با طفل عابرپیاده مرحوم ...... و فوت ایشان دادگاه باتوجه بر شکایت شاکی خانم  فاطمه .... مادرمتوفی؛نظریه افسر کاردان فنی-گوافی پزشکی گلونی قاری صريح دردادسرا؛ عدم حضورش درجلسه دادگاه وسایرقرائن وامارات موجود درپرونده.بزهکاری نامبرده رامحرز ومسلم تشخیص داده ومستندابه ماده؛ ۷۱قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۵ودرجه‌ 6 ماده 19 و‏ مواد 462، 488، 549، 550 و 555 قانون مجازات اسلامی مصوب۱۲۹۲حکم به محکومیت متهم به تحمل شش ماه حبس تعزیری وپرداخت دیه کامل زن مسلمان مضافاتلث آن به لحاظ وقوع فوت و صدمه درماه حرام درحق اولیاء‌دم صادرواعلام میگردد.رای صادره ظرف ده روز پس ازابلاغ قابل واخواهی درهمین دادگاه سپس ظرف بیست روزقابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظ راستان مازندران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۱دادگاه عمومي جزاني چالوس

image
به کمک نیاز دارید؟

مشاوره حقوقی

جهت درخواست مشاوره حقوقی با ما در ارتباط باشید .

در سریعترین زمان ممکن با یک وکیل پایه یک مشورت کنید

info@asrevekalat.ir & 09123545102